Nadějný růst slovenského trhu s PC se v roce 1997 zastavil

Podobně jako v České republice i na Slovensku se nadějný růst trhu PC zastavil. Podle zprávy IDC dosáhl počet prodan


Podobně jako v České republice i na Slovensku se nadějný růst trhu PC zastavil.
Podle zprávy IDC dosáhl počet prodaných osobních počítačů 63 865 kusů, což
znamená pokles o jedno procento ve srovnání s rokem 1996. I hlavní důvody,
vedoucí k zaznamenané stagnaci, jsou podobné jako u nás politická a finanční
nestabilita, která účinně omezila ochotu státní správy a velkých bank
investovat do informačních technologií. Další rozvoj tedy podle IDC leží na
bedrech malých a středních firem.
Pokud se zaměříme na strukturu slovenského trhu z hlediska hlavních prodejců,
pak na vedoucí pozici se umístila společnost Compaq, jejíž podíl na prodaných
PC činil v roce 1997 13,2 %. Následuje společnost Hewlett-Packard s 9,7 %.
Stejný podíl na trhu zaznamenaly společnosti IBM a DTK (8,6 %) a první pětku
uzavírá Digital s 5,5% podílem. Na první pohled je zřejmé, že mezi největšími
prodejci chybí slovenský zástupce. Není divu, protože podle IDC zhruba 52 %
prodaných kusů a 66 % hodnoty trhu
PC na Slovensku patří právě celosvětovým výrobcům. Podle Nicholase J. Kaufmanna
z IDC si tyto fir-my dokázaly udržet své vedoucí postavení na trhu PC díky
průniku do segmentu malých a středních firem.
Podíváme-li se na slovenský trh s PC z hlediska nejpoužívanějších konfigurací
prodávaných počítačů, je zřejmé, že na trhu dominuje platforma "WINTEL". Čipy
Intel-Pentium byly v roce 1997 součástí 96 % prodaných PC, stejně jako 80 %
všech prodaných počítačů obsahovalo předinstalovaný operační systém Windows 95
nebo Windows 3.11. Tato čísla vcelku přesvědčivě potvrzují i skutečnost, že
podíl "ne-intelovských" PC klesl v roce 1997 pod 1 %.
Výhled na rok 1998 po zhodnocení 1. čtvrtletí nevypadá o moc optimističtěji,
jelikož negativní vlivy, působící na slovenský trh s PC, přetrvávají.
8 1581 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.