Naším cílem je technologické prvenství

Když se řekne ukládání dat, jedním z prvních slov, která se většině odborníků vybaví, je slovo Seagate. S pány ...


Když se řekne ukládání dat, jedním z prvních slov, která se většině odborníků
vybaví, je slovo Seagate. S pány Alastairem Hunterem (výkonný obchodní ředitel
pro nové trhy), Henkem van den Bergem (obchodní ředitel pro střední a východní
Evropu) a Shawnem F. Hookem (produktový marketingový manažer) ze společnosti
Seagate je následující rozhovor.
Co považujete za nejsilnější stránku vaší firmy?
SH: Seagate je společnost, která se plně soustřeďuje na zpracování a ukládání
dat a pokrývá vše, co se dnes v této sféře vyskytuje. Od diskových mechanik
přes diskové a magnetopáskové hlavy, záznamová média, přesné motorky,
magnetopáskové mechaniky, programové vybavení pro správu informací podnikové
třídy až po oblast výzkumu a vývoje optických mechanik. Investujeme také do
pamětí flash a do technologie Storage Networking (vytváření sítí paměťových
zařízení). Měl bych se zmínit i o skupině magnetických médií, která sídlí v
Kalifornii a vyvíjí špičková disková média substráty. Seagate je nejsilnější
nezávislý hráč v průmyslu diskových mechanik, což nás staví do pozice partnera
největších systémových společností. Velkou předností Seagate je podle mého
názoru i to, že naše společnost chápe spojení mezi tím, jak lidé informaci
ukládají a jakým způsobem k ní přistupují a používají ji.
Jak si vede Seagate ve východní Evropě a konkrétně v ČR?
HB: Společnost Seagate byla prvním výrobcem diskových mechanik, která zde
začala prodávat své výrobky přímo. Česká republika je pro nás důležitým trhem a
je také místem, do kterého jsme nejdříve investovali, s cílem vstoupit na
východoevropský trh. Zdá se, že naše volba byla správná. Naším cílem bylo stát
se dodavatelem číslo 1 a podle statistiky společnosti Dataquest jsme v polovině
minulého roku tohoto cíle dosáhli tím, že jsme obsadili 30 % trhu ve východním
regionu a 35 % v České republice.
V loňském roce proběhla ve společnosti Seagate restrukturalizace. Co bylo její
příčinou, v čem spočívala a jaké jsou její výsledky?
AH: Ve velkých společnostech, kde je správní rada zodpovědná svým akcionářům,
se každý odklon od nárůstu zisku řeší radikálně odchodem vedoucích pracovníků.
Existují dvě varianty tohoto odchodu. Buď se správní rada s předsedou a
generálním ředitelem dohodnou, pak jde o tichý odchod ze slávy a zdánlivě je
vše v pořádku. V případě naší společnosti bývalý ředitel nebyl ochoten
spolupracovat na změnách, a tak byl rozchod poněkud tvrdší. Společnost stálo
toto rozloučení 7 milionů dolarů, ale správní rada rozhodla, že to stojí za to,
protože hodnota celé společnosti je mnohokrát vyšší. Takže abych to shrnul,
výsledky předminulého finančního roku neukazovaly na budoucí růst a proto došlo
ke změnám ve vedení. Další vývoj ukazuje, že šlo o rozhodnutí správné.
Jaké hlavní změny provedl pan Luczo po svém nástupu do funkce?
AH: Kroky nového vedení se zaměřují na 4 hlavní faktory: výrobky, výrobní
provoz, zákazníky a management. V oblasti výrobků chceme zkrátit cyklus výzkum
vývoj výroba u všech typů produktů. Dali jsme si za cíl získat vedení v
klíčových technologiích komponent a uvádět technické novinky na trh jako první.
Během minulého fiskálního roku jsme podnikli následující kroky: konsolidovali
jsme konstrukční centra, změnili jsme strukturu týmů, rozšířili jsme využití
vnějších zdrojů pro technologii komponent, vybudovali jsme laboratoře nových
koncepcí, vytvořili jsme integrační skupinu pro vývoj nových komponent, výrazně
jsme zvýšili investice do oblasti záznamových hlav a médií a do magneto-optické
technologie, začali jsme vyvíjet nové magnetopáskové mechaniky s použitím
technologie Linear Tape Open Technology. Provedli jsme změnu měření výkonnosti
společnosti.
V jakém smyslu?
HB: Od této chvíle je naše výkonnost měřena dobou, o kterou předstihneme
konkurenci při uvádění nových technologií na trh. Ve srovnání s minulými roky
výrazně vzrostly náklady na výzkum a vývoj a došlo k jejich přesměrování na
klíčové technologie, tak, aby se nové, technologicky vyspělejší produkty co
nejrychleji objevily na trhu.
