Navzdory nástupu LCD zůstávají i 19" CRT stále ve hře

Přestože v současné době zaplavují výrobci zákazníky spoustou levnějších LCD monitorů, trh s CRT je podle posledn...


Přestože v současné době zaplavují výrobci zákazníky spoustou levnějších LCD
monitorů, trh s CRT je podle posledních průzkumů stále v kurzu. CRT monitory
lákají výrazně nižšími pořizovacími náklady, avšak je pouze otázkou času, kdy
výrobci tento segment opustí. Technologičtí lídři, jako je například Hitachi
(Sony už vyrábí jen velké úhlopříčky), již tak učinili a od produkce CRT
obrazovek zcela odstoupili.
Pokud se podíváme na vývoj cen produktů v průběhu necelých dvou let, nelze si
nevšimnout jejich výrazného poklesu. Abychom byli konkrétní, uvedeme příklad,
který hovoří sám za sebe. Pokud byste si na konci roku 2001 koupili špičkový
model 19" monitoru Eizo FlexScan F730, zaplatili byste 28 590 Kč bez DPH. Dnes,
jak se můžete přesvědčit z naší připravené tabulky, už zdaleka nemusíte sahat
do kapsy tak hluboko, high-endový model Eizo FlexScan T766 je dostupný za 18
580 Kč bez DPH, což je o třetinu nižší cena než před cca šestnácti měsíci.
Jestliže se zaměříme na cenově dostupnější produkty, lze také zaznamenat velmi
markantní zlevnění. Pro příklad poslouží 19" monitor Lite-On, který bylo možné
na sklonku roku 2001 zakoupit za 8 870 Kč bez DPH. Dnes je pořizovací cena
modernizovaného modelu 1996PNST pouhých 4 910 Kč bez DPH, tedy téměř o polovinu
nižší.
Vysvětlit razantní pokles cen lze několika způsoby, přičemž je více než
pravděpodobné, že se na trvalém poklesu cen projevují v jistém poměru všechny
níže zmíněné faktory. Prvním z nich je logický fakt, že počítače (a tady i
monitory) se vyrábějí v daleko vyšších sériích než v minulosti. Výrobci tedy
mohou jít při velké produkci výrobků s cenou daleko níže než dříve. Druhým
aspektem je skutečnost, že všechny ceny během konkurenčního boje postupně
klesají v celém segmentu IT, a stagnaci cen na trhu monitorů si tedy žádná
společnost nemůže v dlouhodobém horizontu dovolit. Poslední skutečností, která
v posledních měsících hraje stále větší roli, je nástup plochých LCD panelů.
Poptávka po nich totiž nabrala až nečekanou sílu a jejich masové šíření v
současnosti nabírá velkých obrátek. Ostatně, je to logické. Pořizovací ceny
plochých monitorů jsou stlačeny na velmi příjemnou cenu a parametry obrazu se
rapidně blíží běžným CRT produktům. Navíc hlavní nedostatky LCD technologie
barevné podání, doba odezvy a možný úhel pohledu jsou již poměrně dobře
vyřešeny.

Chtějí se líbit...
Již na první pohled je vidět, že výrobci vynakládají daleko vyšší úsilí na to
vytvořit nejen monitory kvalitní, ale i vzhledově přitažlivé. Dřívější
uniformita bílých produktů pomalu mizí a nastupuje éra elegantního designu.
Minulosti také patří vypouklá obrazovka. Vyjma výrobku Lite-On již všechny
testované produkty disponují plochým čelním sklem a u většiny monitorů lze také
nalézt ve třetinách obrazovky i miniaturní korekční drátky, které usvědčují
zařízení z přítomnosti technologie využívající k zobrazování aperturní mřížky,
jde např. obrazovku Diamondtron či obdobné.
Jak jsme se přesvědčili v testu, nezávisí kvalita zobrazení vždy jen přímo na
použité technologii obrazovky, ale svou roli hraje i vychylovací elektronika a
firmware. Zpravidla platí, že vyšší elektronická výbava dokáže zpřístupnit i
vyšší grafické režimy a při nižších rozlišeních snáze udrží geometrii obrazu na
potřebné úrovni. S technologií použité obrazovky pak přímo souvisí rozteč bodů
(závislá na použité masce), která pro změnu ovlivňuje ostrost obrazu, jako
dobrý průměr je v kategorii 19" CRT zařízení možné brát hodnotu 0,25 mm. Pokud
je rozměr nižší, lze předpokládat, že bude možné generovat velmi ostrý obraz i
při vysokých grafických módech. Nicméně, jak je vidět z hodnocení v naší
tabulce, není vždy situace takto černobílá, a rozteč bodů je nutné proto brát
spíše jako vodítko než stoprocentní záruku.

