Národní jazyky mohou ohrozit samu existenci internetu

Když v polovině března tohoto roku organizace Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oznámila, že o ...


Když v polovině března tohoto roku organizace Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN) oznámila, že o letních prázdninách hodlá začít s
testy mezinárodních doménových jmen druhé úrovně (jde o názvy domén, které v
sobě zahrnují buď nerománské znaky, anebo znaky s diakritikou), mnozí experti
si spíše povzdechli podle nich je totiž tento termín až příliš vzdálený na to,
aby ještě měl nějaký vliv na způsoby vytváření takových jmen.

Vzdor některých zemí
Změny v podobě internetových jmen poslední dobou značně prosazují organizace
působící mimo Spojené státy, které chtějí, aby domény mohly nést jejich národní
znaky (tedy aby více odpovídaly tamějším jazykovým zvyklostem a názvům). Země,
jako je například Čína, Egypt, Irán či Saudská Arábie, se zaměřily na vytváření
vlastního konceptu IDN (Internationalized Domain Names) bez toho, že by získaly
oficiální souhlas organizace ICANN. Tyto země podle slov svých představitelů už
nemohly déle čekat, až se ICANN odhodlá vyvinout standard pro implementaci
záznamů IDN do rootovské zóny systému DNS.
IDN má obrovský dopad především na nadnárodní korporace, u nichž stoupá
závislost celkových obchodních výsledků na povaze podpory přes internet (to se
ale týká hlavně mimoamerických a mimoevropských trhů). Pokud ICANN dlouhodobě
není příliš úspěšná v zavádění pravidel IDN, pak takové společnosti, které si
koupí domény s dosud nepodporovanými znakovými sadami a investují do jejich
podpory, nemají jistotu, že taková doména bude v budoucnu sloužit přesně k těm
účelům, ke kterým byla zřízena (tedy ke spolehlivému zobrazování firmou
dodaných podkladů).

Rozmělněný internet
"Pro firmu není nic horšího, než když některá doména (třeba
www.computerworld.com) bude při vyvolání z Číny zobrazovat jiný obsah než
stejná doména aktivovaná z USA nebo z Evropy," říká Rodney Jaffe, šéf a
technologický ředitel UltraDNS a člen komise Security and Stability Advisory
Committee v ICANN. "Globální korporace si tuto skutečnost zatím příliš dobře
neuvědomují."
Problémy, které s sebou přináší IDN, mohou podkopat důvěru v internet jako
takový. Ten je totiž založen na principu sdíleného jmenného prostoru, jehož
základnu tvoří jediný root. Experti varují před tím, že pokud váhání organizace
ICANN ohledně plné podpory IDN vyústí v permanentní oddělení příslušných
systémů DNS, může to vést k vytvoření spousty malých nezávislých sítí
provozovaných jednotlivými státy a zároveň k vyloučení existence jediného, na
jednotných principech založeného globálního internetu.
Odborníci proto očekávají, že problematika IDN se stane jedním z klíčových
bodů, které se budou v těchto dnech projednávat na konferenci ICANN na Novém
Zélandu (tato setkání odborníků ICANN se přitom konají jen jednou za čtyři
měsíce, takže pro další vývoj IDN se toto sympozium jeví jako naprosto
klíčové). Problémy díky dosavadní jen minimální činnosti ICANN ohledně IDN
mohou na internetu vytvořit vakuum, jež způsobí doslova enormní zájem některých
zemí o vytvoření vlastního, alternativního kořenového systému," říká Jaffe.
"Namísto toho, že o možnosti provozovat vlastní rooty bude na Novém Zélandu
hovořit jen 10-15 zemí, se díky postoji sdružení ICANN můžeme dočkat toho, že
požadavky tohoto typu vznese možná až šedesát různých států."

Rozporuplná IDN
Schémata IDN vznikla především kvůli tomu, že DNS v současné podobě podporuje
pouze ASCII znaky anglického jazyka, zatímco internetoví uživatelé v některých
jiných zemích chtějí používat doménová jména s národní sadou znaků. V roce 2003
organizace IETF vyvinula standard, který v infrastruktuře DNS řeší podporu pro
znakové sady odlišné od anglické abecedy. ICANN však podporu pro tento standard
pojalo příliš laxně, což vyústilo ve výše popisované problémy.
V prohlášení, které ICANN vydalo 14. března, se uvádí, že testovací schémata
pro podporu dalších znakových sad budou zahrnovat dva základní přístupy. První
z nich vychází ze zmíněného standardu vydaném sdružením IETF, který
transformuje znaky, které neodpovídají tabulce ASCII, do ekvivalentů, jež už
podmínce ASCII znaků vyhovují. Druhou možností je zahrnutí mezinárodních
znakových sad přímo do prostředí rootu.