Jaké konkrétní kroky jste v tomto směru vykonali
SH: Během minulého roku jsme zcela restrukturalizovali postup vývoje produktů.
Vybudovali jsme laboratoře nových konceptů a inovovali jsme zaměření
jednotlivých výrobních míst. Nově zřízené výzkumné centrum společnosti Seagate
bude zaměřeno na materiály, procesy a technologie pro výrobu produktů pro
ukládání dat, které budou splňovat požadavky trhu a zákazníků s předstihem čtyř
až sedmi let. Laboratoře budou vyvíjet výrobky, které budou uvedeny na trh
během dvou až čtyř let. Také jsme změnili postup, jakým bude uvedena do praxe
technologie OAW. Quinta se v současnosti zaměří pouze na vývoj technologií
založených na optických principech. Jakmile se prokáže, že tato technologie je
spolehlivá, tak bude ihned převeden vývoj do laboratoří pokročilých konceptů a
do výrobních center pro vývoj produktů a jejich dodávky. V minulém fiskálním
roce jsme začali dodávat technologii AIT, což jsou magnetopáskové jednotky
střední velikosti ve velkém objemu. V listopadu společnost Seagate spojila své
síly se společnostmi IBM a Hewlett-Packard a společně oznámily novou
technologii směřující do oblasti celopodnikových informačních systémů s názvem
Linear Tape Open.
Co přinesla koupě společnosti Quinta?
SH: Současný trend ve výrobě pevných disků znamená každoročně zdvojnásobení
jejich kapacity. Zvyšování kapacity je dosahováno jednak zvyšováním počtu
ploch, na které se provádí zápis, jednak zvyšováním hustoty záznamu. Při
hustotě záznamu 20-40 Gb/in2 budou zřejmě vyčerpány možnosti tradičního
magnetického záznamu a bude třeba přejít na novou technologii. Proto společnost
Seagate zakoupila společnost Quinta, která se zabývá vývojem nové technologie
kombinující prvky magnetooptických disků a disků Winchester (Optically Assisted
Winchester OAW), jež není závislá na fyzikálních možnostech magnetického
záznamu. První funkční vzorek diskové mechaniky s tímto způsobem záznamu byl
předveden těsně před koncem roku v USA na veletrhu COMDEX.
Jaké jsou plány společnosti pro nejbližší období?
SH: V segmentu stolních počítačů se podařilo díky OEM partnerům zvítězit v
nástupu linie disků Medalist 13640 určených pro stolní počítače. Tím, že se nám
podařilo uvést na trh disk se 4,3 GB na plotnu, se Seagate opět dostal do čela
pelotonu. Ačkoliv náskok čelné skupiny se stále zvyšuje, existuje na tomto trhu
stále ještě 6 konkurentů, což je zhoršení proti minulým létům, kdy zde
existovali jen tři nebo čtyři hráči, kteří byli schopni dodávat výrobky na trh
v šesti, nejdéle však dvanáctiměsíční časové periodě. Budeme tedy pracovat na
zkrácení periody výzkum-vývoj-výroba. V oblasti vysoce výkonných disků se nám
podařilo během posledního čtvrtletí zvýšit prodej disků s rozhraním Fibre
Channel o 13 %. Některé firmy zavádějí zjednodušenou variantu rozhraní Ultra3
SCSI s názvem Ultra 160/m SCSI. Této variantě chybějí některé důležité funkce,
které budou součástí Ultra3 SCSI a ti, kteří na tuto technologii v současnosti
přejdou, budou muset velmi rychle platit stejnou cenu za přechod na rozhraní
Ultra3 SCSI. My chceme svým zákazníkům ušetřit jejich finance, a proto uvedeme
na trh až variantu Ultra3 SCSI. Naše disky s 10 000 otáčkami za minutu vykázaly
50% nárůst prodeje v porovnání s předcházejícím čtvrtletím (dnes máme na trhu
3. generaci těchto disků, zatímco někteří s desetitisícovými disky teprve
začínají). Předpokládáme, že v polovině tohoto roku dojde k přechodu na diskové
mechaniky vybavené hlavami GMR. Samozřejmě, že se tohoto přechodu chceme
aktivně zúčastnit. Diskové mechaniky s touto technologií jsou ve vývoji a
předpokládáme, že budeme používat jak vlastní GMR hlavy, tak i hlavy od
externích dodavatelů. Domníváme se, že tento přechod proběhne mnohem rychleji
než přechod od induktivních hlav k magnetorezistivním.
Co se týče vzdálenější budoucnosti, velmi aktuálním se jeví sítě paměťových
zařízení (storage networking), což je technologie založená na myšlence, že
vnější paměti nejsou součástí serverů, ale fungují jako samostatné entity v
síti díky inteligenci umístěné přímo na zařízení. Právě pro tuto technologii je
výhodné rozhraní FC-AL.
Děkuji vám za rozhovor.
9 0275 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.