Něco navíc
Z technologického hlediska se konstruktéři, aby přilákali zákazníky, snaží
vylepšovat, co mohou. Na některých místech úspěšně, jinde možná až úsměvně. V
každém ohledu je jednou z těch příjemných inovací například technologie
vysvícení. S ní je velmi pohodlné sledovat např. filmy na DVD nebo graficky
orientované aplikace. I když technologii zvýšeného jasu a kontrastu podporuje
většina zařízení v našem testu, každý výrobce k této problematice přistupuje
jinak. Například monitor Eizo dokáže nastavit rychlým tlačítkem jas vysvícení
hned podle několika šablon. Samsung zvolil taktiku v podobě systému Highlight
Zone, který zvládne vysvítit dokonce jen nastavitelný obdélník s intenzitou
podle přání uživatele a NEC či Mitsubishi jsou schopny využívat funkce
SuperBright ve dvou stupních intenzity.
Další novinkou usnadňující život při řízení parametrů monitoru jsou systémy,
které umožní ovládat všechny potřebné parametry monitoru přímo z operačního
systému pohodlně myší. V případě monitorů Eizo nebo Samsung je to možné s
pomocí kabelu USB. NEC a Mitsubishi postupovali poněkud jiným způsobem, a tak
jejich produkty podporují tzv. systém NaviSet. Tato technologie umožňuje řídit
parametry monitoru také přímo z prostředí operačního systému, ovšem není
potřeba žádný kabel navíc. Informace a řídící kódy mohou téct obousměrně přímo
do datových vodičích ve VGA kabelu. Věc je to hezká, ovšem má jeden háček.
Musíte mít v PC grafickou kartu, která komunikaci protokolem DDC/CI umožňuje. A
není pravdou, že každá nová grafická karta musí nutně tuto technologii
podporovat.
Abychom byli ve výčtu novinek, které moderní monitory nabízejí, úplní, je
namístě připomenout i režim barev sRGB, což je normalizované nastavení teploty
barev za účelem sjednocení různých typů zařízení. Tedy ať se již bude jednat o
skener, tiskárnu či monitor, profil sRGB by měl zaručovat, že barevné podání
obrazu bude za všech okolností shodné. Režim sRGB podporují v našich testech
např. monitory iiyama či Eizo.

Zajímavé produkty
Jak vyplývá z výše uvedeného textu, výrobci se v oblasti 19" CRT monitorů
skutečně snaží nabízet stále kvalitnější produkty. Všechny námi testované
modely mají obraz když ne přímo perfektní, tak alespoň ucházející, a to v
ergonomických rozlišeních 1 280 x 1 024 či 1 024 x 768 při snímkové frekvenci
75 nebo 85 Hz.
Z testovaných monitorů nás kvalitou obrazu nejvíce zaujalo zařízení Eizo
FlexScan T766, které disponuje skvělým obrazem a celou řadou moderních
technologií včetně propracovaného systému ovládání. Jedinou výhradu bychom
mohli mít k vyšší pořizovací ceně, která není pro každého.
V případě, že vás oslovuje především poměr cena/výkon, vám můžeme nabídnout
trojici zařízení ADI, AOC a miro. Pokud prosazujete především cenový atribut,
stane se vaším favoritem zřejmě Lite-On, který sice nabízí poněkud vypouklou
obrazovku, ale také i nejnižší cenu 4 910 Kč bez DPH. Jestliže naopak patříte k
uživatelům, kteří disponují stísněným životním prostorem a váš pracovní stůl
není největší, monitor miro nabízí nejmenší rozměr "hloubky" zařízení 440 mm.

