Naplánujte přechod na systémy podnikové kategorie

Každá firma chce růst, ale její IT systémy nemusejí být schopny škálování pro IT manažery to znamená včas zkontr...


Každá firma chce růst, ale její IT systémy nemusejí být schopny škálování pro
IT manažery to znamená včas zkontrolovat technickou infrastrukturu organizace,
aby byli na rozšiřující se seznam zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců
připraveni.


Velikost organizace by neměla určovat funkcionalitu IT řešení. Ve skutečnosti
totiž menší firmy často vyžadují hardware, software a služby podnikové třídy, a
to v mnoha sférách obzvláště v oblasti sítí, bezpečnosti a někdy také správy
účetnictví a objednávek. "Nicméně navzdory jejich nadměrným potřebám jsou menší
firmy typicky vybaveny nesladěnou kolekcí samostatných aplikací a systémů
spravovaných jednotlivými odbornými uživateli," poznamenává Bob Locke, analytik
společnosti AMR Research.
Podobně i podniky střední velikosti často využívají systémy, jež jsou určeny
pro jednotlivá oddělení a které spravují IT experti, ovšem celkově řešení
postrádá celopodnikovou IT infrastrukturu, která by jednotlivé systémy
provázala dohromady. Tento přístup může přinést potíže, jestliže se byznys
rozeběhne ve větším měřítku.
Pro zvýšení šancí na úspěch by měly podniky všech velikostí namísto toho, aby
spoléhaly na vnitropodnikové experty, kteří udržují v běhu různé části firmy,
přijmout a implementovat procesně řízený, automatizovaný přístup. "S tím, jak
rostete, potřebujete zavést skutečné procesy, abyste byli schopni systémy
spravovat," říká Michael DiPaolo, konzultant společnosti Hitachi Consulting. "S
takovou mírou komplexity si nedokáže poradit žádný jednotlivec."
Nástup internetu coby standardní sítě WAN (Wide Area Network) podpořený
prostřednictvím standardizovaných rozhraní a aplikačních platforem, jako jsou
XML nebo Java, výrazně snížil laťku propojení aplikací a datových systémů, a to
dokonce i v distribuovaných prostředích. Tento vývoj přenesl možnosti spojené s
podnikovou třídou na aplikace menšího měřítka, a to při nižších nákladech.
Současně se i poskytovatelé technologií, kteří kdysi obsluhovali jenom ty
největší podniky, přesunují "ve firemním řetězci" stále níže. "Všechno se
posouvá směrem dolů, a to už několik let," říká Chris Ogburn, ředitel rozvoje
prodeje ve společnosti Hewlett-Packard.
Největší pozornost výrobců je upřena na podniky nebo firmy s pěti sty až pěti
tisíci zaměstnanců, jejichž potřeby se blíží, co se týče rozsahu, komplexity a
integračních potřeb, IT profilu velkých podniků. Avšak dokonce i malé podniky,
tedy ty, co mají 100 až 500 zaměstnanců, získají nyní přístup ke tradičním
technologiím nejvyšší kategorie v kritických oblastech, jako jsou správa sítí a
databází.
Když malé a střední podniky vytvářejí IT strategii a platformu pro svůj růst,
nevyhnutelně stojí před volbou kritických technologií ve třech oblastech:
firemní aplikace, jako jsou ERP či správa databází úložných systémů, dále sítě
a konečně bezpečnost. V každé oblasti se možné volby a problémy různí.

Front office: Tři hlavní volby
ERP je nejnovější oblastí, v níž se prosazuje posun funkcionality podnikové
třídy do oblasti malých a středních podniků. Společnosti Oracle a SAP téměř
zkonsolidovaly trh velkých podniků a nyní upřely své zraky na nové zákazníky.
Dnes mají menší firmy pro nasazení aplikací typu front-office, mezi něž patří
třeba účetnictví či odbyt, jen omezené možnosti.
Zaprvé se mohou poohlédnout po nabídce poskytovatelů velkých systémů, jako jsou
zmíněné společnosti Oracle a SAP. Podle názoru Boba Lockeho mohou být sady
Oracle Small Business Edition či SAP All-in-One nákladově efektivní i v malém
měřítku a jsou schopny růst spolu s firmou. Zadruhé mohou adoptovat sadu
obchodních nástrojů Microsoftu. Třetí alternativou je tyto služby outsourcovat
tím se korporace vyhnou nutnosti vybudovat potřebnou bázi odborných znalostí
uvnitř podniku. Společnosti Salesforce.com, RightNow či NetSuite dokázaly, že
jde o populární model například pro implementaci řešení pro CRM. Další
možností, a dříve tou jedinou, je koupit si systém od specializovaného výrobce
takového, který se zaměřuje na vertikální odvětví a v jeho rámci i na menší
firmy. "Avšak tato cesta se ve stále větší míře ukazuje jako nerealizovatelná,
protože specializovaní poskytovatelé typicky spadli až příliš hluboko pod
technologickou křivku," tvrdí DiPaolo z Hitachi.

