Naši budoucnost vidím v inovativním přístupu

Loňský rok byl pro firmu Cleverlance ve znamení významných událostí nová pobočka na Slovensku, akvizice několika fir...


Loňský rok byl pro firmu Cleverlance ve znamení významných událostí nová
pobočka na Slovensku, akvizice několika firem a řada prestižních ocenění. O
rozhovor jsme požádali Jiřího Bíbu, obchodního ředitele společnosti.


V loňském roce jste převzali společnost Brain Systems. Co si od tohoto kroku
slibujete?
Přínosů, očekávaných od tohoto spojení, je více a rozdělil bych je do několika
oblastí. První oblastí je podíl na trhu, který Cleverlance díky spojení s Brain
Systems rozšířila o některé klíčové zákazníky, jako je například ING, GE Money
Bank, Česká pošta, Česká spořitelna apod. Další oblastí jsou softwarová řešení
společnosti Brain Systems. Téměř u všech našich klientů jsme totiž v minulém
roce viděli snahu o zvýšení efektivnosti procesů obsluhy klientů našich
zákazníků, ať již na pobočkách, call centrech nebo v prostředí samoobslužných
aplikací, jako jsou internetové objednávkové systémy nebo internetové
bankovnictví. V důsledku této snahy proto naše IT projekty zaměřujeme na
implementaci řešení umožňujících časté změny prezentační logiky aplikací. Jsou
unikátní právě v možnosti tyto změny provádět z větší části ze strany
obchodních složek organizace nikoliv přímo IT pracovníky. Kolegové z Brna toto
řešení vyvinuli a otestovali na velkém projektu pobočkové sítě retailové banky.
Zároveň chceme pro naše stávající projekty využít opakovatelná softwarová
řešení společnosti Brain Systems, například pro CRM, správu obsahu, publikační
systémy, portálová řešení a některé další, s cílem zkrátit dobu a snížit cenu
implementace celého řešení.

Hodláte své postavení posilovat dalšími fúzemi, popřípadě jste již s někým v
jednání?
Další fúzi zatím neplánujeme a s nikým dalším v jednání nejsme. Nicméně trh
sledujeme a další případnou akvizici nemůžeme předem vyloučit.

Díky této akvizici Cleverlance získala řešení pro outsourcing IT systémů. Lze
podle vás plně využívat externí dodavatele? A outsourcuje něco vůbec také
Cleverlance?
Vzhledem k tomu, že se Cleverlance zaměřila na poskytování služeb zejména
bankám a velkým telekomunikačním operátorům, kteří pro svoje kritické systémy,
na kterých pracujeme, nechtějí využívat outsourcingu provozu těchto aplikací,
omezujeme se na outsourcing služeb spojených s implementací a následnou
podporou softwarových řešení. Nicméně je pravda, že naše brněnská pobočka má
nyní několik zakázek outsourcingu provozu těchto ucelených řešení pro segment
středně velkých firem.

Firma Cleverlance je známá především díky Java aplikacím. Kam podle vás směřuje
vývoj platformy Java? Pokud se podíváte na IT trh, můžete vidět dva hlavní
trendy. Trend vývoje aplikačních platforem, jejichž cílem je tzv. "business on
demand", tedy implementace řešení na zakázku v co nejkratším čase a při co
nejmenších nákladech. Hlavními představiteli tohoto směru jsou společnosti jako
BEA, IBM, Oracle a Sun Microsystems (Java) a také Microsoft (.Net), které se
snaží, aby jejich platformy byly maximálně otevřené, stále rozšiřují
"předpřipravené" obchodní modely a služby svých platforem, a přibližují se tak
dodavatelům hotových aplikací. Další hlavní směr vývoje IT trhu koncových
řešení představují dodavatelé hotových aplikací, zde jsou asi hlavními hráči
Oracle a SAP, a pak řada specializovaných dodavatelů řešení pro různé
vertikály, kteří však stále ve větší míře používají technologie vyhovující IT
standardům typu Java EE. Co se týče budoucnosti, myslím si, že informace budou
potřeba neustále, a proto se o služby v oblasti IT nebojím. Naše společnost
vyrostla na, ve své době unikátní, znalosti platformy Java 2 Enterprise Edition
na českém trhu. Naši unikátnost pro klienty si chceme nadále zachovat tím, že
jim budeme moci nabídnout to co jiní ne, například řešení pro modelování
obchodní logiky aplikací a její rychlou a jednoduchou propagaci na koncové
pracoviště uživatele, o kterém jsem se již zmínil.

Cleverlance byla vyhlášena nejrychleji rostoucí českou IT firmou ve střední
Evropě. Čím jste si tento titul podle vás zasloužili? A co vy osobně považujete
za největší úspěch Cleverlance?
Jde o kombinaci více faktorů. Nicméně na první místo bych asi dal naše
zaměstnance. Zejména díky nim, jejich profesionalitě a ochotě odevzdat vždy
něco navíc, než je jejich povinnost, jsme byli schopni dovést Cleverlance od
"skupiny programátorů" pronajímaných do cizích projektů do podoby vyspělé
společnosti poskytující ucelená softwarová řešení do dvou podle mě
nejnáročnějších segmentů finance a telekomunikace. Největší úspěch je pak podle
mě to, že jsme významně transformovali společnost a zároveň udrželi kvalitu
našich služeb při rekordním nárůstu obratu.


Cleverlance je jedním z největších dodavatelů vícevrstvých, otevřených řešení
ve střední Evropě, poskytujícím komplexní služby pro vývoj systémů pro
finanční, B2B a telekomunikační oblasti.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.