Nástup open source správy v plné síle

Hlavním posláním organizace OMC je zjednodušení integrace open source. Šestice společností zabývajících se otevře...


Hlavním posláním organizace OMC je zjednodušení integrace open source.

Šestice společností zabývajících se otevřeným softwarem a nejrůznějšími open
source projekty tento týden založila průmyslovou organizaci pro zlepšení
postavení open source správních nástrojů na podnikových IT pracovištích. Open
Management Consortium (OMC), jak se organizace nazývá, vyhlásilo, že se ve
snaze uživatelům zjednodušit správu velkých podnikových sítí za pomoci nástrojů
otevřeného softwaru bude zabývat vývojem standardů pro zjednodušení integrace
různých open source aplikací pro správu. Většina společností používá hned
několik nástrojů pro správu, ale většina dostupných komerčních produktů pro
sdílení dat vyžaduje rozsáhlou integraci, a to i v případě, že pocházejí od
stejného výrobce. OMC navrhuje, aby jeho členové vyvinuli společné metody
sběru, sdílení a hlášení dat pro správu získaných z podnikových sítí.
Konsorcium se nepovažuje za konkurenci komerčních dodavatelů systémů pro správu
a ve skutečnosti by rádo s firmami jako BMC Software, CA, HP či IBM
spolupracovalo, a ulehčilo tak zákazníkům integraci open source aplikací a
komerčního softwaru.

Dodavatelé se přidávají
Firmy jako Centeris, GroundWork Open Source, Hyperic a Splunk již části svého
patentovaného softwarového kódu uvolnily a udělaly je dostupné formou open
source licencování. Tyto společnosti postupně vznikaly v celém minulém roce a
nabízením komerčních aplikací integrovaných v open source systémech částečně
překlenují mezeru mezi komerčními a open source aplikacemi. V některých
případech dokonce poskytují ke stažení bezplatné verze svého softwaru. Velikáni
v oblasti aplikací pro správu jako IBM a CA při různých příležitostech také
open source ukázali zdvižený palec. Asi před rokem IBM koupilo vývojáře open
source firmu Gluecode a minulý podzim CA dalo svou Ingres databázovou
technologii k dispozici nezávislé open source databázové společnosti. "Trendy
se pomalu mění. S tím, jak se množí open source produkty pro správu, začínají
se komerční dodavatelé stále více zajímat o oblast otevřeného softwaru a
možnosti integrace, z čehož nejvíce profitují hlavně samotní uživatelé," říká
Ethan Galstad, zakladatel a prezident jednoho z členů OMC, společnosti Ayamon.
Galstad také vytvořil a stále vede vývoj sedmiletého nástroje pro monitorování
sítě Nagios, který se stal základem komerčních produktů společnosti Hyperic.
Galstad tvrdí, že ochota výrobců aplikací pro správu otevírat své kódy
naznačuje připravenost trhu na přijetí open source softwaru pro management.
"Open source nástroje vždy měly v IT odděleních silné zastoupení a od svého
vzniku byly využívány technickými inženýry. Teprve od minulého roku se však
stáváme svědky toho, jak komerční společnosti uvolňují své patentované nástroje
a dělají z nich open source či poskytují jejich části na základě licencování
otevřeného softwaru," zdůrazňuje Galstad.
Takový zájem o open source ze strany dodavatelů by podle průmyslových
pozorovatelů mohl k jeho přijetí přimět i váhavé vedoucí IT oddělení.
"OMC by mělo ředitelům IT oddělení vyslat jasný signál, že za open source
systémy pro správu stojí odhodlaní lidé," domnívá se hlavní analytik a vedoucí
open source oddělení ve společnosti 451 Group Raven Zachary. "OMC také
naznačilo, že bude pracovat na vývoji jednotných API (Application Programming
Interface) a společné integrační vrstvy tak, aby se ředitelé IT oddělení
nemuseli obávat sami provozovat několik různých systémů pro správu."