ERP velkého výrobce "Přijetí databázové, ERP nebo CRM technologie původně
vyvinuté pro velké podniky může těm menším podrazit nohy," varuje Eliot Colon,
viceprezident společnosti Miro Consulting, která klientům pomáhá s licencemi
pro aplikace firmy Oracle. Menší firmy se musejí starat o to, aby koupily nejen
to, co potřebují v daný okamžik, ale aby přitom měly dostatečnou flexibilitu
přidávat moduly či kapacitu s tím, jak se budou rozvíjet musejí totiž vyvážit
vyšší výdaje na počátku, aby se vyhnuly tomu, že později nebudou připraveny na
růst a dostanou se do podstatně větších komplikací.
V některých případech neopatrné podniky používají nekomerční nebo zkušební
licence od výrobců jako Oracle, SAP a Sun coby součást větších softwarových
licencí. To se může ukázat jako nebezpečné, neboť některé firmy byly známy tím,
že se tohoto modelu chytily a poskytovaly aplikace stále více a více
uživatelům, a dokonce přes web i svým zákazníkům a dodavatelům, poznamenává
Colon. Pak obdržely telefonát od někoho, kdo tvrdil, že porušily softwarovou
licenci a že musejí zaplatit spoustu peněz. Dále je jim řečeno, že si musejí
licencovat i dodatečný software, jak je specifikováno v původní licenční
smlouvě, kterou se nikdo neobtěžoval prostudovat.
DiPaolo se domnívá, že některé malé podniky do této pasti padnou, zatímco jiné
se jí vyhnout tím, že se už od počátku chovají chytře. Další nástraha číhá na
firmy v tom, že si nepromyslí všechny důsledky licence pro případ, že se
rozrostou prostřednictvím akvizice.

Adopce ERP Microsoftu
"Rozrůstající se firmy, které se upíší Microsoftu k tomu, aby mohly využívat
jeho podnikové obchodní nástroje, by si měly uvědomit, že rozsah, v jakém bude
možné tyto aplikace škálovat, zatím ještě není zcela jednoznačný," varuje Locke
z AMR. Má pochybnosti, zda budou dostatečně škálovatelné, jakmile bude mít
firma několik tisíc zaměstnanců. Microsoft nicméně podle Boba Lockeho vyvíjí už
několik let úsilí, aby tyto nástroje integroval a zdokonalil tak, aby budoucí
verze bylo možné škálovat pro velké podniky.
"Současná generace ERP nástrojů Microsoftu daná dohromady díky akvizicím firem
Great Plains Software, Navision a Salomon je škálovatelná pouze pro několik
tisíc uživatelů," říká Paul Hernacki, ředitel IT v konzultační firmě Definition
6.

ERP přes outsourcing
"Outsourcovaný model je zpočátku velmi jednoduchý, neboť není třeba platit
předem za infrastrukturu a odborné znalosti," říká Sanjeev Aggarwal, analytik
společnosti Yankee Group. "Můžete platit pouze pár stovek dolarů měsíčně za pět
uživatelů ve srovnání s počáteční investicí několika milionů dolarů."
Většina poskytovatelů své služby zákaznicky přizpůsobí pro firmy se
specializovanými procesy, takže ty nemusejí násilím upravovat své skutečně
kritické procesy pro základní, univerzální model, myslí si dále Aggarwal. Navíc
odpadá šestiaž devítiměsíční doba implementace, která je běžná u ERP systémů
firem Oracle nebo SAP.
Další výhoda outsourcingu vyplývá z toho, že mnohé menší podniky provozují
starší hardwarové platformy, jako je například IBM AS/400, které ERP systémy
příliš dobře nepodporují. "Oracle tento hardware nepodporuje vůbec, zatímco SAP
není schopen na AS/400 podporovat velký nárůst transakcí," říká DiPaolo z
Hitachi.
"Volba outsourcovaného přístupu přitom umožňuje vyhnout se velké investici do
infrastruktury a znalostí pro zajištění bezpečnosti, zálohování, správy záplat
a upgradů, jakož i do integrace," vysvětluje Aggarwal. Nabádá však malé
podniky, aby odmítaly typické pětileté kontrakty a namísto toho trvaly na
maximálně dvouletých smlouvách s poskytovateli spravovaných služeb a aby
získaly cenové stropy vhodné pro svůj plánovaný růst.
Rizikem je u outsourcingu ztráta kontroly. "Co se stane za jeden, dva nebo tři
roky, pokud se zákazníci rozhodnou, že potřebují něco komplexnějšího?" ptá se
Locke. Pokud poskytovatelé nemají dobré řešení pro nové, větší měřítko, musí
vzít firma všechno zpátky a vybudovat nový systém zcela od nuly.
"Ačkoliv je model outsourcovaného ERP atraktivní, u firem je stále poměrně
vzácné, aby svá ERP outsourcovaly, pokud současně neoutsourcují i výrobu,"
poznamenává Ogburn z HP. Jedním z důvodů je to, že toto odvětví je relativně
nové. Dalším jsou například obavy ze ztráty kontroly.

