Návratnost investic

Stanovit, zda podniky mají dostatečnou finanční návratnost, je umění ale na druhou stranu je v tom také hodně vědy. ...


Stanovit, zda podniky mají dostatečnou finanční návratnost, je umění ale na
druhou stranu je v tom také hodně vědy.
Aby bylo možno určit, jakou hodnotu projekt produkuje, musíte vědět, co je to
návratnost aktiv neboli return on assets (ROA), návratnost kmenového kapitálu
neboli return on equity (ROE) a návratnost investic return on investment (ROI).
Robert C. Fink, profesor na Stonehill College v Eeastonu ve státě Massachusetts
(USA), definuje ROA jako příjem, který společnost vytváří při normálním
provozu, dělený celkovými aktivy, ke kterým patří hotovost, inventář a
počítačový hardware či software.
Tato kalkulace určuje, jak úspěšně firma využívá svých aktiv k vytváření
příjmů. Příkladem, jak IT aktiva vytvářejí příjmy, může být fungování
společností zabývajících se elektronickým obchodem, které
využívají servery pro základní transakce typu nakupování a prodej zboží a
služeb online.
Jiný přístup
Jiní uvažují jinak. Dewey Norton, viceprezident výboru pro finance a informační
technologie na Financial Executives Institute v Morristownu v New Jersey,
definuje ROA jako souhrn investic minus dluhy, výdaje a další pasiva, plus část
dlouhodobého dluhu.
Běžná pasiva mohou zahrnovat peníze na nákup inventáře IT a dalších aktiv.
Norton říká, že běžná pasiva by měla být porovnávána s náklady na půjčky ke
krytí těchto výdajů, aby bylo možno stanovit, zda investice přináší víc peněz
než náklady na financování těchto investic. ROA firmy představuje nástroj k
poměřování hodnoty investic, jako jsou například IT systémy. Peníze vynaložené
na IT se vyplatí, jestliže dodatečný příjem vzniklý z využití nových IT systémů
minus náklady na tyto systémy je vyšší než průměrný údaj o firemních ROA v dané
oblasti podnikání.
Náklady na IT systém nezahrnují jen faktickou cenu plus výdaje na podporu nebo
získávání zákazníků, říká Norton. Jestliže se stanovují náklady na prostředek
IT, firma by měla vzít v úvahu, zda vyžaduje vývoj nové technologie. Firma by
také měla zvážit, kolik lidí z různých lokalit bude muset spolupracovat a zda
mají dovednosti v oblasti projektového řízení potřebné k dokončení vysoce
distribuovaného projektu.
Co je třeba vědět o ROE
Na druhé straně ROE je čistý příjem společnosti dělený celkovou částkou, kterou
běžní akcionáři zaplatili za akcie dané společnosti. ROE souvisí s aktivy v
ROA, ale je to něco jiného. Abyste mohli nakupovat aktiva, potřebujete, aby do
vašeho podniku investovali akcionáři, nebo musíte mít půjčky, abyste mohli
zaplatit za věci, které stojí víc než je hotovost, jakou máte v daném čase k
dispozici.
ROE představuje návratnost ve vztahu k majitelům vašeho podniku, kterou
společnost vytvořila v uplynulém roce, říká Fink. Jestliže kapitál společnosti
zajišťuje investorům dobrou návratnost, pak například firma podnikající v
oblasti elektronického obchodu může použít tyto peníze pro potřebné investice
do IT, jako jsou třeba rychlejší servery, které mohou urychlit poskytování
služeb, a tak zvýšit vnímanou hodnotu společnosti.
ROI je trochu komplikovanější. Podle Finka existují různé způsoby, jak ROI
stanovit. Jedním z nich je odhad, kolik peněz navíc nový IT systém přinese
(nebo jaké úspory nákladů) minus náklady a amortizace. Firmy mají tedy několik
nástrojů ke kalkulaci návratnosti IT investic, respektive jejich vlivu na
celkovou bilanci. Jestliže firma počítá reálné náklady na IT projekty, Norton
doporučuje vzít v úvahu výcvik a zvážit, zda nebude vhodné najmout projektového
manažera, aby se snížilo riziko, že investice nepřinese to, co si od ní firma
slibuje. Poznamenává, že většina IT projektů trvá déle, než se původně
předpokládalo, a firmy by ve svých představách měly počítat s delším časem na
vývoj.
"Důležitější je vědět, co by se mohlo vymknout z ruky a jaké následky by to
mohlo mít," uzavírá Norton.
9 1919 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.