Navrhujte modelováním

Mezi jeden z velkých návrhových systémů v oblasti 3D modelování patří také Inventor. I když je na našem trhu už n...


Mezi jeden z velkých návrhových systémů v oblasti 3D modelování patří také
Inventor. I když je na našem trhu už několik let, pro řadu uživatelů je stále
zahalen trochou neznalosti. Pojďme si tedy poodkrýt základní specifika
Inventoru, který patří mezi mladé a díky tomu i moderní CA systémy.
Inventor je tím nejvýkonnějším systémem v oblasti strojírenství, který Autodesk
momentálně nabízí. Navíc přišel s naprosto novou, historickými omezeními
nezatíženou architekturou, díky které nabídl nové technologie a nové přístupy v
práci. Důkazem je například segmentovaná, adaptivní databáze, nově pojatý
přístup práce s modelem, často proklamovaná "jednodenní produktivita" a řada
dalších aspektů, kterými se může Inventor po právu pyšnit. Zajímavou vlastností
Inventoru, alespoň zatím, je jeho rychlý vývoj u ostatních produktů přicházejí
novinky s periodou roční a delší, Inventor víceméně dodržuje půlroční rozestupy
jednotlivých verzí, i když v poslední době své tempo postupně zvolňuje.
Pokud vedle sebe postavíte nové verze různých CA systémů (Computer Aided
počítačem podporované technologie návrhu), Inventor, SolidEdge, Pro/Engineer,
Catia aj. zjistíte, že všechny jsou si v hlavních rysech velmi podobné a
rozdíly se stále více zmenšují. Nejde o nic překvapivého, ale o skutečnost,
která logicky vyplývá z dané situace. Pokud každý z výrobců zná požadavky svých
zákazníků, které jsou víceméně stejné, bedlivě sleduje konkurenci a snaží se
přidat i něco málo invenčního, vychází nám vzorec, který nemůže být příliš
rozdílný od původní receptury.

Důležité okolnosti
Významným důvodem pro pořízení některých velkých systémů je vazba na odběratele
a jeho požadavek konkrétního produktu. Zejména letecký, lodní a automobilový
průmysl je toho zářným příkladem. V dřívějších dobách se zde prosadily některé
produkty, které jsou stále používány. Dodavatelé jsou pak mnohdy nuceni
používat stejný systém pouze z důvodu kompatibility dat. Existuje sice rozsáhlý
průmysl, zabývající se konverzemi dat, nicméně ne vždy jde o 100% spolehlivé
řešení, které je v návrhové oblasti bezezbytku vyžadováno. Zde je prosazování
nových systémů, mezi které patří Inventor, bez ohledu na jejich kvalitu, velmi
obtížné.
Jinak je tomu u uživatelů nových nebo u těch, kteří doposud pracovali ve 2D
nebo se základním 3D systémem. Právě pro ně jsou vlastnosti Inventoru téměř
ideálním důvodem pro výběr tohoto systému. Možnost snadného pochopení a naučení
se práce se systémem, české prostředí (už od verze 5) a kompatibilita s
formátem DWG představují jen několik z řady argumentů. Inventor je sice 3D
produkt, od čtvrté verze už ale plně podporuje možnost nejen importu, ale také
exportu výkresů ve formátu DWG. Šestá verze pak přinesla další výrazné
vylepšení práce s tímto masově rozšířeným formátem.

Stabilnější práce
Zatímco předchozí verze, zejména čtyřka a svým způsobem i pětka, měly jisté
problémy se stabilitou a v určitých situacích docházelo k nepředvídatelným
událostem, jež někdy končily i pádem celého systému s nutností jeho restartu
(restart Inventoru, ne operačního systému), lze považovat nejnovější verzi za
stabilní. Spolu se stabilitou došlo také k nárůstu výkonu, zejména díky použití
přepracovaného modelovacího jádra ShapeManager, které se objevilo poprvé již ve
verzi 5.3. To pochází z dílny Autodesku a podle firemních informací zaručuje v
některých případech zvýšení výkonu až několikatinásobně v porovnání s
Inventorem 5. Důležitý je zde pojem "v některých případech", uváděné číslo
nelze brát v hodnocení příliš vážně, neboť celkový nárůst výkonu je samozřejmě
diametrálně menší než uváděný pětinásobek, přesto lze poznat zrychlení už při
běžné práci. Podmínkou je samozřejmě také dostatečně výkonný hardware a práce s
velkými sestavami, u těch menších se zlepšení neprojeví vůbec nebo jen
minimálně, protože je pro ně daný výkon programu a většinou i použitého
hardwaru dostatečný.

Během jediného dne?
Mezi jednu ze základních informací, které provázejí Inventor ze strany
Autodesku, je pojem "jednodenní produktivita". Sami jsme byli mnohokrát svědky
jejího prezentování, tedy předvádění schopnosti uživatele získat už za jeden
den práce s programem dostatečnou produktivitu. Ale ani po intenzivním školení
není téměř žádný nový uživatel bez dřívější znalosti problematiky schopen
smysluplně začít s Inventorem pracovat. Pokud ovšem má nějaké zkušenosti s CAD
systémy na počítači, může být schopen začít program provozovat velmi brzy,
rychleji než u ostatních produktů stejné nebo podobné kategorie. Stojí za úvahu
Kompletní přehled novinek Inventoru zde nemá smysl prezentovat, není to ani
obsahově možné, navíc všechny potřebné informace jsou dostupné na internetu
Autodesku. Poslední verze přinesla mimo jiné vylepšenou práci se skicami a
náčrty, zajímavé je také rozšíření některých designérských funkcí, výrazně
vylepšená práce s formátem DWG nebo další vylepšení "plechařiny" (Sheet Metal).
Autodesk Inventor se neprodává samostatně, ale jako součást balíku Autodesk
Inventor Series, která obsahuje navíc ještě Mechanical Desktop, produkt
založený na AutoCADu.
Jak jsme se již zmínili, Autodesk Inventor není jediným kvalitním produktem na
trhu a při rozhodování o výběru toho správného systému by mělo hrát svou roli
větší množství kritérií. Pokud ale firmy ve vašem okolí Inventor už používají a
vy s nimi chcete spolupracovat nebo naopak stojíte před rozhodnutím o výběru
svého prvního 3D systému bez nutnosti brát ohled na okolní svět, měl by
Inventoru patřit značný díl vaší pozornosti.

Autodesk Inventor 6 CZ
+lokalizace, práce s formátem DWG, rozšíření designérských funkcí
-absence feature exchange, nemá nativní prohlížení dat
Poskytl: Autodesk, www.autodesk.cz
Cena (bez DPH): 196 115 Kč
(Incad, www.incad.cz)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.