Nástroje pro práci v týmu se vyvíjejí

IBM Lotus Notes 7, nejnovější verze systému poprvé představeného v roce 1989, zůstává věrná ideálům originálu z...


IBM Lotus Notes 7, nejnovější verze systému poprvé představeného v roce 1989,
zůstává věrná ideálům originálu zaměřených na efektivní spolupráci. V této
verzi Notes je ještě snazší spravovat položky e-mailu a kalendáře a server
Domino 7 zahrnuje více standardů včetně webových služeb, takže vývojáři mohou
databáze v Notes otevřít externím systémům. Už i tak vynikající podpora
platforem je nyní rozšířena o desktopový Linux pro e-mail a kalendář stejně
jako pro správu systémů.
Ačkoliv mnohé změny jsou provedeny zejména v rámci serveru Domino 7, vylepšení
Lotus Notes 7 nejsou zdaleka jen kosmetická. Například pohled Mail Thread nám
umožnil prohlížet si dlouhou historii zpráv, abychom mohli sledovat, kdo už
odpověděl, což nám ušetřilo spoustu času. Indikátory v podobě ikon označují
závažnost zpráv můžete si, řekněme, nastavit okruh "napůl" důležitých e-mailů
(označíte jej jako semi-kritický), jestliže jsou v poli To: (Komu:) více než
tři jména, neboť se pravděpodobně jedná o běžnou plošnou distribuci. Rovněž se
nám líbily nové možnosti dostupné po kliknutí pravým tlačítkem pro obvyklé
úlohy, jako je označování zpráv příznaky pro sledování či pozdější zpracování,
stejně jako šíře možností uživatelského přizpůsobení.
Celkový dojem z uživatelského hlediska je u Notes 7 v porovnání s verzí 6.5
lepší. Asynchronní přenos dat aktualizuje pohledy na databázi na pozadí, takže
můžete pokračovat v práci v jiném okně. Funkce AutoSave chrání dokumenty v
případě výskytu systémových problémů.
Systém Notes 7 pokračuje v kombinování možností zjišťování přítomnosti
(presence awareness) a instant messagingu, ale updaty v těchto oblastech
pomáhají pracovat efektivněji. Kupříkladu záznamy chatů jsou ukládány v
samostatném pohledu, takže jsme se mohli vrátit zpět a vyhledat informaci
diskutovanou v rámci předešlého session instant messagingu.
Kalendář i plánování jsou také přívětivější a lépe integrované. Když si
vybíráte čas schůzky, lze tentýž formulář použít i pro rezervaci místnosti
předtím šlo o samostatnou funkci, jejíž použití mohlo vyústit ve dvojité
rezervace zdrojů. Nadto jsme po konfiguraci webového konferencingu
prostřednictvím Lotus Sametime mohli pořádat on-line porady bez toho, abychom
museli opustit Lotus Notes.
Lotus Notes Web Access, umožňující přístup k souborům pošty na serveru Domino
přes prohlížeč, pracoval rychle a budil velmi dobrý dojem při použití jak
Internet Exploreru, tak Firefoxu. Při vytváření textových zpráv, plánování
schůzek či spolupráci s kolegy jsme nezaznamenali nejmenší problém. Podobně
jako klient Notes také Web Access poskytuje ikony indikující on-line stav
spolupracovníků a vlákna pošty jsou dostupná stejně jako funkce označování
zpráv příznaky pro sledování (či pro pozdější zpracování pošty) pomocí jediného
kliknutí.
Domino Web Access 7 pracuje s prohlížečem Firefox jak na Windows, tak na Linuxu
včetně drag-and-drop funkcí a off-line módu. Ačkoliv není stejně funkční, jako
na prohlížeči založení Ajax klienti Scalix nebo Zimbra, odvádí webové řešení
IBM dobrou práci při zrcadlení klienta Notes a bude cennou alternativou pro
mnohé kancelářské i mobilní pracovníky.
Kromě výše zmíněných linuxových alternativ nabízí IBM také Lotus Domino Access
for Microsoft Outlook plug-in, který umožňuje uživatelům Outlooku prohlížet si
soubor pošty v Dominu. Toto řešení replikuje data Domina do souboru osobních
složek (.pst) Outlooku, ale neposkytuje živou komunikaci s Exchange Serverem.
Domino Designer 7 přináší několik vylepšení pro vývojáře, a to z hlediska
použitelnosti i možností programování. Uživatelské rozhraní je uspořádáno lépe,
takže vývojáři už nemusejí rolovat nebo přepínat okna. Navíc jsme pro měření
času, který vyžadoval javový kód pro otevření databází a vykonání dalších úloh,
mohli využít nový Profiler, jenž nám pomohl identifikovat úzká hrdla.
