Nákupy na Internetu: kdo, co a za kolik

O prognózách společnosti Datamonitor, které se pokoušejí o predikci některých ukazatelů internetové komerce, jsme ji...


O prognózách společnosti Datamonitor, které se pokoušejí o predikci některých
ukazatelů internetové komerce, jsme již psali. Podívejme se nyní podrobněji na
některá klíčová čísla.
Budoucnost mikrokomerce
Na rozdíl od dříve předpokládaných centových plateb za přečtení článku uvažuje
Datamonitor spíše o platbách v řádu 50 centů až 1 dolaru. To je za klasické
"per click" poměrně dost. Zdá se spíše, že taková cena může odpovídat
kompletnímu jednomu číslu elektronického časopisu. Stejnou cenu by mohl mít
videoklip nebo audionahrávka.
Ochota platit za elektronický obsah je dnes největší v USA. Domácnosti,
připojené k Internetu, zde tímto způsobem mají letos utratit 52 dolarů. Na
rozdíl od strmě rostoucích křivek elektronického obchodování jako takového
předpovídá Datamonitor na tomto poli jen velmi pozvolný nárůst (stejné číslo
pro USA by mělo činit 79 dolarů v roce 2003). Příslušné údaje vidíte v tabulce.
Budoucnost reklamy
Protože ochota uživatelů klikat na reklamní bannery neustále klesá, jako další
zdroj příjmů pro provozovatele serverů se nabízejí platby za kliknutí a
předplatné. Ovšem ani zde to není nijak slavné, o čemž by mohl vyprávět např. i
Microsoft, když se pokusil omezit přístup ke svému elektronickému časopisu
Slate pouze na předplatitele.
Mezi jednotlivými servery je velká konkurence, musí o návštěvníky bojovat
(např. i inzercí mimo elektronická média, která obsahuje pouhou adresu webové
stránky). Omezit nějak přístup může být v tuto chvíli sebevražedné. Z tohoto
důvodu vznikla koncepce tzv. sponzorovaných serverů. Tato varianta však s sebou
samozřejmě přináší nebezpečí splynutí obsahu redakčního a inzertního charakteru.
Jaké servery kolik utrží
Datamonitor uvádí, že mezi placenými servery čeká největší boom servery herní.
Každoročně vzrostou zhruba o 40 % i příjmy provozovatelů serverů zaměřených na
hudbu a sport. Peníze, které připadnou serverům s obsahem kategorie "pro
dospělé", budou i nadále tvořit více než 50 % všech příjmů. Dynamika na tomto
poli bude dosahovat 26 %.
Upřímně řečeno, tyto výsledky se mi jeví dost sporné. Příslušná přístupová
hesla jsou zpravidla někde na Internetu dostupná buď pirátsky, nebo se jedná o
jakýsi marketingový tah provozovatele serverů (předpokládá se, že uživatelé
raději navštíví stránku placenou, k níž se mohou ilegálně dostat zadarmo, než
stránku s volným přístupem).
Dataquest se také pokusil odhadnout geografické rozložení úspěšných placených
serverů. Ačkoliv v době Internetu a globalizace je tvrzení typu "největší
příjmy půjdou americkým serverům" poněkud zavádějící, je zřejmé, že i zde platí
obecný trend: majoritní (v roce 1998 šlo jen minimum předplatného do západní
Evropy poměr USA ku západní Evropě byl větší než 4 : 1), ale postupně klesající
podíl USA. Ochota platit za on-line obsah se obvykle dostavuje až s určitým
stupněm rozšíření Internetu v dané zemi.
Celková čísla jsou následující: Zatímco v roce 1998 stržily servery na
předplatném 1,4 miliardy dolarů a v roce 2003 by toto číslo mělo dosáhnout více
než 5 miliard.
9 1573 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.