Navision 4.0 nabízí pružnost a jednoduchost

Před početným publikem představil Microsoft v pražském divadle Archa slavnostně novou verzi ekonomického systému Navi...


Před početným publikem představil Microsoft v pražském divadle Archa slavnostně
novou verzi ekonomického systému Navision 4.0. Podle ředitele divize Microsoft
Business Solutions Petra Karáska tento produkt v maximální míře zohledňuje
potřeby a požadavky menších a středních firem, pro které je primárně určen.
Systém Navision je navržen tak, aby dokázal oslovit podniky s cca 5 až 300
zaměstnanci, 2 až 80 uživateli a obratem ve výši 60 milionů až jedné miliardy
korun. Paleta novinek
K nejvýraznějším novinkám ve verzi Navision 4.0 patří uživatelské rozhraní
zcela přepracované ve stylu MS Outlooku, které uživateli umožňuje vytáhnout na
pracovní plochu v přehledném uspořádání nejpoužívanější funkčnosti z vnitřku i
vnějšku systému (např. přímý přístup na konkrétní internetové stránky). Do
výrobního modulu byla nově zahrnuta grafická plánovací tabule, poskytující
detailní přehled o rozpracovaných zakázkách a nabízející možnost rychlého
přeplánování operací podle aktuální situace ve výrobě. Tento koncept
operativního řízení výroby je dále podpořen možností automatického zasílání
zpráv o určitých předem definovaných událostech v systému na vybrané e-mailové
adresy. K posílení funkčnosti došlo i v oblasti SCM. Ta nyní nabízí možnost
automatického mezipodnikového účtování, kdy se například prodejní faktura z
jedné společnosti může automaticky stát nákupní fakturou ve společnosti
obchodního partnera. Otevírá se tak prostor k automatizovanému napojení firem
uživatelů do globálních dodavatelských řetězců. Novou funkčnost přináší rovněž
nástroj Business Analytics určený pro provádění grafických manažerských analýz
a vytváření přehledných sestav ze všech sledovaných oblastí. Podpora partnerů
Systém Navision je v současné době v České republice a na Slovensku využíván
více než 700 společnostmi a podporován sítí 63 partnerů Microsoftu. Navision
4.0 usnadňuje těmto partnerům integraci vlastních odvětvově specializovaných
doplňkových řešení do systému a obsahuje vylepšené nástroje pro upgrade ke
zrychlení přechodu stávajících zákaznílů na novou verzi.
Vysoká modularita systému podle Karáska umožňuje jeho implementaci na míru
jednotlivým zákazníkům a následně snadné rozšiřování o další moduly podle
potřeby. Nové XML porty přitom usnadňují nastavení podle požadavků zákazníka a
propojení s dalšími podnikovými řešeními, prodejci a obchodními partnery.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.