Jak jsme testovali
Samotné testování jsme prováděli s pomocí výkonné PC stanice s grafickou kartou
s čipem GeForce3 Ti (64 MB DDR), která zaručuje kvalitní podání obrazu. Při
zjišťování obnovovacích frekvencí jsme využívali jak standardních ovladačů
Windows XP, tak i speciálních utilit, které dokáží grafické kartě "vnutit"
naprosto specifické parametry podle naší potřeby. Test kvality obrazu jsme
realizovali v grafickém režimu 1 280 x 1 024 při 32bitové hloubce barev s
obnovovací frekvencí 85 Hz. Tento režim je ostatně pro většinu monitorů CRT s
úhlopříčkou 19 " ideální.
Navíc patří tento grafický režim mezi tzv. Preset módy, což znamená, že
rozlišení by mělo být z výroby přednastaveno k okamžitému použití. Při kontrole
testu kvality obrazu jsme využili i služeb VGA rozbočovače, a mohli jsme tak
jeden generovaný signál porovnávat až na osmi monitorech současně. Takto jsme
zajistili, že výsledky měření nejsou subjektivně zkresleny.

Když se monitor pokazí
Pokud si pořídíte nový CRT monitor a funguje, je situace přímo skvělá. Bohužel,
ani ty nejlepší produkty nejsou občas bez vady, a tudíž se může stát, že zrovna
vy budete mít smůlu a zakoupíte si zařízení, které například poškodilo při
přepravě. Závada se přitom může projevit až ze několik dní, týdnů nebo měsíců.
V takovém případě pak samozřejmě nastupuje proces reklamace. Tedy řízení, které
je nepříjemné většinou nejen pro vás, ale i pro distributory. Nicméně, i tady
lze mezi jednotlivými společnostmi, které na počítačovém trhu operují, najít
poměrně značné rozdíly. Dokonce i přes to, že záruční lhůta je u všech CRT
produktů shodná, tedy 36 měsíců.
Z tohoto důvodu jsme se zeptali na záruční podmínky distributorů a sestavili
pro vás přehled toho, co nám některé společnosti sdělily.

Libra Electronics
Od společnosti Libra (monitory Samsung) se vám dostane služby zvané
"Bezstarostný servis", trvající celou reklamační lhůtu. Vaše oprávněná
reklamace bude dle firemního sdělení vyřešena do pěti pracovních dní, přičemž
náklady na přepravu monitoru hradí prodejce.

NEC
Monitory tohoto výrobce lze reklamovat buď klasickou cestou, nebo systémem
zvaným "Door To Door". Což znamená, že vyplníte formulář (je součástí dodávky)
a po domluvě s prodejcem bude vadný monitor vyzvednut přímo u vás. Do sedmi dnů
bude reklamace vyřízena a opravený či vyměněný monitor bude dopraven zpět.

iiyama Czech
Jak uvedlo české zastoupení u monitorů iiyama, lze provést bezplatnou výměnu
porouchaného monitoru, s tím, že po dobu reklamace vám může být zapůjčeno
náhradní zařízení.

Agora plus
Zvolíte-li výrobek Mitsubishi nebo miro, které prodává společnost Agora plus,
získáte i službu zvanou On-Side výměnný servis. To znamená, že při poruše
zařízení stačí zaslat formulář (součástí balení monitoru) na adresu servisního
střediska této firmy a dle sdělení zástupců cca do dvou pracovních dní vám bude
přivezen náhradní monitor.

Elap
Společnost Elap (monitory Lite-On) nabízí po celou dobu záruční lhůty možnost
zaslat monitor přepravní službou na adresu servisního střediska. Přičemž
polovinu výdajů na přepravu monitoru zaplatí prodejce. Samozřejmě, pokud se
jedná o oprávněnou reklamaci.

