Nanovlákna z Liberce

Výroba a použití Vývojový tým katedry netkaných textilií vyvinul funkční laboratorní model zvlákňovacího stroje...


Výroba a použití
Vývojový tým katedry netkaných textilií vyvinul funkční laboratorní model
zvlákňovacího stroje, který má šanci uplatnit se v průmyslu. Je založen na
principu zvlákňování v silném elektrickém poli. Tímto speciálním postupem (tzv.
elektrospinning) vzniká vlákno tak malého průměru, že je není možno pozorovat
sebesilnějším světelným mikroskopem a lze zobrazit pouze elektronovým
mikroskopem. Vlastnosti vrstev z nanovláken představují nový typ materiálu,
který je využitelný v mnoha oblastech, jako je extremní filtrace, tkáňové
inženýrství (kultivace lidských tkání), léčení popálenin a řada dalších
medicínských aplikací.
Podle tiskové mluvčí TUL Jaroslavy Kočárkové probíhají také jednání s výrobci
speciálních ochranných oděvů (např. pro armádu), kde by se nová nanovlákna
mohla rovněž uplatnit.
Pracovníkům TUL se podle vyjádření univerzity podařilo vyvinout technologii
umožňující průmyslovou výrobu nanovlákenné textilie jako jedněm z prvních na
světě. Příslušnou problematikou se přitom zabývá celá řada vědeckých pracovišť
včetně NASA.
"Stávající funkční model stroje vyrobený z kovu a plastu umí prakticky všechno,
co má umět stroj, ale nedokáže pracovat v podmínkách průmyslového podniku.
Univerzita nemá samozřejmě možnosti vyrábět stroje pro průmysl. Proto firmě
Elmarco poskytneme exkluzivně závěry našeho vývoje a výzkumu, aby mohla toto
zařízení vyrobit. Pak bude mít výhradní právo k prodeji. TUL zůstane majetek
patentů, a pokud bude z této spolupráce zisk, rozdělí se mezi oba partnery,"
uvedl prorektor Jirsák.
Firma Elmarco je podle svého ředitele Ladislava Mareše ochotna investovat
potřebnou částku do výroby technologie, do aplikací i do prezentace výsledků.
"Budou to zřejmě řádově miliony," uvedl Mareš. Zkušební prototyp stroje má být
uveden do provozu v průběhu září.
Průmyslové zařízení plánuje firma podle Mareše přihlásit jako mezinárodní
patent na výrobu nanovláken. Kromě prodeje licencí má ale hlavní příjem
pocházet přímo z prodeje strojů.
Nanovlákenný materiál se vyznačuje extremními geometrickými vlastnostmi,
zejména extrémně malým průměrem vláken (v nanometrech) a velkým měrným
povrchem. Dalšími veličinami podstatnými pro jednotlivé aplikace jsou plošná
hmotnost a objemnost vrstev. Pro většinu aplikací mají vrstvy nanovláken
hmotnost několika desetin gramu na čtvereční metr. Technologie, kterou TUL
vyvíjí, musí být schopna hodnoty výše uvedených veličin ovládat.
Hlavní aktivitou firmy Elmarco představuje v tuto chvíli výroba technologických
jednotek CDS (Chemical Distribution Systems) do polovodičového průmyslu. Ve
svém portfoliu má dále manuální a poloautomatické linky na úpravu křemíkových
destiček a zařízení pro povrchovou úpravu desek plošných spojů.

Plíživá revoluce
Již v CW 18/2004 jsme uveřejnili výsledky studie, podle které se
nanotechnologie v první fázi uplatní v relativně konvenčních oborech např. v
textilním průmyslu, při výrobě stavebních materiálů či odolných nátěrů.
Revoluční aplikace v informačních technologiích či medicíně mají ovšem
následovat jen s nepatrným zpožděním.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.