Našim produktům dáváme duši

Co se nám před 5 lety v oblasti ICT zdálo jako nemožné, se dnes tváří poněkud staromódně. Nejen o vývoji tohoto se...


Co se nám před 5 lety v oblasti ICT zdálo jako nemožné, se dnes tváří poněkud
staromódně. Nejen o vývoji tohoto segmentu trhu s námi hovořil generální
ředitel společnosti Hewlett-Packard Milan Prypoň.

Jak hodnotíte stav informačních a komunikačních technologií v České republice?
Z hlediska uživatele jsem určitě spokojen se širokou škálou dostupných ICT
prostředků za akceptovatelnou cenu. Se svým notebookem se dokážu připojit na
internet i podnikový intranet prakticky ze kteréhokoliv místa na světě,
stáhnout a zpracovat informace, které potřebuji k životu i k řízení firmy.
Pokud bych se měl ale vyjádřit jakožto generální ředitel HP, odpověď bude
mnohem komplexnější. Vzhledem k tomu, že všichni naši zákazníci, akcionáři i
zaměstnanci chtějí od HP logicky stále více, motivuje mě to sice k větším
očekáváním, ale na druhou stranu také ke kritičtějšímu pohledu na stav trhu.

A pokud bych se vás zeptala na porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie?
Ve srovnání s ostatními vyspělými evropskými zeměmi, které vývojem IT
procházely postupně, nastal v ČR v devadesátých letech obrovský boom
informačních technologií. Nárůst zisku, který se u firem našeho typu počítal v
desítkách procent ročně, se ovšem ke konci devadesátých let zastavil a nyní se
spíše pohybuje v jednociferných číslech. Trh je saturovaný a každý hráč na něm
si uzurpuje svůj určitý koláč na konkrétním segmentu. Přesto z hlediska
množství finančních prostředků, které se investují do IT v podnikové sféře,
patří Česká republika mezi špičku nejen v Evropě, ale řekl bych, že i na světě.
Pozitivní také je, že v chápání role IT v podniku dochází k určitému posunu.
Jde o vývoj způsobu struktury, řízení a provozu IT, který umožní vytvoření
podmínek pro to, aby se společnosti staly skutečně adaptivními, schopnými
reagovat na změny a také jich využívat.

Kdysi jste uvedl, že bude klesat objem prodaného hardwaru v porovnání s
prodejem služeb. V případě, že nebude HP schopna dalšího růstu v tomto
segmentu, jakým směrem se bude orientovat?
Tento trend už nastal a bude nadále pokračovat. Díky změně naší strategie
směrem k rozvoji služeb v polovině 90. let tím ale netrpíme, naopak to
využíváme jako konkurenční výhodu. Ceny komoditních hardwarových produktů
klesají ročně zhruba o 20 %. To pro nás prakticky znamená, že pokud chceme růst
z pohledu tržeb, musíme tento cenový pokles nahradit více než 20% růstem počtu
prodaných kusů. A to je v mnohých produktových řadách už prakticky nemožné,
protože v nich máme velice výrazný podíl na trhu. Jediným zdrojem
profitabilního růstu jsou komplexní projekty, ve kterých podstatnou část
portfolia dodáváme vlastními silami, našimi konzultanty, projektovými manažery
a systémovými architekty. Tady je ale také nutné strategicky předvídat potřeby
trhu v horizontu 3-5 let, abychom byli připraveni z pohledu kapacity i
odbornosti. Budeme se proto orientovat zejména na oblast aplikací a
poradenství, kde se budeme účelově nebo dlouhodobě spojovat s renomovanými
dodavateli těchto služeb.

Jak se tedy bude podle vás nadále rozvíjet oblast služeb a produktů v letošním
roce?
Očekávání zákazníků vkládaná do IT se neustále mění s ohledem na dostupnost
produktů a technologií, na schopnost těmto věcem rozumět a ovládat je a na
schopnost je využít na příjem, zpracování a distribuci informací. V našem oboru
probíhá konsolidace firem prostřednictvím akvizicí, sloučení či zániku
společností, které nebyly schopny zvládat konkurenční tlak. Očekávám, že tento
proces bude pokračovat po další tři až pět let, kdy nakonec na trhu zůstane
menší počet velkých firem, které budou určovat trendy.

Již několikrát bylo HP zvoleno systémovým integrátorem roku. V čem tkví
tajemství tohoto úspěchu? Již téměř 24 let pracuji ve sféře služeb a ani jednou
za tu dobu jsem nezapochyboval, že tajemství úspěchu spočívá vždycky v lidech,
a to bez ohledu na obor, ve kterém podnikáte. Naše laboratoře mohou vyvinout
konkurenceschopné produkty, ale stejně jim nakonec lidé musejí vdechnout "duši"
ve formě marketingu, obchodní politiky, technické podpory a uplatnění v
komplexním IT prostředí. Systémovou integraci chápeme jako schopnost nejenom
pochopit problémy zákazníka spojené s integrací řešení od více dodavatelů, ale
zejména jako schopnost vžít se do jeho role z hlediska dlouhodobého vývoje
informačního systému s návazností na strategický vývoj firmy a převzetí
spoluodpovědnosti. K tomu je nutné znát možnosti a dovednosti klíčových firem
na lokálním i globálním trhu, analyzovat klady i nedostatky jejich řešení,
navrhovat potenciální matrice přepojení mezi různými aplikacemi. Neméně
důležité je také najít hranici, za kterou již nelze dělat další kompromisy při
hledání konsenzu mezi tím, co zákazník očekává, a tím, co je reálné při omezení
z hlediska času a finančních zdrojů, které má k dispozici. Nerozumné riskování
za účelem krátkodobého zisku by znamenalo nejenom ohrožení klienta, ale i
důvěryhodnosti dodavatele.


Hewlett-Packard vyrábí
a dodává technologii, řešení a služby počínaje IT infrastrukturou pro osobní
počítače, přístupová zařízení a výrobky pro tisk a zobrazování konče.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.