Avnet A. C.
Pokud si zakoupíte produkt značky Eizo u společnosti Avnet Applied Computing,
máte jistotu, že při oprávněném reklamačním řízení bude veškerá doprava hrazena
prodejcem. To platí po celou dobu záruky. Navíc je možné za 3 % z pořizovací
ceny prodloužit záruční lhůtu na 4 roky nebo za 6 % až na pět let.

ADI MicroScan P950
Devatenáctipalcový CRT monitor značky ADI na sebe bere podobu celkem běžně
vyhlížejícího zařízení, které se bez problémů hodí do každé domácnosti či
kanceláře. Tento dojem podtrhuje nejen klasická bílá barva, ale i vcelku vkusné
tvary produktu. Ploché čelní sklo obrazovky měří v úhlopříčce cca 453 mm.
Rozteč zobrazovacích bodů dosahuje mírně vyšší hodnoty 0,26 mm.
V testech jsme zaznamenali mírné odchylky (diskonvergenci) při měření RGB
složek, kdy se nám zdálo, že při zobrazení hustého rastru linek nabral obraz
lehce načervenalý nádech. Po vstupu do obrazovkového menu je však možné hodnoty
celkem úspěšně "umravnit".
Výrobek ADI je vybaven elektronikou disponující obnovovacími frekvencemi vyšší
střední třídy, což v důsledku znamená, že lze na zařízení provozovat i grafický
režim 1 600 x 1 200 pixelů při solidních 85 Hz. Je samozřejmé, že pro mnoho
uživatelů bude daleko příjemnější obraz v nižším rozlišení, tedy 1 280 x 1 024.
K nabídce služeb obrazovkového menu lze poznamenat, že je tvořeno pouze jednou
obrazovkou. Na ní naleznete všech cca 25 dostupných funkcí v podobě grafických
ikonek. Příznivce složkových vstupů může potěšit i existence pětice konektorů
BNC, které naleznete v blízkosti klasického VGA konektoru D-Sub.

AOC 9A+
V minulosti zasvěcení uživatelé kolem produktů firmy AOC našlapovali velmi tiše
a obecně se předpokládalo, že tyto CRT monitory jsou určeny především pro méně
náročné uživatele, kteří více ocení přitažlivou cenu a spokojí se s průměrnou
či dokonce lehce podprůměrnou kvalitou obrazu. Díky existenci výrobku AOC 9A+
je však nutno podotknout, že skutečnost je dnes úplně jiná. Devatenáctipalcový
CRT monitor na nás ale při testech zapůsobil naprosto opačně. Naprosto plochá
obrazovka s roztečí bodů 0,25 mm je typu Diamondtron a pochází od zkušených
výrobců obrazovek NEC-Mitsubishi.
V testu kvality obrazu jsme zaznamenali nadprůměrné hodnoty při měření hodnot
konvergence a zkreslení moaré. Obrazovkové menu je vytvořeno v podobě jediné
obrazovky, což je sice přehledné, nicméně nepříliš pohodlné řešení. Na druhé
straně je jistě sympatické, že monitor patří s hmotností 18 kg mezi nejlehčí
zařízení v kategorii 19" CRT produktů.
Celkově hodnotíme produkt AOC 9A+ jako zařízení, které nabízí solidní kvalitu
obrazu za přitažlivou cenu. V případě tohoto produktu jej můžeme doporučit
nejen do rukou domácích uživatelů, ale i k náročnějšímu kancelářskému využití,
přičemž práce s náročnější grafikou není pro AOC 9A+ žádný problém.

