Nanotechnologie z molybdenu

O zásadní objev na poli nanotechnologií se postarali pracovníci americké Brookhavenské národní laboratoře. Jak infor...


O zásadní objev na poli nanotechnologií se postarali pracovníci americké
Brookhavenské národní laboratoře.
Jak informovali v časopise Nature, podařilo se jim odhalit nový typ sférických
bublinek, jež tvoří neorganické molekuly na bázi oxidů molybdenu. Tyto bublinky
představují dosud nepozorovaný druh mechanismu samoorganizace molekul do
složitých makromolekulárních útvarů, který se vyskytuje v přírodě na úrovni
nanometru.
Zatím byly podobně složité struktury pozorovány pouze u organických molekul
(např. DNA). U oxidů molybdenu vytvářejí atomy molybdenu s atomy kyslíku
obrovské kruhovité útvary, jakási nanokolečka o průměrném rádiu 45 nm. Tato
nanokolečka se ve vodě samoorganizují do ještě větších útvarů, bublin
vyznačujících se složitou strukturou na atomární úrovni.
Jednu bublinu může tvořit až 1160 nanokoleček. Jednotlivá kolečka se v bublině
nedotýkají, ale jsou oddělena vodíkovými můstky, vyplňujícími prostor mezi
nanokolečky. Takový systém samozřejmě přímo svádí k využití v roli
molekulárního počítače nebo nanorobotického systému.
V přírodě údajně vyvolává zářivou modř některých jezer.
Další informace lze získat na stránkách Brookhaven National Laboratory
(http://www.bnl.gov/ newsroom).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.