Navěky s Centerou

CAS (Content Addressed Storage) je název zbrusu nové storage architektury, kterou představila spolu s novým storage server...


CAS (Content Addressed Storage) je název zbrusu nové storage architektury,
kterou představila spolu s novým storage serverem Centera společnost EMC. Jedná
se o řešení určené pro dlouhodobé a přitom operativní ukládání velkého množství
dat, která se v čase nemění.
Jako příklad dat, pro něž je tato nová technologie určena, lze uvést rentgenové
snímky, různé multimediální soubory či archivy dokumentů, elektronické pošty
apod. Jde o data, která jsou jednou uložena, a od té doby slouží pouze ke
čtení. Centera je kombinací hardwaru a softwaru. Základem hardwarové části jsou
storage servery s kapacitou 5 až 10 TB. Šestnáct takovýchto serverů lze
naskládat do racku, a vytvořit tak cluster o velikosti až 160 TB. Šest clusterů
pak může být propojeno do domény s celkovou datovou kapacitou přesahující jeden
petabajt. Po softwarové stránce využívá Centera novou architekturu, která
umožňuje přímé propojení dat s jejich mateřskou aplikací. Např. farmaceutická
firma může používat určitou aplikaci pro správu znalostí, která sbírá všechna
data o nějakém experimentu nebo vývoji nového léku. Tvůrce takové aplikace má
nyní možnost integrovat za použití aplikačního rozhraní EMC svůj software přímo
se storage systémem. Centera pak propojí data s unikátním a na jejich fyzickém
umístění nezávislým identifikátorem, jehož prostřednictvím k nim bude mateřská
aplikace nadále přistupovat. Výhodou této technologie je vysoká rychlost
přístupu k datům. Když pak někdy v budoucnu dojde k jejich přemístění, např. z
důvodu výměny datového média, zapamatuje si Centera jejich novou adresu, pro
aplikace však zůstanou tato data i nadále přístupná prostřednictvím svých
původních identifikátorů. Úspěch architektury CAS samozřejmě velmi závisí také
na zájmu tvůrců příslušných aplikací pro práci s daty. Podle názoru Josefa
Kunerta ze společnosti MHM Computer, která má s technologiemi EMC dlouholetou
zkušenost, má toto řešení velkou šanci na úspěch i na českém trhu. Nasvědčují
tomu výsledky nedávného semináře Business Continuance pořádaného touto
společností, na němž svůj zájem o podobné řešení projevily především instituce
archivující velké množství textových, grafických i multimediálních dat. Centera
podle Kunerta dobře poslouží rovněž provozovatelům velkých webových serverů
nebo podnikům vyžadujícím přístup k rozsáhlým archivům komerční a mediální
povahy.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.