Nastal čas uvažovat o architektuře SOA?

IBM oznámila, že se brzy chystá uvést na trh nabídku služeb, které mají pomoci uživatelům ve vertikálních segmente...


IBM oznámila, že se brzy chystá uvést na trh nabídku služeb, které mají pomoci
uživatelům ve vertikálních segmentech, jako je bankovnictví nebo
pojišťovnictví, zmapovat jejich obchodní procesy v rámci budování architektury
SOA. Jen o několik dnů dříve přišla společnost BEA s nabídkou podobného rámce,
který má usnadnit překonávání ožehavých míst při budování podnikové
architektury SOA uživatelům její aplikační platformy WebLogic.
Prodejci softwarové infrastruktury, mezi něž IBM i BEA patří, přicházejí na to,
že o výhodách svých nových technologií zákazníky nejlépe přesvědčí doplňkovou
nabídkou služeb, které dokáží tyto technologie propojit s konkrétními přínosy.
IBM hodlá pod hlavičkou iniciativy Service-Oriented Modeling nabízet služby
ušité na míru řadě odvětví. Cílem je identifikovat klíčové procesy, vytvořit
jim odpovídající metody a ty začlenit do podnikové platformy SOA. Celá
metodologie byla vyvinuta a vyzkoušena ve spolupráci s univerzitní laboratoří
molekulárního modelování v Chapel Hills v Severní Karolíně, kde bylo na
platformě SOA integrováno 12 aplikací používaných výzkumníky při vývoji nových
léků. Výsledkem je rychlejší přístup k molekulárním datům a možnost vzdáleného
přístupu do databáze prostřednictvím portálu WebSphere pro externí pracovníky.
Softwarový a servisní rámec nabízený společností BEA se zaměřuje na segmenty
telekomunikací, financí, výroby a státní správy. BEA se při jeho realizaci
opírá o spolupráci se řadou obchodních partnerů, mezi něž patří firmy SAP,
Business Object, Documentum a Siebel Systems.
Přes všechny přísliby a rostoucí podporu ze strany dodavatelů má však koncept
SOA stále svá bílá místa, která dokáží zamotat hlavu zájemcům o implementaci
této technologie. Podíváme se naoně v dnešní Cover Story.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.