Co chtějí uživatelé
Základní teze OMC mohou přitáhnout pozornost zákazníků, neboť nové standardy
pro sběr a sdílení dat pro správu by mohly ošetřit momentální Achillovu patu
implementace open source systémů: Instalace, integrace a přizpůsobení
otevřeného softwaru ve firmách, které již užívají komerční produkty, je obtížné
a časově náročné. Rick Beebe, správce systémového a síťového inženýrství na
Yaleské univerzitě v Connecticutu, říká, že již otevřený software k posílení
komerčních nástrojů používá, uvítal by však existenci organizace, která by se
věnovala problémům spojených s integrací open source systémů a s jejich
nasazováním: "Velká část mého programování jde na vrub slepování a spojování
různých aplikací. Kdyby si všechny dokázaly dorozumět a já bych je mohl snadno
spojit podle vlastního přání, ušetřil bych tím spoustu času a energie."
Beebe tvrdí, že má open source nástroje rád kvůli ceně a také proto, že jsou
snadno přizpůsobitelné a lze s nimi dobře manipulovat. "Počet a komplexnost
systémů stále jen roste, zřídkakdy je nám však dovoleno ke správě nových
systémů najímat nové lidi." Jim Stalder, ředitel IT oddělení organizace Mercy
Health Services, připouští, že před přijetím nového open source monitorovacího
softwaru pro podniky Zenoss a před odstavením dosavadní aplikace BMC
Performance Manager dlouho váhal. Při pomyšlení na oněch přibližně 50 000
dolarů, které by byl nucen na komerční systém pro správu vydat, si však řekl,
že to s otevřeným softwarem (licencovaným pod všeobecnou veřejnou licencí GNU)
před vynaložením peněz z rozpočtu zkusí. "Nemáme k dispozici nijak závratné
množství vývojářů, tak jsem nechtěl, abychom do rukou dostali open source
produkt, který budeme muset kompletně vyvíjet, udržovat, podporovat a
přizpůsobovat našim potřebám. Z aplikace Zenoss však používáme jen to, co
opravdu potřebujeme, a můžeme ji vyvíjet vlastním tempem. Myslím, že je to
lepší než koupit komerční produkt s hromadou funkcí, které nám stejně nebudou k
žádnému užitku."

Zakladatelé OMC
Zakládající členové Open Management Consortium Emu Software, Nagios
(sponzorovaný společností Ayamon), openSIMS (sponzorovaný firmou Symbiot),
Qlusters, Webmin project a Zenoss project shodně tvrdí, že možnost
spolupracovat na dosažení společného cíle umožní dospět jejich vlastním open
source projektům.
Dodavatelé komerčního softwaru z této skupiny také zpřístupnili části svého
kódu jako open source a někteří z tohoto kroku již docela obstojně profitují.
Například společnost Qlusters v únoru učinila otevřeným svůj software pro
správu serverových prostředků pod openQRM platformou (750 dolarů za spravovaný
server) a již stihla zaregistrovat přes deset tisíc stažených kopií.
Zenoss si od chvíle, kdy byl v únoru uveden pod upravenou verzí Mozilla open
source licence, stáhlo 2 000 subjektů. Obdobně licencovaný nástroj pro
konfigurační správu NetDirector od Emu Software si od dubna letošního roku
stáhlo přes 1 200 lidí. Pro Webmin, webový interface pro správu unixových
systémů spočívá výhoda členství v Open Management Consortium ve společném
vývoji. Doposud byl nástroj totiž vyvíjen převážně jediným člověkem, veteránem
v oboru Jamiem Cameronem. Symbiot zase vzal svůj patentovaný produkt pro správu
bezpečnosti, udělal z něj open source a pod licencí Apache nabízí openSIMS
(open Security Infrastructure Management Systems). Software běží na vyhrazeném
serveru na obvodu sítě, zmapuje používané IT komponenty a na základě dat z
infrastruktury následně zpracovává a vyhodnocuje potenciální rizika. V
souvislosti se založením Open Management Consortium společnost rekonstruovala
svůj open source produkt a nyní jej zákazníkům nabízí již prefabrikovaný, aby
nemuseli mrhat časem a zdroji na jeho integraci do systému a samotné spuštění,
které by jinak bylo nesrovnatelně komplikovanější.
"Open source systémy pro správu byly historicky vždy jen jednotlivými rebely a
doposud nikdy nepředstavovaly komplexní řešení, neboť se nikdo nesnažil je
sjednotit," říká Mike Erwin, zakladatel, prezident a předseda Symbiotu.
"Odvětví opravdu potřebovalo něco, či někoho, co by zkombinovalo snahy lidí a
firem, nasměrovalo je na stejnou cestu a pomohlo jim dospět."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.