Eizo FlexScan T766
Společnost Eizo Nanao není zřejmě nutno příliš představovat. Monitory značky
Eizo patří svou kvalitou zobrazení po léta mezi špičku.
Design zařízení T766 přesně zapadá do zavedené řady monitorů, tzn. že také
testovaný monitor (s naprosto plochou obrazovkou) disponuje hranatými tvary a
svérázným futuristickým vzhledem. Zda je design povedený či nikoliv, necháme na
zvážení každého uživatele a raději se zaměříme na služby, které je schopen
FlexScan T766 nabídnout.
Kvalita generovaného obrazu je zajištěna obrazovkou typu FD Trinitron
pocházející z dílen společnosti Sony. Rozteč obrazových bodů je v centrální
části stínítka 0,24 mm a při okrajích 0,25 mm.
Profesionálové, pro které je tento produkt určen, ocení výbavu nejen v podobě
pětice BNC konektorů, ale i v systému ovládání obrazovkového menu. OSD lze
řídit s pomocí speciálního joysticku (pětipolohové tlačítko), které slouží v
obdobě kurzorových šipek. Zmáčknutí tohoto prvku znamená potvrzení volby. Menu
nabízí škálu užitečných voleb, mezi kterými nechybí ani možnost režimu barev
sRGB, automatické přizpůsobení obrazu (Auto-Size) či pokročilý systém šetření
obrazovky apod. Za zmínku stojí jistě i tlačítko pro pohodlné přepínání šablon
jasu a kontrastu, které je možné volit podle toho, zda sledujete DVD titul,
pracujete s grafikou, textem či brouzdáte internetem. Pohodlní uživatelé ocení
jistě i možnost propojit USB kabelem monitor Eizo s PC, a získat tak nejen
čtyřportový hub (USB 1.1), ale i další pokročilé služby ať již zmíněnou funkci
Auto-Size nebo možnosti softwaru ScreenManager Pro, který umožňuje řídit
veškeré parametry monitoru pohodlně myší přímo z PC.

iiyama Vision Master Pro 455
Již svou barvou i zakulacenými tvary se snaží značka iiyama zapůsobit na
uživatele a zároveň uniknout ze zavedeného standardu nudně bílých monitorů.
Iiyama VisionMaster Pro 455 navazuje na předchozí modely ze stejnojmenné řady s
tím, že nabízí několik technologických vylepšení. Tím nejdůležitějším je patrně
plochá obrazovka Diamondtron M2 s bodovou roztečí 0,25 mm. Při testu kvality
obrazu vykázal monitor výborné výsledky, zejména díky zmíněné obrazovce.
Nadprůměrně jsme ohodnotili hodnoty konvergence a také podání barev, zvláště ve
spojení se systémem OPQ. Jen lehce podprůměrně jsme museli ohodnotit
elektronickou stabilizaci obrazu, jejímž posláním je korigovat chyby geometrie
vznikající např. při střídání velkých jasných a tmavých ploch v rychlém sledu.
Výbava (nepříliš graficky povedeného) obrazovkového menu je tvořena celkem
obvyklými funkcemi, z nichž za zmínku stojí režim sRGB, zámek OSD a jedna další
zajímavá služba. Tvůrci ji označili jako OPQ. Jednoduše řečeno jde o možnost
přepnout vysvícení (jas a kontrast) barev do režimu, který je pro uživatele
příjemný zejména při sledování filmů a grafiky na stínítku monitoru.

LG F900p
Monitor LG F900P je na první pohled dobře řemeslně zvládnutý produkt, alespoň
pokud budeme posuzovat vzhled. LG F900P ani zdaleka nezapadá do řad uniformních
CRT monitorů, především pak prvky určené k ovládání obrazovkového menu jsou
navrženy velmi elegantně.
V testu obrazu si CRT monitor s obrazovkou typu Flatron vedl poměrně obstojně,
geometrie obrazu se ukázala nadprůměrná a stejně tak jsme ohodnotili i podání
barev.
Monitor je možné propojit se zdrojem videosignálu nejen s pomocí standardního
VGA kabelu (15pinový D-Sub), ale i s pomocí pětice BNC konektorů. Na zadní
straně je také i USB zásuvka, která po propojení monitoru s počítačem aktivuje
další čtyři USB porty umístěné na těle monitoru.
Pro náročné uživatele ještě zmíníme, že součástí monitoru je i software s
přiloženým barevným štítkem pro přesné vyvážení teploty barev, jasu i
kontrastu. Zkrátka tak, aby i při specifickém osvětlení bylo podání barev na
monitoru věrné.

