Na VŠ přes Internet

Fakulta řízení a informační technologie VŠP v Hradci Králové v letošním roce jako zřejmě první vysoká škola v


Fakulta řízení a informační technologie VŠP v Hradci Králové v letošním roce
jako zřejmě první vysoká škola v České republice nabídla uchazečům o studium
možnost přihlásit se ke studiu prostřednictvím Internetu.
Na základě každoročně prováděné ankety mezi studenty nastupujícího prvního
ročníku se ukázalo, že většina zájemců o studium na této fakultě má přístup k
Internetu, a proto bylo rozhodnuto již i tak poměrně bohatou nabídku
elektronických materiálů určených uchazečům o studium doplnit i o vlastní
přihlášku ke studiu. Ke 22. 2. 2000 fakulta registrovala z celkového počtu 701
přihlášek již 315 v elektronické formě. Protože Česká republika zatím nemá
legislativu upravující problematiku elektronického podpisu, uchazeč si bohužel
musí elektronickou přihlášku nechat vytisknout, podpisem stvrdit správnost
údajů a poslat na fakultu.
Elektronická přihláška šetří čas nejen uchazeči, který má většinu položek
předvyplněných, ale i studijnímu oddělení fakulty. Data se automaticky
zaznamenávají do databáze a studijní oddělení namísto jejich zadávání provede
pouze jejich kontrolu na základě podepsané přihlášky.
0 0597 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.