Nabízíme na prodej jeden kvalifikovaný IT tým

Dobrá zpráva pro management o právě uskutečněné fúzi často znamená špatnou zprávu pro oddělení IT, totiž stěho...


Dobrá zpráva pro management o právě uskutečněné fúzi často znamená špatnou
zprávu pro oddělení IT, totiž stěhování někam, kam se nikomu nechce. Dvě
oddělení IT to pojala jinak. Namísto aby si všichni začali poslušně doplňovat
životopisy a pak se rozešli hledat jiná místa, rozhodli se, že zůstanou spolu a
pokusí se prostě jen změnit firmu. S trochou štěstí to může fungovat. Nedaří se
to ovšem vždycky.
Tím šťastnějším případem je Technologické středisko firmy Sears, Roebuck and
Co. v Boise. Tím méně šťastným pracovníci společnosti Simpson Paper, kterým se
nakonec nepodařilo najít řešení, jež by je udrželo pohromadě a doma v
kalifornském Reddingu.
Sears
Středisko společnosti Sears v Boise začínalo se zhruba 25 zaměstnanci bývalých
First Bank Systems. Když se v roce 1995 US Bank spojila s West One Bank, bylo
její oddělení IT zredukováno ze 70 na 40 zaměstnanců. Další fúze o rok později
s First Bank postavila toto oddělení před volbu přestěhovat se z Boise v Idahu
do Minneapolisu nebo Portlandu v Oregonu.
"Byli jsme už sehraní jako tým," říká Linda Weisová, která je nyní ředitelkou
střediska. Sama pochází z Chicaga a stejně jako jejím spolupracovníkům se jí
líbilo v Boise. Všichni chtěli zůstat.
Začali proto hledat společnost, která by je zaměstnala jako skupinu. Rozhodili
sítě v rámci osobních kontaktů a pak si zjišťovali podrobnosti o firmách, které
projevily zájem. Každý týden se u oběda setkávali a vyměňovali si
nejaktuálnější informace. Většina firem, mezi nimiž byla například i jistá
chicagská banka, si však nedokázala představit, jak by to mohlo fungovat "na
dálku".
Pak se ale někdo z pracovníků banky zmínil o této nabídce příteli, který
pracoval u společnosti Sears. Věděl, že jeho podnik má v úmyslu vybudovat
technologické středisko mimo hlavní sídlo firmy v Chicagu a že již pro tento
účel získal pozemek v Austinu.
Vedení společnosti se podařilo zainteresovat do té míry, že pozvalo paní
Weisovou, personálního manažera Witta a dalšího projektového manažera z First
Bank na týden do Chicaga, kde s nimi probírali jejich stanoviska k otázkám typu
problém roku 2000, jak dlouho podle nich bude ještě trvat nedostatek kvalitního
personálu IT a co by vlastně bylo hlavním úkolem skupiny. Skupina pak
vypracovala pro výkonný výbor Sears zprávu.
Boise s už kompletním týmem se nakonec jevilo jako lepší řešení než Austin a
firma Sears se rozhodla, že své detašované pracoviště umístí tam.
Tři již zmínění manažeři First Bank začali úzce spolupracovat se společností
Sears, aby zmapovali, jaké kvalifikace budou zapotřebí, a mohli pak najmout
dalších zbývajících asi 20 spolupracovníků z First Bank. Firma sama vyslala do
Boise asi na rok náborového pracovníka, jehož úkolem bylo navázat vztahy s
místními vysokými školami a připravit školicí program pro nově přijímané
zaměstnance. Tento program až dosud středisku získal 28 nových absolventů.
Postupně se v Boise ocitla také řada z původních 70 zaměstnanců banky.
"Vzali jsme i několik dalších kamarádů," říká Witt. "Byla to situace, na které
vydělali všichni zúčastnění."
Skupina z Boise měla štěstí v tom, že se o nich Sears dozvěděl v okamžiku, kdy
právě plánoval zřízení nového střediska. Jinými takovýmito kandidáty na
přebírání celých týmů budou společnosti, které se právě rozšiřují a expandují
na nové trhy nebo vytvářejí nové firemní jednotky a oddělení na rozdíl od těch
firem, které již nějakou dobu inzerují dlouhé seznamy volných míst.
Simpson Papers
Pracovníci informačních technologií v Simpson Papers neměli to štěstí ani ty
správné sítě. Když se jejich mateřská firma Simpson Investment v roce 1996
rozhodla s papírem skoncovat, tato možnost je ovšem napadla.
"Asi týden poté, co jsme dostali výpovědi, jsme jen tak plácali v kanceláři,
jak se budeme muset poohlédnout po někom, kdo by nás vzal všechny," vzpomíná
Renée Andersonová, projektová manažerka, která ještě u firmy zůstává jako jedna
z těch, kdo vyřizují zbývající záležitosti před definitivním uzavřením.
"Uvažovala jsem o tom celou noc."
Když druhý den ráno dorazila do práce, už o tomto nápadu začali všichni
přemýšlet docela vážně. Firma jejich snahy najít nového zaměstnavatele, který
by převzal celý tým, podporovala. Stal se z nich Tým 2000.
Přes veškeré marketingové úsilí se jim ale nepodařilo najít žádnou společnost,
která by přistoupila na to, že budou pracovat v Reddingu. I když jim jejich
snahy nevyšly tak, jak si představovali, "bylo to velice pozitivní. Naučili
jsme se toho spoustu o marketingu. A dali jsme se skutečně dohromady. Později
jsme si všichni vzájemně pomáhali hledat místa," říká paní Andersonová.
Nakonec většina odešla buď do centrály v Seattlu nebo k jiným firmám v
Kalifornii a dalších státech amerického západu.
Andersonová doporučuje v takovýchto případech připravit celkovou prezentaci,
která by jasně poukazovala na kvalifikace týmu, a vyjednávat jako celek.
Určitou roli mohou sehrát i místní orgány státní správy. Pracovníkům First Bank
pomohla Obchodní komora v Boise v tom, že společnosti Sears poskytla materiály
o dané oblasti a pomohla ji "prodat" což by třeba hned nenapadlo lidi zvyklé
uvažovat v oboru high-tech.
Užitečné mohou být také dobré vztahy s lidmi z branže. Jak říká Jim Witt, lidé
o sobě stále více vědí. Ve společenství IT existuje značná soudržnost.
Dobrá rada nad zlato: Dejte o sobě vědět, pracujte na tom a pak už jen musíte
mít štěstí a narazit na firmu, která potřebuje vaši kvalifikaci a je ochotná s
vámi spolupracovat, aby to klaplo.
9 2451 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.