Možné domény
Díky IDN se uživatelé mohou setkávat s tak koncipovanými doménami, jako je
například www..com nebo www.jürgen-bÖhm.de. V České republice byly také
zaznamenány snahy podpořit doménová jména s diakritikou, od loňského roku však
tato možnost místními registrátory podporována není (proces byl formálně
pozastaven). Když totiž koncem roku 2004 firma Markent provedla mezi
korporacemi průzkum týkající se možnosti zavádění takto konstruovaných domén, z
celkového počtu 313 organizací 76 % z nich nemělo o zavedení diakritiky do
doménových jmen v České republice vůbec zájem. A to zřejmě nakonec rozhodlo.
"Jsme zvědaví, jak testy ICANN nakonec proběhnou," tvrdí Ram Mohan,
viceprezident firmy Afilias, která se zabývá registracemi domén .info a .org.
"Zahájení testů je skvělá zpráva, ale nesmí to moc dlouho trvat. Pokud se ICANN
nepohne směrem kupředu, je dost možné, že svět už dál čekat nebude."
Internetoví registrátoři prodávali domény založené na schématu IDN na základě
pravidel, které ICANN uveřejnilo již v roce 2003. IDN jsou dostupné pro takové
země, jako je Čína, Tchaj-wan či Japonsko, a také pro domény nejvyšší úrovně,
například .info nebo .org. Aby uživatelé mohli tyto IDN využít, musejí si do
svých browserů nahrát speciální plug-iny. Počet prodaných domén, které vyhovují
schématům IDN, je však oproti těm, které jsou postaveny na bázi ASCII, velmi
malý. Například Afilias spravuje z celkového počtu asi sedmi milionů domén jen
přibližně 25 000 IDN jmen.
Registrátorské firmy však očekávají, že zájem o domény vyhovující principům IDN
v budoucnu poroste, a to zvláště poté, co si uživatelé nebudou muset do svých
prohlížečů instalovat výše zmiňované plug--iny. Tento stav nastane zřejmě už
velmi brzy Microsoft totiž pro IDN plánuje v příští verzi svého prohlížeče
Internet Explorer, jenž by se měl na trhu objevit ještě v průběhu tohoto roku,
nabídnout nativní podporu. Browsery řad Netscape, Mozilla, Opera Firefox přitom
IDN podporují už dnes.

Bobtnání problému
"Dnešní IDN připomíná sněhovou kouli," říká Rob Holmes, šéf společnosti
Register.com, která patří mezi největší poskytovatele domén na světě. "Naše
společnost v současnosti nabízí IDN se 40 různými rozšířeními. Nejvíce se jich
týká domén .com, .net a .org. Ale výrazný růst jsme zaznamenali i v případě
domény .de (Německo) či .cn (Čína)." IDN domény přitom dnes reprezentují
přibližně 4 % celého portfolia firmy Register.com, o rok dříve to bylo ale jen
jedno procento. "Spoustu domén IDN nakupují evropské společnosti," dodává
Holmes. "Přitom se jedná o různé vertikály finanční instituce, těžký či
automobilový průmysl nebo farmaceutické firmy."
Ve Spojených státech si ale rizika spojená s IDN uvědomuje jen velmi malý počet
IT manažerů. Jednou z výjimek je například Mike Hogan, viceprezident firmy
Turbine, která nabízí prostředí pro on-line hry a jež je podle jeho slov na
partnerech v Evropě a Asii velmi závislá (ti totiž provozují místní servery a
nabízejí i lokalizovaný obsah). V současnosti vlastní Turbine okolo 60 různých
domén, přičemž jakmile koupí jinou on-line hru, přidává další. "Je pro nás
doslova neštěstím, že neexistuje globální standard pro IDN. Kdyby existoval,
nemuseli bychom v zahraničí nikoho vyhledávat a celý systém by se odehrával
kompletně jen v naší režii," dodává Hogan.

Bezpečnostní rizika
Mnozí experti však poukazují na další negativní aspekty neexistence
standardního způsobu, jak IDN vyřešit jednou provždy. Podle nich jsou totiž
weby kvůli rozpolcené podpoře IDN a neexistenci jednotného autoritativního
rootu podstatně zranitelnější vůči takových jevům, jako je například phishing
nebo spoofing.
"Do této doby existoval pouze jediný root, který byl relativně bezpečný. Teď
bychom se však mohli dočkat až 253 různých rootů, umístěných v každém státě,"
říká Jaffe. "V silách žádného podniku není všechny z nich sledovat, aby nedošlo
k případné kompromitaci jejich systému. V podstatě to zjistí až poté, co je na
to upozorní jejich nespokojený zákazník. Jaffe si myslí, že riziko rozštěpení
rootu je příliš reálné a sdružení ICANN by mělo učinit vše, aby se proti němu
dalo ještě bojovat.
"Největší obavy panují z toho, že ICANN už nebude schopné udržet svou pozici v
udržování jednoty DNS," říká Champ Mitchell, výkonný ředitel firmy Network
Solutions. "Pokud se ICANN nepodaří problém domén úspěšně vyřešit, jsme na
nejlepší cestě k rozčlenění internetu. A z toho jde strach," uzavírá Mitchell.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.