Lite-On 1996PNST
Výrobek Lite-On 1996PNST je dalším z řady monitorů, které zřejmě nikdy nebudou
útočit na přední pozice ve srovnávacích testech a jeho vzhled je spíše klasický
než revoluční. Obrazovka je mírně vypouklá a totéž platí i o čelním skle, které
stínítko chrání. Nicméně i přesto nelze jednoznačně tvrdit, že by byla kvalita
obrazu vyloženě špatná. Je sice pravda, že geometrie obrazu, především díky
vypouklosti skla, trochu utrpěla, ale to už je úděl této levněji koncipované
třídy produktů osazených klasickou obrazovkou s bodovou maskou. Na straně druhé
je zajímavé, že problémy s moaré či konvergencí Lite-On měl nepatrné. Barevné
podání obrazu je v normě a stabilita je na průměrné nebo možná jen lehce
podprůměrně úrovni.
Obrazovkové menu nabízí především jednoduše řešený systém, ve kterém najdete
všechny základní funkce. Je škoda, že není menu navrženo ve více obrazovkách,
aby byl přístup k funkcím pohodlnější.
Výčtem vlastností, kterými výrobek Lite-On 1996PNST oplývá, jej můžeme
jednoznačně doporučit do rukou uživatelů, kteří jeho služby uplatní v prostředí
kanceláří nebo domácností. Pro náročnější grafické aplikace jej rozhodně
doporučit nemůžeme.
Nespornou výhodou produktu Lite-On je však především jeho pořizovací cena,
která při výpočtu poměru cena/výkon dokáže ukázat monitor v příznivém světle.

miro P19F98
Monitor miro P19F98 je vybaven obrazovkou typu FlaTTop (PureFlat), která
pochází od zavedeného výrobce obrazovek Samsung.
V testu kvality obrazu jsme zaznamenali ucházející výsledky. Je sice pravda, že
ani zdaleka nedosahovaly hodnot monitorů nejvyšších tříd (např. produkt Eizo),
ale to jsme ani neočekávali.
Při bližším průzkumu obrazovky si lze všimnout, že za plochým čelním sklem se
skrývá lehce vypouklá obrazovka. Tato skutečnost se projevuje na celkové
geometrii obrazu, která ve výsledku není tak přesná jako je tomu v případě
plošších obrazovek. Nicméně i přes to je geometrie obrazu vcelku dostačující a
podání barev je dokonce příjemné, stejně jako moaré, které jsme zaznamenali jen
minimální.
Rozteč bodů na stínítku je 0,25 mm, což je v kategorii devatenáctipalcových
zařízení běžný standard. Nejvyšší pracovní rozlišení, které monitor miro P19F98
zvládne, je 1 600 x x 1 200 bodů s obnovovací frekvencí 78 Hz. Pokud se
spokojíte s režimem 1 280 x 1 024 pixelů lze využít frekvenci až 91 Hz. V
případě, že jste navyklí na klasické a nejpoužívanější grafické rozlišení XGA
(1 024 x 768 bodů), dokáže jej monitor vykreslovat rychlostí 120 Hz. Toto
rozlišení my doporučujeme jako nejvhodnější.

