Naše benchmarky

Benchmarky se skládají z běžných kancelářských, databázových a grafických aplikací, aby tak co nejvěrněji simulo...


Benchmarky se skládají z běžných kancelářských, databázových a grafických
aplikací, aby tak co nejvěrněji simulovaly standardní práci uživatele. Kancelář
v testu zastupují MS Word 95 a MS Excel 95, tyto 2 velmi rozšířené programy pro
úpravy textu a tabulek. Použití počítače pro databázové aplikace je testováno s
pomocí Borland Paradox 7, vhodnost pro grafické užití testujeme na Corel Draw!
6 a Corel PhotoPaint 6. Poslední program Superscape Viscape Visualiser slouží k
testům při generování virtuální reality.
Každý z programů je nucen provádět sekvenci maker, která věrně napodobuje
běžnou práci uživatele v konkrétním programu. Ve Wordu se pracuje se změnami
velikostí a typů písem, zarovnáváním, plněním vložených tabulek a podobně,
Paradox třídí a vybírá z rozsáhlé databáze, Corel Draw! a Corel PhotoPaint
upravují obrázky, Draw! samozřejmě vektorový, PhotoPaint rastrový. Výsledky
časů, za které se programy s makry vypořádají, jsou schraňovány a později
slouží k analýze a vypočtení celkové hodnoty Benchmarku TestCentra IDG. Pro
zajímavost je možno prozradit, že hodnoty, které jsou ve výkonové tabulce
uváděny jako výsledek Benchmarku, jsou ve skutečnosti procentní poměry výkonu
testovaných strojů vůči historickému počítači s procesorem 486/100 MHz. Názorně
je pak vidět, že současný výkon čtyřa vícenásobně překračuje výkonovou špičku,
dosažitelnou před několika lety.
8 2689 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.