Naučíme se psát nohama?

Je ironií osudu, že právě počítače, jejichž úlohou je usnadnit člověku život a pomoci mu v nesnázích, se naopak ...


Je ironií osudu, že právě počítače, jejichž úlohou je usnadnit člověku život a
pomoci mu v nesnázích, se naopak neustále stávají příčinou mnohých
nepříjemností a vybírají si svoji daň jak mezi experty a odborníky, tak mezi
běžnými uživateli, kteří mají jedno společné: vysedávají u svých strojů příliš
dlouho.
Zdravotní problémy způsobené dennodenní prací s výpočetní technikou nejsou
zdaleka žádnou novinkou, nicméně zejména odborníci pracující v tomto oboru jsou
paradoxně nejrychleji rostoucí skupinou zneschopněnou pro výkon své práce.
Anglický termín "repetitive strain injuries" svým významem obecně označuje
zdravotní komplikace způsobené trvalým namáháním určité části těla (v případě
větších svalových skupin naopak vznikají spíše jejich nepoužíváním). Můžeme si
tedy snadno představit, o které z nich se v daném případě jedná především oči,
páteř a ruce (na ty nejvíce zaměříme pozornost).
V případě rukou jde právě o tu část těla, která obsahuje málo svalstva, tedy
přílišnou námahou snadno dojde např. k poranění šlach nebo nervového systému.
Zřejmě nejznámější formou poranění je tzv. syndrom karpálního tunelu. Problém
tkví v tom, že léčení takového poranění je v mnohých případech velmi zdlouhavé
a nemáte navíc nikdy jistotu, že bude stoprocentně úspěšné. V sázce je tedy
nejen zdraví, ale vlastně celá kariéra. Jaké mohou být zásadní chyby a příčiny?
Mezi nejzákladnější patří logicky poloha rukou při psaní a soustavné
vynakládání příliš velké síly při úderech prstů do klávesnice. Kromě správných
tělesných návyků bude tedy řešení spočívat zejména na tvaru a rozložení
klávesnice pro přirozený dosah prstů. U těch modernějších je možné nastavení
horizontálního i vertikálního úhlu pro obě ruce. Svoji roli hraje též zdvih
kláves. Klávesnice upravené podle těchto požadavků se nazývají ergonomické, ale
standardním vybavením dodávaným spolu se systémy se prozatím nestaly. Správné
poloze rukou pak lze dopomoci speciální podložkou. Totéž se týká myši. U té je
riziko ještě o něco větší, na druhou stranu takřka každou v současnosti
vyráběnou myš už lze za ergonomickou označit, to o klávesnicích dosud říci
nemůžeme. Bez povšimnutí by neměla zůstat ani možnost vyměnit klasickou myš za
trackball.
Jistou alternativou, která, jak bude dále uvedeno, má ovšem také své specifické
problémy, je využití moderních technologií pro rozpoznávání řeči jako
standardního vstupního zařízení schopného nahradit klávesnici. Zde specifikujme
dvě stránky: jednu označme jako dokonalost systému, druhou je pak cena. Obě
spolu velmi úzce souvisejí. Cena hraje roli právě u těch modernějších. Ty jsou
již schopny rozpoznat jednotlivá slova v přirozené a souvislé řeči. Ačkoliv
jsou relativně cenově dostupné, jejich požadavky na hardware jsou značné:
procesor Pentium 120, nejméně 32 MB RAM a vysoce kvalitní zvuková karta. V
případě méně moderních rozpoznávacích systémů se projeví zásadní nedostatek,
spočívající v neschopnosti rozpoznání výše uvedené souvislé řeči takto: Je-li
nutno každé slovo srozumitelně artikulovat a zřetelně oddělovat od
následujícího, dochází k takové zátěži hlasivek, že opravdu velmi brzy spláčete
nad výdělkem. Tudy cesta prozatím zřejmě nepovede.
Uvědomme si navíc, že zaměstnavatel, ačkoliv není oprávněn se vás zbavit v
případě pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem, na druhou stranu není
povinen a zcela jistě nebude ochoten provést takovouto investici, nejedná-li se
o skutečně klíčového zaměstnance.
Zajímaje se o tuto problematiku již delší dobu (mimochodem nejen z pohledu
případné kariéry v IT, i my amatérští hudebníci máme podobné noční můry)
dovolím si vyjádřit tento názor kterému leckdo může oponovat (když jsme u těch
mimochodem: reakce a připomínky ze strany odborných kruhů jsou vítány). Tedy,
ač to na první pohled nemusí být patrné, ruce fungují na stejných principech
jako ostatní části těla a při psaní nebo klikání jsou vystaveny velké fyzické
zátěži. Bohužel dokud není pozdě, nepocítíte to tak rychle a intenzivně jako
při běhu nebo zvedání činky. Toto je právě ona analogie, na kterou se nemá
zapomínat, proto by stejně jako u jmenovaných činností mělo dojít nejprve k
rozcvičení (strečinku věnovat veškerou pozornost a opatrnost), k postupnému
zatěžování, a na co se nejvíce zapomíná k častému střídání zátěže a relaxace.
Je nepřípustné podceňovat sebemenší náznaky bolesti. Je třeba neprodleně
vyhledat odbornou radu v případě, že bolest přetrvává. Největší chybou bývá
nedůslednost, není dobré nechat vše dojít příliš daleko a návštěvu lékaře
odložit na chvíli, kdy už skutečně nebudete moci napsat ani "help".
Jak vidno, mírně už bylo abstrahováno od striktně technologické stránky tématu
přechodem k volnější formě poměrně elementárního výkladu. Zato však jasně
vyplývá pointa tohoto pojednání: Tyto problémy není a nebude schopna zcela
vymýtit ŽÁDNÁ technologie, pouze snad umělá inteligence nebo přenosový protokol
založený na telepatii.
Jak udržet ruce na klávesnici
Nejspíše víte, že ne na všechny prováděné operace je nezbytné používat myš.
Práce s klávesnicí je často rychlejší a působí při zvýšené námaze menší bolest
nežli myš. Naučte se ji proto využívat pro operace, jako je otevírání aplikací,
pohyb nebo změna velikosti oken a podobně. Uveďme si alespoň ty nejdůležitější
kombinace:
Tlačítka v pravém horním rohu nahradíme takto:
Alt+Space, N minimalizace aktivního okna
Alt+Space, X maximalizace aktivního okna
Alt+Space, R obnovení aktivního okna
Alt+F4 uzavření aktivního okna
Pohyb aktivního okna:
Alt+Space, M po této kombinaci přemístíme okno kurzorovými šipkami na
požadovanou polohu
Enter, Esc potvrzení nebo zrušení změny polohy
Velikost aktivního okna změníme:
Alt+Space, S poté kurzorovými šipkami měníme velikost okna
Enter, Esc potvrzení nebo zrušení změny
"Okno", tj. použití klávesy Windows (W):
W+E otevření Internet Exploreru
W+F otevření Find
W+M minimalizace všech oken, Shift+W+S naopak
W+F1 otevření Helpu
9 3105 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.