Návštěvníci veletrhů hledají komplexní řešení

Před letošním veletrhem ComNet jsme požádali o rozhovor projektového ředitele Communication Systems Group společnosti ...


Před letošním veletrhem ComNet jsme požádali o rozhovor projektového ředitele
Communication Systems Group společnosti EXPERT&PARTNER engineering Josefa
Formánka.ComNet 2000 byl očekáván s velkým zájmem. Co připravila pro tento
veletrh společnost EXPERT& PARTNER enginering (EPE)?
EPE se od začátku pořádání tohoto veletrhu vždy účastnila jako firma, která
byla leaderem v implementaci nových trendů. Je tomu tak i letos. Změna je však
v tom, že EPE nemá vlastní stánek, ale prezentuje na doprovodné konferenci
tohoto veletrhu.
Proč jste se k této změně rozhodli?
Jako každý rok jsme hodnotili úspěšnost naší účasti na veletrhu. S politováním
jsme museli konstatovat, že celková atraktivnost vystavovatelů byla na nižší
úrovni než v předchozích letech. Tento fakt máme ověřen i od našich zákazníků a
partnerů. Myslím si, že je to dáno tím, že návštěvníci veletrhu již
nevyhledávají konkrétní technologii a konkrétní zařízení, ale hledají buďto
komplexní řešení nebo nápady, které mohou uplatnit ve svém podnikání. Dle
našeho názoru se komplexní řešení pro zákazníky (zvláště, když každý zákazník
má jiné požadavky) vystavují na stánku velmi špatně a je nutné volit
alternativní formy oslovení. Proto jsme se rozhodli, že na letošním ročníku již
nebude EPE mít svůj stánek, ale bude prezentovat své zkušenosti a know-how
formou přednášky na doprovodném semináři. Chceme tím posilovat povědomí o EPE
jako o firmě, která je tahounem v nových trendech, která vždy nabízela řešení
na klíč a má odpovídající zkušenosti, aby vyřešila potřeby zákazníka. Je to i
cesta, která odráží směr EPE, tj. nabízet především služby.
Jak na to budou reagovat vaši zákazníci?
Ano, i toto riziko jsme zvažovali. Pro naše zákazníky pořádáme během roku plno
odborných seminářů stejně tak i společenských setkání, mezi něž patří i
tradiční projížďka večerní Prahou na parníku. Shodou okolností se tato událost
bude konat zhruba ve stejném období jako se pořádá ComNet. Samozřejmě i samotná
konference je výbornou příležitostí setkat se s našimi stálými zákazníky.
Co očekáváte od letošního ComNetu?
Letošní ročník by mohl být poměrně zajímavý, protože rok 2000 je, co se týče
vývoje a využití nových technologií, rokem velmi perspektivním. Všeobecný trend
a trhák konvergence data a hlasu generuje spousty příležitostí pro IT
společnosti. Zákazníci již na tento trend slyší, pochopili jeho výhodnost a to
je jistě dobrá zpráva. Obrovský boom je v oblasti bezdrátových technologií a
mobilních komunikací, což je dáno především nutností být stále mobilní a
"nadosah". Lze očekávat přehlídku síly alternativních operátorů, kteří velmi
důrazně šlapou na paty Českému Telecomu. Nabídka jejich služeb je opravdu velmi
pestrá a přitažlivá. Zajímavým trendem je i využití infrastruktury CATV pro
datový (ale i hlasový) přenos a jistě bude na veletrhu vidět. Pomalu ale jistě
si společnosti začínají uvědomovat, že chtějí-li v dnešní turbulentní době
přežít, musí se především soustředit na to, co umí a co je jejich posláním. To
znamená vytěsňovat neboli outsourcovat činnosti, které nesouvisí s jejich
přímým podnikáním. Tím mířím do oblasti outsourcingu IT/IS. Zde jsem opravdu
zvědavý, jaká bude nabídka. Využití virtuálních privátních sítí a oblast
bezpečnosti (bezpečný přenos dat a zabezpečení interních dat proti zneužití),
to jsou oblasti, které jistě budou vidět mnohem více než loni.
Jak reaguje EPE na tyto nové trendy a příležitosti?
Naše společnost má již tyto aktivity podchyceny a je schopna zákazníkům
příslušné produkty nabídnout. Konkrétně mohu jmenovat komplexní projekt
konvergence hlasu a dat v lokálních i rozsáhlých sítích, a to včetně úvodní
studie investiční návratnosti. V oblasti CATV již máme vybudován komplexní
produkt, který pokrývá celou oblast využití CATV pro datový a hlasový přenos.
Jedná se o integraci samotné přenosové technologie, aplikační vrstvy i
marketingové podpory, která právě u tohoto produktu je velmi důležitá. Oblast
převzetí odpovědnosti za chod IT/IS (outsourcing) je pro nás jen dalším krokem
od současných služeb v oblasti komplexní podpory. Pokud jde o oblast
bezpečnosti a implemetace virtuálních privátních sítí, ta již patří do
standardní nabídky naší společnosti. Navíc rozvíjíme další produkty, které
rozšiřují dosavadní portfolio a reagují na současné požadavky našich zákazníků.
Jedná se o CRM (Customer Relationship Management), který se zaměřuje na řízení
vztahů se zákazníky, konkrétně řeší podporu prodeje, služeb zákazníkům a
marketingu. Dále se jedná o produkty B2B (Business to Business Solutions),
které představují komplexní řešení obchodní komunikace odběratelsko-
dodavatelských vztahů.
Na závěr je nutno poznamenat, že naše portfolio produktů vždy pokrývá všechny
fáze projektu, tj. od úvodní studie, implementačního a pilotního projektu přes
samotnou implementaci a následnou komplexní podporu.
Jak byste charakterizoval loňský rok z pohledu vývoje trhu a také z pohledu EPE?
Loňský rok byl všeobecně predikován jako rok, který nebude vykazovat příliš
vysokou dynamiku. Hlavními důvody jistě byla očekávaná stagnace ekonomiky,
především v sektoru státní správy. Ani sektor výroby dle očekávání nezaznamenal
téměř žádný růst. To mělo samozřejmě sekundární dopad na zbytek celé ekonomiky.
Dalším důvodem, který ovlivnil hlavně náš obor podnikání, byl přechod na rok
2000. Ačkoliv spousta firem dokázala na této hrozbě vydělat, na většinu firem z
oblasti IT to mělo spíše negativní vliv. Firmy utlumily investice již na
začátku října a očekávaná "nákupní horečka", tak jak bylo zvykem na konci
předchozích let, se nekonala. A ten kdo to neočekával, musel být hodně zklamán.
Pro EPE byl minulý rok významným milníkem v další akceleraci. Přechod na nový
ekonomický systém, rozhodnutí vydat se cestou poskytování služeb, to vše
vyvolalo plno změn, které bylo nutno uvést do života.
Optimalizací interních procesů a důslednou implementací změn se podařilo EPE
dosáhnout loni stejných výkonů jako v roce 1998 s tím, že se zvýšil poměr
služeb a též se výrazně zvýšila celková produktivita na zaměstnance.
Děkuji vám za rozhovor.
(jaf)
0 1169 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.