Správa databází a storage
Ačkoliv malé firmy obvykle spoléhají na lokální konzultanty podporující
aplikace typu Microsoft Excel, Access a FoxPro, v průběhu svého růstu si rychle
uvědomí, že potřebují škálovatelnou databázovou architekturu, vysvětluje
Hernacki z firmy Definition 6. Většina se rozhodne adoptovat Microsoft SQL
Server, neboť "je těžké trumfnout jeho cenu a výkon".
Produkty firmy Oracle jsou v malých podnicích méně běžné, dodává DiPaolo z
Hitachi, protože výrobce se (podobně jako SAP) soustředil na expanzi mezi
středními podniky.
"Firmy s 50 nebo méně zaměstnanci spíše inklinují k tomu, že si vystačí s tím,
že mají svá data hostovaná vnějším poskytovatelem, ale pokud jste o něco větší,
budete chtít mít své informační zdroje data uvnitř vlastního podniku," míní
Ogburn z firmy Hewlett-Packard. Varuje však, že firmy, které přesunou svá data
ven, zjistí, že časem bude stále těžší je dostat zpět do firmy, neboť jejich
objem akumulovaný v průběhu doby bude vyžadovat stále větší investice do
infrastruktury. Rozrůstání potřebné infrastruktury v průběhu doby tyto náklady
dále zvyšuje.
"Rostoucí organizace by měly očekávat, že jejich potřeby, jakmile budou mít
několik set či více zaměstnanců, v oblasti hardwaru pro ukládání dat výrazně
porostou. Stejně tak se budou zvyšovat investice související se softwarem pro
obnovu dat," upozorňuje Ogburn. To je způsobeno tím, že ukládání dat roste
exponenciálně, obzvláště v odvětví právním, finančním a zdravotnickém, s tím,
jak podniky obsluhují více zákazníků prostřednictvím většího počtu nabídek
produktů či služeb a jak začínají sdílet data rovněž s partnery.
"Naštěstí však nejenže pokračuje pokles cen úložných zařízení, ale mnohem
dostupnějšími se staly také sítě SAN," poznamenává Deric Scott, podnikový
architekt v konzultační společnosti Optimus Solutions.
"Proto tyto systémy začínají nasazovat dokonce i menší podniky. SAN jsou dnes
už zcela běžné v podnicích s 1 500 nebo více zaměstnanci," dodává Michael
DiPaolo z firmy Hitachi.

Správa sítě a bezpečnost
"Když přijde na serverový, úložný, klientský nebo síťový hardware, pak to, co
ještě nedávno bývalo doménou velkých podniků, je nyní široce dostupné pro
podniky všech velikostí," myslí si Ogburn z HP. "Malé firmy třeba využijí
službu Best Buy, aby si zde koupily router jen za 50 dolarů," říká Scott ze
společnosti Optimus. "Jak ale rostou, nebude možné jej rozšiřovat." To je
okamžik, kdy migrují na systémy podnikové kategorie.
Naštěstí i síťové komponenty podnikové třídy výrazně zlevnily. Například
popularita Linuxu v kombinaci s levnými, ale rychlými PC servery společnosti
Dell Computer nebo skupiny Compaq ve firmě Hewlett-Packard, či ve spojení s
nevyužitými cykly CPU v systému IBM AS/400, znamená, že "dostanete tentýž
výkon, jaký stál před pár lety pětinásobek," tvrdí Scott. Základní síťové
prostředí je jednou z oblastí, kde je relativně bezpečné uvolnit finance,
protože faktor strachu ze zastaralého vybavení je zde poměrně nízký. Používané
protokoly jsou natolik dostatečně zavedené, že umožní nakoupit hardware pro
velké zatížení, které je dostatečné nejméně dalších pět let. "Současné blade
servery přinášejí za dostupné ceny daleko vyšší kapacitu, navíc při
zvládnutelné režii," dodává Aggarwal z analytické společnosti Yankee Group.
"Trend je dokonce ještě patrnější u nových technologií, jako jsou bezdrátové
sítě LAN nebo IP telefonie, které jsou dostupné pro malé i větší podniky se
stejnou základní funkcionalitou," říká Christine Liebertová, analytička Yankee
Group. "Rozdíl u produktů zaměřených na menší podniky spočívá v jejich větším
zjednodušení, které redukuje správní režii," říká.
Takový posun směrem k jádru možností v klíčových technologiích pro podniky
všech velikostí dává menším podnikům novou výhodu a také nový směr, jak
přemýšlet o IT.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.