Nanotechnologická budoucnost na obzoru

Co si myslí v Microsoftu? Co soudí Bill Gates o nanotechnologiích, co o biotechnologiích? Spoluzakladatel Microsoftu uved...


Co si myslí v Microsoftu?
Co soudí Bill Gates o nanotechnologiích, co o biotechnologiích? Spoluzakladatel
Microsoftu uvedl, že na poli nanotechnologií je pouze otázkou času, kdy se
naplní vizionářská Drexlerova představa tedy samoreplikující mechanismy, které
jsou schopné vyrábět další, ještě menší automaty. Vrchní softwarový architekt
Microsoftu uvedl, že brzy dokážeme zkonstruovat také molekulární počítače a
využít je především v některých specializovaných aplikacích a pro ukládání dat.
Skeptičtější je Gates v otázce konvergence mezi IT a biotechnologiemi. Prý jde
zatím spíše o součást vizí a reálné průniky obou oborů se objevují teprve v
náznaku.
Otázkou zůstává, zda se nám podaří v dohledné době sestrojit počítače fungující
podobně jako lidský mozek. V této oblasti jsme závislí na pokroku, který učiní
neurovědy.
K otázce kvantových počítačů se Bill Gates nevyjádřil.
Hlavní pozornost věnoval nejbohatší muž této planety nanotechnologiím.
Odvolával se především na vize Erica Drexlera, který již v roce 1986 publikoval
svou knihu "Stroje stvoření". Popisuje v ní myšlenku mechanismů schopných
samostatně vyrábět další stále menší a menší mechanismy. Výsledkem by mohly být
nejen miniaturní počítače, ale roboti přestavující přímo základní strukturu
hmoty například mechanismy čistící cévy lidského těla, hubící škodlivé
mikroorganismy, skládající nové potraviny molekulu po molekule. Jedna "z biblí
oboru" nese dokonce charakteristický název Diamantový věk jde o román
odehrávající se v době, kdy bude snadné poskládat atomy uhlíku do modifikace
diamantu.
Bill Gates v souvislosti s nanotechnologiemi uvedl: "Jsme v tomto směru velkými
optimisty. Nepůjde ovšem o lineární proces, a já si myslím, že Drexler byl
možná až příliš velkým optimistou, pokud jde o to, jak rychle se
nanotechnologie podaří realizovat i v praxi." Kompletní text rozhovoru, který
poskytl Bill Gates, je k dispozici na adrese
http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/page/gates.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.