Nainstalujte si rychlejší porty

Sériové a paralelní porty, které se skromně krčí na zadní straně vašeho počítače, vytvářejí přes všechnu svo...


Sériové a paralelní porty, které se skromně krčí na zadní straně vašeho
počítače, vytvářejí přes všechnu svoji skromnost velmi důležité spojení
počítače s vnějším světem. Rozhodně si proto zaslouží aktualizaci, zvláště
pokud hodláte připojit k počítači externí modem o rychlosti 56 kb/s, mechaniku
ZIP nebo jiné nové zařízení.
Tato potřeba inovace vstupně/výstupních portů je zvláště aktuální, pokud máte
již starší PC. Dříve se počítače dodávaly zpravidla se dvěma sériovými a jedním
paralelním portem na přídavné kartě. Ani jeden typ portu na těchto kartách není
pravděpodobně dostatečně rychlý na to, aby stačil moderním periferním
zařízením. Ale dokonce i v případě modernějších strojů, které mají zpravidla
porty namontovány jakožto součást základní systémové desky, se může stát, že
budete nuceni provést před zapojením rychlého periferního zařízení upgrade
sériového portu nebo přidat další paralelní port.
Sériové I/O porty jsou vybudovány okolo základního integrovaného obvodu, který
se nazývá UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter). Starší PC
využívaly modely UART 8250 a 16450, které již dnes nejsou schopny pokrýt
požadavky moderních modemů na rychlost. V současných počítačích je nejběžněji
používán UART model 16550. Nejnovější obvody toho-to druhu, to jest modely
16650 a 16750 jsou však jako jediné schopny posloužit svou rychlostí v případě,
že potřebujete využívat spojení ISDN a podobné věci. Tyto posledně jmenované
typy čipů UART nejsou zpravidla na základní desky počítačů montová-ny (interní
modemy jsou nicméně dodávány se správným modelem UART obvodu, takže to
nepředstavuje vážnější problém).
Nejnovější počítače jsou dodávány s jediným paralelním portem, který podporuje
standardy Enhanced Parallel Port a Extended Capabilities Port. Tyto porty
dokáží přenášet data rychlostmi 1 MB až 2 MB za sekundu, což je rychlost více
než dostatečná pro většinu myslitelných úloh. Avšak pokud hodláte přidat další
periferní zařízení s paralelním vstupem, budete pravděpodobně potřebovat ještě
jeden paralelní port, protože s průchozím propojením zařízení mohou nastat
problémy (například jestliže máte nainstalovaný skener a tiskárnu, musíte
vypnout jedno zařízení, abyste mohli používat druhé, a naopak).
Lze očekávat, že v nedaleké budoucnosti budou všechny tyto morálně zastaralé
I/O porty nahrazeny systémem USB (Universal Serial Bus). Tento standard bude
obsluhovat většinu externích periferních zařízení. Ale přidání desky USB ke
starému počítači v dnešní situaci nemá žádný valný smysl. Periferie, které
podporují tento standard, jsou zatím vzácné a vyžadují nainstalování Windows 95
OEM Service Release 2. Upgrade směrem k USB se může stát lákavější až v
okamžiku, kdy se na trhu objeví Windows 98 a kdy bude k dostání více
periferních zařízení, podporujících USB. Zatím tedy uvádíme návod, jak provést
instalaci nového sériového nebo paralelního portu.
Sériový port
lZkontrolujte si sériové porty. Nejlepší přehled o jejich stavu vám poskytne
příslušná softwarová utilita. Například firma Helix nabízí svou utilitu
Nuts&Bolts (www.helixsoftware.com), která poskytuje výtečné nástroje.
Jako druhou možnost můžete využít utilitu MSD (Microsoft System Diagnostic),
kterou najdete na CD-ROM s Windows 95. Spusťte program a najděte si okno COM
Ports, abyste si mohli prohlédnout seznam sériových portů a jejich UART obvodů.
Všimně-te si, že pokud máte k jednomu z portů připojenou myš, tento program
neohlásí UART tohoto portu správně. Avšak dvojité sériové porty vždy používají
identické typy obvodů UART, takže můžete směle předpokládat, že nejrychlejší z
UART obvodů na seznamu se vztahuje k oběma sério-vým portům. Také je nutno
podotknout, že utilita MSD někdy nesprávně identifikuje některé novější modely
UART obvodů.
Pokud používáte Windows 3.x, najdete utilitu MSD v adresáři DOS. Na rozdíl od
verze pro Windows 95 identifikuje dosová verze tohoto programu oba COM porty
jako identické.
lKupte si novou I/O kartu. Pokud jsou UART obvody ve vašem PC starší modely,
nejvhodnější volbou bude kombinovaná karta se sériovými a paralelním portem.
