Nasazení IT v praxi - díl I.

Integrace CRM v Matadoru Jakoukoli investici do CRM systému, který nebude v rámci stávajícího ICT integrován, je možn...


Integrace CRM v Matadoru
Jakoukoli investici do CRM systému, který nebude v rámci stávajícího ICT
integrován, je možné považovat za investici zbytečnou. Izolovanost CRM a
neexistující obchodně-marketingová strategie jsou ostatně udávány jako jedny z
častých implementačních havárií.
Implementace systému CRM v Matadoru Púchov však nepatří do této kategorie.
Matador je jedním z největších slovenských podniků. Je tradičním výrobcem
pneumatik a gumárenských výrobků. Společnost 80 % své produkce exportu-je,
zaměstnává více než 3 000 pracovníků a dosahuje obratu 218 milionů eur.
Pro CRM si Matador vybral systém Pivotal stejnojmenné kanadské společnosti,
jejímž distributorem je společnost LLP Group. LLP na sebe vzalo i odpovědnost
za integraci CRM se stávajícím ERP Profis společnosti PragoData. Zvažovány byly
různé varianty řešení, ale vzhledem k náročným požadavkům na propojení (např.
odezvy obou systémů v reálném čase) bylo zřejmé, že bude nutné využít některou
kvalitní middlewarovou technologii. Vybrán byl messagingový systém Sonic MQ
společnosti Sonic Software (100% dceřiná společnost Progress Software).
Pilotní projekt obousměrné výměny zákaznických dat byl realizován během
necelých 4 týdnů. Zhruba ten samý čas pak
představovalo rozšíření projektu o obousměrnou výměnu objednávek a jednosměrnou
výměnu dat produktového katalogu a skladu.
Výměny dat (zpráv) jsou událostně řízené. Tak jak jednotliví uživatelé CRM či
ERP systému pracují, vkládají nové zákazníky nebo objednávky, opravují položky
katalogu apod., jsou pro tyto události vytvořeny odpovídající DB triggery,
které pak dále řídí další zpracování. Ze schématu je tato situace zřejmá.
Obrázek zachycuje pilotní projekt obousměrné výměny zákaznických dat, kde
iniciátorem přenosu je CRM, ze kterého je nutné přenést vybrané údaje o
zákazníkovi i do ERP systému. Jakmile se tak stane, ERP systém naopak pošle
"své" číslo tohoto zákazníka zpět. Při prvních zátěžových testech bylo možné
takto přenést okolo 10 zpráv za vteřinu, což bylo dostačující.

Pilotní obousměrný přenos zpráv
Osm kroků při přenosu:
1.V CRM systému Pivotal uživatel zakládá nového nebo opravuje stávajícího
zákazníka. Na tuto akci reaguje JMS ActiveX klient, který zasílá potřebná data
ve formátu XML do topiku Toprofis.
2.Veškeré zprávy procházející SonicMQ brokerem jsou archivovány ve zvláštních
tabulkách Admin klienta ve stávající databázi Progress.
3.Progress 4GL JMS klient získává tuto zprávu a ukládá ji jako nový záznam do
Progress pomocné tabulky...
4.... a volá dávkovou importní proceduru Progress 4GL pro načtení zaslaných dat
do systému Profis.
5.Dávková procedura importuje příslušná data z pomocné tabulky a vytvoří nový
záznam v produkční tabulce ZAKAZNIK systému Profis. Těmto nově založeným
záznamům Profis přidělí své číslo zákazníka, které se zároveň objeví v podobě
nově založeného řádku v pomocné tabulce.
6.Na nově založený řádek reaguje create trigger pomocné tabulky a umístí tuto
informaci do TCP/IP socketu.
7.Progress 4GL JMS klient zachytí událost na socketu, projde pomocnou tabulku a
odesílá data v domluvené XML struktuře na topik Topivotal.
8.JMS ActiveX klient získává číslo zákazníka z Profisu a provádí jeho přiřazení
v CRM systému Pivotalu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.