Mitsubishi Diamond Plus 930SB
Zařízení se jménem Diamond Plus 930SB pochází z dílny společnosti Mitsubishi a
je vyrobeno v šedivém, poměrně zajímavém designu. Obrazovka je založena na
technologii Diamondtron M2, což je inovovaný systém vycházející ze známých
obrazovek Diamondtron NF (Natural Flat), rozteč zobrazovaných bodů je
sympatických 0,24 mm.
V testu kvality obrazu si vedl monitor vyváženě. Nadprůměrně jsme museli
ohodnotit jak kategorii moaré, tak geometrii. Barevné podání také stojí za
pozornost, přičemž výhodou se stává funkce SuperBright, jednoduše dostupná díky
vyčleněnému tlačítku z ovládacích prvků monitoru. Tato volba dokáže ve dvou
stupních zvýšit jas a kontrast na úroveň příjemnou např. pro sledování DVD
titulů, grafiky, her a podobně. Zajímavostí na monitoru je množství tlačítek,
jež slouží pro ovládání menu. Je jich celkem sedm a nutno říci, že nejdříve
uživatele trochu matou. Pravdou však je, že aktivní příznivec počítačů se
celkem snadno zorientuje a posléze třeba i ocení rychlou dostupnost ať již
systému SuperBright nebo funkce Reset. Ze samotné OSD (obrazovkové menu)
nabídky jistě stojí za pozornost pokročilé služby pro inteligentní šetření
obrazovky, automatická diagnostika či systém NaviSet, s nímž je možné řídit
parametry monitoru z prostředí operačního systému vašeho PC.

NEC MultiSync FE991SB
I když 19" CRT monitor s označením MultiSync FE770 nese nápis NEC, napadne vás
při pohledu na něj, že je jeho vzhled naprosto shodný s modelem Mitsubishi
Diamond Plus 930SB. Ostatně, aby ne, když jsou značky NEC a Mitsubishi při
výrobě CRT obrazovek i celých monitorů jedna ruka. Dokladem toho není jen
samotný vzhled, ale i shodný firmware, tedy obrazovková nabídka.
Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že jsou oba monitory identické výrobky,
nicméně úplně tak tomu není. NEC přece jen v testech vykázal jisté odlišnosti.
Model Multisync FE991SB je oproti svému příbuznému vybaven lehce slabší
elektronikou, tudíž je i maximální zobrazitelný režim nižší 1 792 x 1 344 při
frekvenci 68 Hz. Další rozdíl lze vidět i na obrazovce, NEC disponuje větší
roztečí zobrazovacích bodů (0,25 mm).
Na monitoru je zajímavá i výbava v podobě systému NaviSet, který umožňuje
(podporuje-li to i vaše grafická karta) ovládat monitor pomocí myši z prostředí
Windows přímo prostřednictvím VGA kabelu.
Pokud se podíváme na testování produktu, je na tom ve výsledku podobně jako
zařízení značky Mitsubishi. V praxi to znamená, že budete-li potřebovat solidní
monitor, není NEC FE991SB vůbec špatná volba.

Samsung SyncMaster 957DF
Monitor s označením Samsung 957DF patří do série SyncMaster. Vzhledem působí
přitažlivě a nijak ze zavedeného standardu své řady nevybočuje. To v praxi
znamená, že disponuje ladnými tvary a celkově přitažlivým a vyváženým designem.
Plochá obrazovka s bodovou maskou typu DynaFlat disponuje horizontální roztečí
zobrazovacích bodů 0,20 mm, což je nejlepší hodnota v testu.
Při testování jsme zaznamenali, jako již tradičně u značky Samsung, dobré
výsledky. Podání barev je na nadprůměrné úrovni a stejně tak i konvergence.
Mírné nedostatky jsme zaznamenali jen při měření geometrie, ovšem nejsou nijak
výrazné.
Z obrazovkové nabídky lze zmínit sympatické funkce pro řízení parametrů
monitoru a nechybí ani možnost propojit produkt s PC USB kabelem a řídit za
pomoci systému MousScreen veškeré parametry přímo z prostředí operačního
systému.
Další zajímavá technologie nese označení Highlight Zone. Jedná se službu,
kterou disponuje již většina hi-end monitorů, ovšem v případě 957DF šli tvůrci
ještě o krůček dál. Systém umožňuje celkem snadno nejen zapínat vysvícení
obrazovky pro příjemnější sledování filmů či grafiky, je také možné definovat
např. libovolnou obdélníkovou část obrazovky nebo přímo nastavit parametry této
plochy. Lze volit nejen intenzitu vysvícení, ale i zaostření této části.
bodů (mm)/Hz/Hzhorizont.vertikál.konektory/hmotnost (kg)certifikát(bez
DPH)adresa
464/

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.