Takovou kartou je například I/O Professional od firmy Siig.
Pokud chcete připravit svůj počítač pouze pro připojení modemu o rychlosti 56
kb/s, kupte si přídavnou kartu s jedním rychlým sériovým portem, který je
osazen alespoň typem 16550 integrovaného obvodu UART nebo lepším. Jinou
alternativou je karta, která nabízí 9kolíkový sériový port plus 25kolíkový
sériový port jako další možnost (např. I/O Expander 2S firmy Siig).
lNainstalujte novou kartu. Zálohujte data, vypněte počítač a odstraňte ochranný
kryt. Pokud nahrazujete starou I/O kartu, odpojte veškeré kabely od myši a
modemu, které jsou k ní připojeny, a vyndejte starou kartu ze slotu.
Pokud má nová karta nějaké jumpery nebo přepínače, přečtěte si instrukce, které
jste dostali společně s kartou (v dnešní době jsou častější karty Plug and
Play, tedy bez jumperů).
Najděte volný slot, založte do něj novou kartu a utáhněte zajišťovací šroub.
Znovu připojte kabely od myši a od modemu, pokud je to třeba.
Zapněte počítač a pozorujte, zda se nevyskytují nějaké anomálie. Nainstalujte
software, který jste dostali s kartou. Pokud karta nemá jumpery a pokud je váš
PC novějšího data, nastavení by mělo proběhnout samo pomocí systému Plug and
Play. V případě starších modelů PC nebo v případě, že pracujete na platformě
Windows 3.x, budete muset provést nastavení karty bez jumperů pomocí
příslušného softwaru.
Pokud jsou vaše porty umístěny na základní desce počítače, budete je muset
odstavit (pomocí programu pro setup systému). Teprve potom bude vaše nová I/O
karta schopna začít pracovat.
Paralelní port
lZkontrolujte paralelní port. U většiny nejnovějších počítačů PC jsou I/O porty
umístěny přímo na základní desce počítače. Proto je relativně snadné zjistit,
zda váš paralelní port podporuje rychlé mody EPP a ECP. K tomu, abyste to mohli
zjistit, spusťte systémový setup a zkontrolujte sekci, týkající se portů
(obvykle je tato sekce označena "Integrated Peripherals" nebo podobně). Pokud
je váš paralelní port na přídavné kartě, zkontrolujte si údaje z jejího
manuálu, pokud ho ještě máte k dispozici. V opačném případě existuje freewarová
utilita nazvaná parallel.exe, kterou lze získat u firmy Parallel Technologies
(www.lpt.com). Tento freeware zjistí, zda váš paralelní port podporuje mody EPP
a ECP.
lKupte si novou kartu s paralelním portem. Pokud chcete pouze přidat jeden
paralelní port k vašemu existujícímu systému, jednoduchá karta s jediným
paralelním portem, jako je například Parallel Pro od firmy Siig, bude patrně
nejvhodnější volbou. V každém případě se ujistěte, že karta, kterou kupujete,
má schopnost podporovat mody EPP/ECP. Tyto karty jsou někdy označovány jako
karty IEEE 1284.
lNainstalujte novou kartu. Zálohujte data, vypněte PC a odstraňte ochranný kryt.
Většina karet s paralelními porty má jumpery. Proto je zapotřebí důkladně
pročíst manuál, který jste s kartou dostali. Obvykle bývá druhý paralelní port
nastaven na I/O adresu 278 a na IRQ 5. ECP porty také potřebují přímý přístup k
paměti, obvykle kanálem č. 1.
Najděte volný slot, zasuňte do něj kartu a utáhněte zajišťovací šroub.
Nedávejte počítač zpět do krytu, dokud se neujistíte, že je všechno tak, jak má
být.
Pak nastartujte počítač. Na rozdíl od většiny ostatního hardwaru nepotřebují
paralelní porty žádný speciální software a také (obvykle) nevyžadují žádnou
složitější konfigurační proceduru.
Rada pro případ potíží
Ujistěte se, že jsou vaše porty skutečně otevřeny. Ve Windows 95 zvolte Start,
Nastavení, Ovládací panely, Systém. Klikněte na záložku Správce zařízení.
Symbol vykřičníku u položky portů znamená, že je zde nějaký problém. Pokud na
takovou situaci narazíte, zvolte Start, Nápověda a vyhledejte rady pro případ
potíží s hardwarovými konflikty.
8 0303 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.