Naučte se telefonovat (2)

Základní zásady správného telefonování jsme probrali v CW 51-52/97. Opakování máte šťastně za sebou, takže je mo...


Základní zásady správného telefonování jsme probrali v CW 51-52/97. Opakování
máte šťastně za sebou, takže je možno se pustit ovšem jen tehdy, že se dovoláte
do vlastního hovoru. Způsob telefonování je vaší vizitkou
Uvědomte si, že způsob telefonování je vaší "akustickou vizitkou", na jejímž
základě jste hodnoceni okolím. Proto nezapomeňte:
lpředstavit se, pozdravit, ověřit si, zda mluvíte se správným člověkem,
oslovovat partnera (5. pádem, tedy pane Nováku, nikoli pane Novák),
lzjistit, zda nerušíte např. při důležitém jednání,
lvolit jasné, výstižné, srozumitelné, krátké formulace,
lmluvit klidně, přiměřeně hlasitě, nekřičet ani nešeptat,
ldůležité věci a zvláště čísla zopakovat, jména nejdříve vyslovit, méně
srozumitelná pro jistotu hláskovat,
lpozorně naslouchat, i mezi řádky,
lvcítit se do druhé strany,
ldělat si písemné poznámky,
lusmívat se (i když partner nemůže vidět váš obličej, úsměv je v telefonu dobře
"slyšitelný"),
lmluvit zřetelně (nepolykat koncovky),
lvyhýbat se módním slovům, frázím i slangu, "nebalit" obsah do slovní vaty,
lopatrně nakládat s cizími slovy (jejich užití není známka vyšší vzdělanosti),
lnebýt arogantní.
Samozřejmostí by mělo být, že necháte druhou stranu bez přerušení dokončit
myšlenku a neskáčete do řeči.
Hodláte-li telefonovat, upozorněte sekretářku nebo spolupracovníky, že nechcete
být během telefonického rozhovoru nikým rušeni. Pokud se to přece jen z vážných
důvodů stane a vy jste nuceni s někým na pracovišti komunikovat, do telefonu se
na okamžik omluvte a zakryjte sluchátko; mějte však na paměti, že i přes toto
"bezpečnostní opatření" vás může druhá strana slyšet.
A ještě jedna připomínka: při telefonování nejezte. Ten, kdo s vámi rozmlouvá,
není zvědavý na vaše spokojené pomlaskávání, nehledě k tomu, že s plnými ústy
nemůžete vždycky dobře a srozumitelně artikulovat.
Tři minuty a dost
Telefonní rozhovor je tak úspěšný, jaké je naladění volajícího. Proto volte k
telefonním hovorům dobu, kdy nejste unaveni, ve stresu či bez nálady. Strefí-li
se vám do "nenálady" nějaký velice důležitý hovor, je mnohdy lépe se zdvořile
omluvit a nechat jej na vhodnější konstelaci "hvězd".
Když někomu voláte poprvé, máte několik desítek sekund na to, abyste udělali
první dojem. A protože první dojem lze udělat vždy jenom jednou, je vhodné se
na takový hovor připravit obzvlášť dobře, do podrobností si jej promyslet.
Ideální délka prvního telefonického kontaktu je přibližně tři minuty.
Rada na závěr
Nenechte se zaskočit eventualitou, kdy vám odpoví záznamník a trvá na tom,
abyste zanechali vzkaz. Pro takový případ mějte přichystanou odpověď, v níž se
nezapomenete představit, velice stručně sdělit, proč voláte, a požádat, aby vám
ten, kdo je právě nepřítomen, zatelefonoval.
8 0027 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.