Navržený standard zjednoduší správu VPLS

DEFINICE Standard VPLS představuje službu 2. úrovně OSI modelu, která emuluje LAN na IP síti podporující MPLS. Umož


DEFINICE
Standard VPLS představuje službu 2. úrovně OSI modelu, která emuluje LAN na IP
síti podporující MPLS. Umožňuje tak vzdáleným zařízením vybaveným ethernetovým
rozhraním spolu navzájem komunikovat, jako by byla připojena ke stejnému
segmentu LAN. Nový standard má usnadnit správu VPLS.

VPLS (Virtual Private LAN Service) je nově vznikající technologie, která
umožňuje společnostem a poskytovatelům služeb segmentovat hlasový, obrazový a
datový provoz v páteřní síti založené na MPLS (Multi-Protocol Label Switching).
Firmám VPLS umožňuje vytvoření multi-point VPN, které poskytují QoS pro
jakýkoliv typ provozu. A poskytovatelé služeb mohou VPLS využít k vybudování
privátních IP segmentů pro firmy připojené k jejich společné páteřní MPLS síti.
Nicméně implementace VPLS vyžaduje vytvoření složité datové matrice služeb a
lokalit v koncových směrovačích, což s sebou přináší nutnost složité
konfigurace a údržby. Aby bylo možno tuto komplexnost odstranit, navrhla
pracovní skupina IETF Layer 2 VPN standard pro automatizaci nastavení a údržbu
VPLS sítí. Díky tomuto dosud nepojmenovanému VPLS auto-konfiguračnímu standardu
se zřejmě naplní potenciál VPLS jakožto technologie, která umožňuje zajistit
naprostou konvergenci. Technologie VPLS je implementována na koncových
směrovačích a poskytuje na druhé vrstvě služby jako bridge, což umožňuje
společnostem s rozptýlenými lokalitami pracovat v přepínané LAN síti přes páteř
MPLS. Mnohabodové virtuální propojení vytvořené MPLS emuluje fyzické spoje.
Toho je dosahováno pomocí ID návěští VPLS služby přiřazeného jednotlivým
službám; to definuje typ provozu a parametry QoS.

Funkčnost
Pro získání snažšího přehledu o novém standardu si představme síť se třemi
lokalitami podporující službu videopřenosů mezi místy A a B, VoIP služby mezi
lokalitami B a C a LAN segment pro velkou pracovní skupinu mezi A a C. K
implementaci těchto služeb vytvářejí síťoví správci VPLS síť, která obsahuje ID
služeb a lokalit, které se podílejí na těchto službách. Síťoví správci v
jednotlivých lokalitách musejí ručně zadávat ID služby i lokalitu jednotlivých
služeb do každého koncového směrovače VPLS. Škálování sítě nebo její nasazení
napříč sítí dodané více dodavateli zvyšuje riziko chyb konfigurace. Vzniklé
chyby by přitom mohly síť odstavit z provozu; při každém přidání služby, jejím
pozastavení nebo změně musejí být totiž správně aktualizovány všechny koncové
směrovače, jinak systém nefunguje tak, jak má. Nově navrhovaný standard je
připraven uvedenou činnost zautomatizovat měl by sám zajistit nastavení
aktuální topologie a lokality jednotlivých služeb. Matice služba-lokalita se
vytvoří automaticky prostřednictvím procesu zjišťování uzlů, ve kterém každý
směrovač sděluje všem ostatním směrovačům svůj stav připravenosti a
způsobilosti k práci s VPLS. Každý koncový směrovač zjišťuje umístění všech
ostatních VPLS koncových směrovačů a zjištěné informace uchovává pro další
použití. Následuje fáze zjišťování služeb, při které každý VPLS směrovač
sděluje své ID služeb a vytváří tabulku ID služeb příslušných směrovačů v síti.
Tyto směrovače pak budují na podporu relevantních služeb tunely neboli
virtuální okruhy ke každému vzdálenému směrovači.

Podpora
Ve výrobcích celé řady dodavatelů již byla podpora automatické konfigurace VPLS
implementována, ale VPN Working Group stále ještě musí definovat standardní
protokol. Takový, jenž by bylo možné použít u implementací, do kterých je
zapojeno několik dodavatelů. Skupina hodnotí několik návrhů, které používají k
zajištění procesů zjišťování uzlu a služby různé protokoly. Tyto protokoly
teprve zkoumá a dosud neurčila ani harmonogram pro vydání internetového návrhu
nebo RFC. VPLS je klíčem k úspěšné podpoře vícebodových transparentních VPN v
MPLS sítích. Nový standard automatické konfigurace nepochybně uspíší jejich
přijetí zákazníky, a to díky dramatickému zjednodušení procesu budování a
udržování potřebných VPLS infrastruktur.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.