Nanotechnologický boom

V souvislosti s rostoucí popularitou nanotechnologií se stále častěji setkáváme s odhady velikosti trhu, který vznikne...


V souvislosti s rostoucí popularitou nanotechnologií se stále častěji setkáváme
s odhady velikosti trhu, který vznikne přechodem od laboratorních výzkumů k
průmyslové výrobě. Mezi nejcitovanější patří optimistická prognóza od National
Nanotechnology Initiative (NNI, www.nano.gov).
NNI funguje jako zastřešující organizace, jejímž úkolem je koordinace
nanotechnologického výzkumu financovaného americkou administrativou. Právě
zveřejněná studie NNI říká: "Odhadujeme, že za 10 až 15 let roční objem světové
průmyslové produkce v nanotechnologických odvětvích přesáhne bilion dolarů,
čemuž budou odpovídat zhruba dva miliony pracovníků v sektoru." (Podrobnosti
viz www.nano.gov/html/res/IntlFundingRoco.htm.)
Jaká je situace v současnosti? Spíše než jako jediné průmyslové odvětví vnímáme
nanotechnologie jako poněkud nesourodou sbírku technik a výrobních postupů,
jejichž jediným společným znakem je často možnost prohlásit, že se zabývají
detaily v řádu nanometrů. Nástup nanotechnologií na trh je provázen snahou
výrobců minimalizovat riziko. Probíhá proto především pomalé vylepšování dobře
zaběhnutých výrobků: Odolné nátěry nebo textilie odpuzující nečistoty
nevyvolávají ve spotřebitelích pocit převratných novinek, před kterými by se
měli mít na pozoru.

Vzorem jsou polovodiče
Opatrný přístup pravděpodobně ještě nějakou dobu přetrvá. Analytik Lawrence
Gasman se zamýšlí nad vhodnou krátkodobou strategií pro investory: "Pohled na
současné aktivity naznačuje, že výnosy z nanotechnologického průmyslu budou
pocházet z relativně úzce vymezené skupiny aplikací." V letech 2004 až 2006
mají perspektivu především výrobní postupy uvedené v tabulce.
Komerční budoucnost nanotechnologie se podle Gasmana může vyvíjet dvěma směry.
Jedna varianta počítá s tím, že nanotechnologie zůstane specializací a
rozvinutím jednotlivých již zavedených průmyslových odvětví. Druhá možnost
předpokládá vznik samostatného nanotechnologického průmyslu, což by umožnilo
přesněji předvídat ekonomické dopady těchto změn především na základě analogií
s polovodičovým průmyslem. "Stejně jako u vznikajícího nanotechnologického
průmyslu nalézají produkty polovodičové výroby uplatnění v mnoha různých
oblastech včetně výpočetní techniky, telekomunikací, spotřební elektroniky,
letectví, automobilového průmyslu atd.," uvádí Gasmanova analýza.

Volba mezi cestami
Rozhodujícím faktorem pro volbu jedné nebo druhé cesty rozvoje nanotechnologií
se zdá být otázka, zda se podaří ustavit nějakou spojovací základnu, která by
přispěla k definici odvětví (podrobnosti viz např. studie "Can Nano Create New
Markets?", www.nanomarkets.net/white_papers.htm). Mohl by se jím stát nejnižší
článek dodavatelského řetězce v podobě první generace nanofirem, které se dnes
zaměřují na výrobu surových nanomateriálů (fullerenů, nanotrubiček) a nástrojů
pro manipulaci na molekulární úrovni (skenovací mikroskopy, litografické
přístroje).
Podle renomovaného publicisty Howarda Lovyho už na toto vlastní "ustavení
oboru" čeká rizikový kapitál, jehož vlastníci se ještě vzpamatovávají ze ztrát
způsobených splasknutím bubliny internetové ekonomiky. Chystají se investovat
až do firem na vyšších pozicích dodavatelského řetězce, které budou schopny
přijít na trh s opravdu inovativními výrobky. Za 3 až 5 let bychom se tak mohli
dočkat exploze nanotechnologických aplikací.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.