Nástroje pro vzdálenou správu PC

Mezi základní úkoly správce IT patří zajištění bezproblémového chodu stávající výpočetní techniky podniku a n...


Mezi základní úkoly správce IT patří zajištění bezproblémového chodu stávající
výpočetní techniky podniku a nasazování techniky nové. Dosti často se může
jednat o časově náročnou činnost, je tedy ideální mít vhodného pomocníka.
Poruchovost hardwaru může být snížena výběrem kvalitních komponent nebo nákupem
značkové techniky s rychlým servisem, případně volbou dodavatele s rychlou
odezvou při reklamaci. Ač to zní komicky, některé z hardwarových závad vyřeší
právě software instalace nového ovladače, service packy apod.
Vzhledem k pravdivosti Murphyho zákona, který říká, že každý program obsahuje
alespoň jednu chybu, nelze chyby v softwaru vyloučit. Naopak se dá
předpokládat, že jakákoli vzniklá závada bude právě tohoto rázu. Pokud při ní
nedojde ke zničení dat nebo funkčnosti operačního systému, dá se většinou
napravit. V opačném případě bude vítána jakákoliv záloha, eventuálně schopnost
uvést rychle vše do původního stavu. A zde je jádro problému: Jak provádět
zálohy uživatelských dat z pracovních stanic, nastavení aplikací a operačního
systému bez zbytečného pobíhání a ztráty času?

Vyřešte problém po síti
Samozřejmým předpokladem pro vzdálenou správu PC je počítačová síť, do které
jsou stanice připojeny. Další podmínkou je podporovaný operační systém a
nakonec jsou to nástroje, kterými lze uvedenou činnost provádět.
Běžným způsobem, kterým správce může přistupovat k diskům uživatelů, je
sdílení. Při použití této techniky je nutné dbát na bezpečnost a vždy zajistit
minimálně ochranu heslem, v doménách pak přidělením přístupu oprávněným
uživatelům.
Často by se hodila možnost vidět, co se děje na monitoru pracovní stanice,
ještě lepší by bylo smět takovou stanici ovládat klávesnicí a myší z počítače
administrátora. K takovým účelům jsou určeny užitečné prográmky sestávající z
klientské a ovládací části. Mezi nejznámější volně dostupný patří WinVNC, který
je dokonce platformově nezávislý (existují verze pro Windows, UNIX i jiné OS).
Leckdy prokáže svou službu jednoduchý rozhovor chat často zabudovaná součást
operačních systémů.
Úměrně s rozsahem sítě a počtem pracovním stanic však rostou nároky na čas
potřebný k jejich údržbě. Jednou musí nastat doba, kdy k dalšímu zvládnutí své
práce budete potřebovat pomocníka. Nemusí se však vždy jednat o zvýšení počtu
zaměstnanců IT oddělení.
Na trhu je k dispozici několik nástrojů, které mohou vaši práci usnadnit a
zrychlit. Jde jen o to vybrat si takový, který je šitý na míru k situaci, ve
které se nacházíte, a nejvíce tak zefektivní vaši činnost.

Výhody
Co můžete očekávat od nasazení produktu pro vzdálenou správu? V první řadě
snížení nákladů na údržbu pracovních stanic. Toho lze dosáhnout především
omezením přesunů pracovníků do lokalit poruchy a navyšováním počtu počítačů bez
nutnosti rozšiřování týmu zaměstnanců. V jiném případě můžete správou pověřit
externí firmu a neudržovat vlastní IT zázemí.
Správce ocení efektivnost a rychlost při prvotní instalaci stanic, jednoduchou
distribuci softwaru a okamžitou diagnostiku stavu. Automatické vytváření záloh
dat uživatelů bude užitečné při havárii. Vyhnete se opakujícím se úkonům, které
je nutné provádět na každém firemním PC. Zjednoduší se inventarizace hardwaru a
plánování strategie dalšího rozvoje. Šikovnější nástroje dovedou dokonce
analyzovat a zobrazovat topologii sítě.
Velkou výhodou je i škálovatelnost těchto pomůcek. Nasazení je možné a zároveň
smysluplné u sítí s malým počtem stanic (do 50), stejně tak lze bez potíží
řídit i rozsáhlé sítě se směrovači a přepínači s řádově stovkami, někdy tisíci
počítačů.

Nevýhody
Každý produkt má i své stinné stránky. Jednou z nich bude určitě pořizovací
cena. Jelikož produkty tohoto typu jsou licencovány dle počtu stanic a jsou
vhodné především pro rozsáhlé sítě, násobením ceny licence množstvím klientů
docházíme k vysokým sumám. Dále si musíme uvědomit, že se nejedná o všelék na
poruchy počítačů, a nemyslet si, že už nebudeme vycházet na malé procházky (při
hardwarových problémech atd.)
Volba příliš složitého systému s sebou přináší další náklady spojené se
zaškolením a tréninkem správců. Nechtěně byste se mohli ocitnout v situaci, kdy
tyto náklady převýší předpokládanou úsporu.
V neposlední řadě je nutné pamatovat na bezpečnost. Přítomnost programu, který
může s pracovní stanicí dělat prakticky cokoli, je pro hackery a nenechavce
přímou výzvou. Každé bezpečnostní okénko musí být ucpáno a možnosti šifrované
komunikace, ochrany heslem, omezený přístup k nastavení klienta apod. by měly
být samozřejmé.

Závěr
Pokud se rozhodnete pro nasazení, máte na výběr z několika různých produktů. Z
nejznámějších uvedu Unicenter TNG firmy Computer Associates, SMS (Systems
Management Server) společnosti Microsoft, Novell nabízí hned dva produkty
ManageWise a ZENworks, Intel přichází s LanDesk Management Suite,
Hewlett-Packard dává do vínku svůj Desktop Administrator, firma Altiris dodává
eXpress, a to jsem jistě neuvedl všechny.

Doporučené odkazy
http://www.microsoft.com/smsmgmt/
http://www.novell.cz/produkty/clanky/managewise.html
http://www.novell.com/products/zenworks/
http://www.intel.com/network/products/landesk_mgmtsuite_v6.htm
http://www.symantec.com
http://www.altiris.com
1 0287 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.