Na úložné systémy je méně peněz

Objem uchovávaných dat v České republice podle společnosti Hitachi roste, firemní rozpočty na systémy storage však ni...


Objem uchovávaných dat v České republice podle společnosti Hitachi roste,
firemní rozpočty na systémy storage však nikoliv.
Objem digitalizovaných informací, s nimiž musejí podniky pracovat, v příštích
dvou letech vzroste maximálně o 30 %. Vyplývá to z výsledků průzkumu
společnosti Vanson Bourne, jež si objednala firma Hitachi Data Systems.
Dotázáno přitom bylo 840 CIO a vedoucích oddělení IT z 21 států regionu EMEA
včetně České republiky.
Celkem 57 % českých respondentů souhlasilo s tvrzením, že objem dat poroste i v
následujících dvou letech, přičemž 73 % uvedlo jako největší zdroj dat zprávy
elektronické pošty. Současně více než 60 % respondentů potvrdilo, že správa
úložných systémů je nejdůležitějším prvkem jejich investiční strategie spojené
s ukládáním dat a že jejich celkový rozpočet pro systémy storage během příštích
12 měsíců zůstane buď na stejné úrovni, nebo bude dokonce nižší.
To podle Dava Robersona, výkonného ředitele firmy Hitachi Data Systems,
ukazuje, že se české firmy při snižování celkových nákladů na vlastnictví
zaměřují spíše na zlepšování správy (tedy provozního ukládání, zálohování a
archivace dat). O nákupech se rozhoduje podle toho, jak mohou úložné systémy
přispět k celkovému podnikání, nikoli z plánového hlediska kapacitních potřeb.
Trh prý musí na tento vývoj reagovat nabídkou podnikových řešení, nikoli pouhým
přesouváním krabic.
Z odpovědí českých zástupců dále vyplývá, že firmy mají nejvíce starostí s
opakujícími se problémy týkajícími se bezpečnosti (30 % respondentů), výpadků
(23 %) a dostupných finančních prostředků (23 %). Celkem 84 % respondentů
souhlasilo s tím, že klíčovou pohnutkou, která vede jejich podnik k investicím
do ukládání dat, je potřeba zajistit zotavení po totálním selhání IT systému
(disaster recovery) nebo udržet klíčové podnikatelské aktivity v chodu
(business continuity). Čtyřicet procent přitom připustilo, že své strategie v
tomto směru dosud nevyzkoušelo v praxi.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.