Nanopovrchové inženýrství

Brusel investuje více než miliardu eur Celosvětový obrat v oboru označovaném jako nanopovrchové inženýrství už dos...


Brusel investuje více než miliardu eur
Celosvětový obrat v oboru označovaném jako nanopovrchové inženýrství už
dosahuje okolo 500 milionů eur. K průkopnickým zemím patří především Japonsko.
Průmyslové aplikace lze však již najít také v ČR.
Tyto informace zazněly na semináři, který pořádala společnost Inova Pro. Firma
je českým partnerem v probíhající evropské iniciativě Nanomat. Cílem iniciativy
je shromáždit zkušenosti a potřeby malých a středních podniků zabývajících se
nanotechnologiemi a nanomateriály i evropských výzkumných týmů pracujících v
této oblasti. Nanomat by měl také malým firmám pomoci k účasti ve výzkumných
projektech finančně podporovaných EU.

Pro malé firmy
Na nanotechnologie a nanomateriály hodlá Brusel v letech 2002-2006 vynaložit
1,3 miliardy eur. Celkem 15 % z této sumy je přitom vyčleněno právě pro skupinu
malých a středních podniků, tedy firem do 250 zaměstnanců.
Celkem 10 konzultačních firem z deseti evropských států asistuje této skupině
podniků hlavně při přípravě návrhu projektu, pomáhá jim nalézt vhodné partnery
v ČR i v zahraničí (jak ze sféry výzkumu, tak i z průmyslu), a rovněž
identifikovat evropské projekty, do nichž by malé firmy mohly vstoupit jako
partneři.
V průběhu semináře bylo prezentováno, jaké možnosti evropské spolupráce ve
výzkumu skýtá například nanopovrchové inženýrství. Technologie, která se
zrodila v Japonsku, využívá především fotokatalytických účinků oxidu
titaničitého.

Zázraky z titanu
Speciálně upravený oxid titaničitý může na světle působit dezinfekčně, má
bělicí i čistící účinky a působí také změny smáčivosti povrchu. Povrch ošetřený
oxidem titaničitým pak může například lapat ze vzduchu oxidy dusíku, sklo
automobilů se nepokryje mastnotou ani prachem a zachová si průhlednost i za
deště. V Tokiu bylo dokonce otevřeno muzeum vystavující materiály upravené
oxidem titaničitým.
V České republice začala podobné materiály vyrábět rakovnická firma Rako (nyní
Lasselsberger); v tuto chvíli jde především o keramické dlaždice se speciálními
povrchy. František Peterka, ředitel "Centra pro aplikace TiO2 fotokatalýzy" ve
společnosti ATG Praha uvedl, že následně by tato technologie mohla být
kombinována s nanovláknovými textiliemi patentovanými Technickou univerzitou v
Liberci (podrobněji viz CW 32/2004).
Další informace o projektu Nanomat lze najít např. na adresách www.inovapro.cz
a www.innova-euro pe.lu/nanomat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.