Co se týká správy dat, Domino 7 nyní může využívat IBM DB2 archiv (repository)
pro ukládání jednotlivých databází Notes. To je slibný doplněk, neboť vývojáři
tak mohou používat SQL příkazy pro přístup a zobrazení dat, ale tato funkce je
v současnosti teprve testována zákazníky, kteří participují na programu IBM
nazvaném Limited Availability. (Všeobecná dostupnost a podpora je plánována pro
příští verzi Notes.) Mezi to, co je připraveno pro produkční nasazení už nyní,
ale patří vestavěné elementy pro webové služby a integraci portálů, které
pracují výborně. S použitím designového elementu založeného na WSDL jsme .Net
aplikaci zanedlouho přiměli ke vzájemné interakci s databází v Notes a
vyžadovalo to jen minoritní změny v obou aplikacích.
Domino Server 7 nabízí vylepšenou škálovatelnost a stejně tak i výkon. Ačkoliv
jsme formálně neprováděli benchmarking nějaké rozsáhlé instalace, představitelé
IBM uvedli, že jejich testy ukazují, že Domino 7 využívá až o 25 % méně CPU
zdrojů než verze 6.5 a může podporovat o 80 % více uživatelů pošty než
předchozí verze na stejném hardwaru. Při našich neoficiálních testech se zdálo,
že Domino 7 snáze provozuje webové aplikace, a reagovalo rychleji, když jsme
obnovovali poštu s několika připojenými klienty Notes. Měli jsme proto dojem,
že výsledky IBM jsou ve shodě s tím, s čím se setkají podniky při rozsáhlém
produkčním nasazení.
Plně jsme však otestovali administraci serverů, monitoring a troubleshooting. S
využitím linuxové pracovní stanice jsme monitorovali stav serverů v několika
doménách Domina. Líbila se nám obzvláště funkce ukazující trendy aktivit, které
zobrazovaly statistiky pro skupiny serverů a dávaly je do smysluplných
přehledů. Domino tato data používá proto, aby poskytovalo doporučení pro
vyrovnávání zátěže mezi servery.
Následně jsme specifikovali sondy (Probes), které automaticky kontrolovaly
široké spektrum provozních parametrů v různých kategoriích, jako jsou
replikace, přístup do databáze či doručování pošty. Na základě dat sondy nás
pak vizuální indikátory konzole Domina varovaly před problémy dříve, než se
dotkly uživatelů a zkrátily tak čas, který jsme museli trávit řešením problémů.
Personál podpory patrně shledá upgradování klientů a všeobecnou administraci
uživatelů v této verzi Domina jednodušší a méně časově náročnou. Například nová
funkce uzamykání klientských politik nám umožnila specifikovat, která nastavení
(včetně pošty, kalendáře, bezpečnosti a instant messagingu) bude moci uživatel
měnit a která ne.
Notes a Domino 7 pokračují ve zlepšování celkových nákladů na vlastnictví (TCO,
Total Cost of Ownership) díky funkcím, jež zvyšují produktivitu koncových
uživatelů, administrátorů i vývojářů, stejně jako díky vyšší škálovatelnosti.
Rovněž je patrné, jak IBM vytrvalo v rozvíjení této platformy za hranice
e-mailu a kalendáře. Výrobce nabízí také solidní roadmapu pro následující verzi
s kódovým označením Hannover (Notes 8). Ta by měla být dostupná koncem
letošního nebo začátkem příštího roku a přinést širší podporu kompozitních
aplikací, jako je třeba spojení e-mailu, dokumentů a schůzek do jediného
rozhraní což je klíčová součást SOA.
IBM stanovilo cenu tohoto řešení na konkurenční úrovni vůči produktům Exchange
a GroupWise. Notes a Domino 7 mohou nicméně poskytnout lepší TCO, které je
výsledkem podpory více uživatelů na CPU, snazší administrace a integrace s
dalšími produkty IBM Lotus, jako je Sametime pro on-line schůzky. To
představuje přesvědčivý argument pro upgrade u stávajících zákazníků a zdravý
důvod pro zvážení možného přechodu z jiných řešení.(wep) 6 0992
IBM Lotus Notes a Domino 7efektivnější práce s poštou a kalendářem, Domino
Designer 7 podporuje webové služby, možnosti správy domén
DB2 archiv zatím není všeobecně dostupný
Prodejce: IBM, ibm.cz
Cena (bez DPH)*: Lotus Domino Server 7 začíná na 1 060 eurech za CPU; Lotus
Notes 7 začínají na 79 eurech za pojmenovaného uživatele; Domino Web Access 7
začíná na 55 eurech za pojmenovaného uživatele
Podporované platformy: Windows 2000 a 2003 Server, iSeries a zSeries (z/OS and
Linux), AIX 5.2 a 5.3, Solaris 9 a 10, SuSE Linux Enterprise Server 8 a 9, Red
Hat Enterprise Linux 4 (Intel x86 a zSeries)
* Uvedené ceny jsou pouze orientační a mohou se měnit podle platných ceníků.
Prodejce udává ceny v eurech, přepočítací kurz pro kalkulaci finální ceny je
závislý na dni objednání.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.