Názory na nový zákon o službách informační společnosti

Nový "antispamový" zákon vyžaduje od příjemců reklamních sdělení výslovný souhlas s tím, že jim je odesílatel m...


Nový "antispamový" zákon vyžaduje od příjemců reklamních sdělení výslovný
souhlas s tím, že jim je odesílatel může posílat. To vylučuje přidávání reklamy
do patiček zpráv, odesílaných z freemailů. Podle některých právníků však není
možné ani přidávání patiček do přijímaných zpráv, u nichž by si provozovatel
freemailu mohl vyžádat souhlas uživatelem. Důvodem je podle nich trestní zákon,
který zakazuje upravování dopravovaných zpráv, a přidávání patiček do e-mailu
tak někteří považují za trestný čin.
Podle mého názoru je to nesmysl: Stejně jako má každý e-mail hlavičku, do které
se během cesty přidávají důležité technické informace, může mít i patičku. V ní
se i dnes běžně objevují dodatečně přidaná oznámení o antivirové ochraně, ve
velkých firmách i právní doložky apod. Představa, že za podobné jednání půjde
někdo do vězení, je absurdní. Ke spáchání trestného činu totiž nestačí jen
přesné naplnění skutkové podstaty, napsané v trestním zákoně, ale také
společenská nebezpečnost konkrétního činu. A ta zde zcela zjevně chybí. S
jistou mírou technické nepřesnosti by se přidání patičky dalo přirovnat k tomu,
když vám na poště na pohled dají razítko.

Tomáš Kapalín, obchodní ředitel, Seznam.cz
Společnost Seznam.cz se domnívá, že z textu zákona o informační společnosti
zatím není možné vyvodit, že se jeho ustanovení budou týkat i reklamních
patiček v e-mailu. Pokud by ale výklad zákona považoval za nevyžádané reklamní
sdělení i patičku ve freemailu, bude společnost Seznam.cz tuto skutečnost
samozřejmě respektovat...
Tzv. patičky jsou reklamou, která uživatele nejméně obtěžuje. Pokud by ale
společnost Seznam.cz přestala do e-mailů reklamní patičky vkládat, neznamenalo
by to pro firmu nijak výraznou finanční ztrátu, protože příjmy z tohoto druhu
reklamy jsou minimální.

Jaroslav Bengl, výkonný ředitel, Atlas.cz
Z pohledu společnosti Atlas.cz je právní úprava, jež by zamezovala přidávání
reklamních patiček do příchozích nebo odchozích e-mailových zpráv, zbytečným
byrokratickým nařízením, které nemá prakticky nic společného s ochranou
osobních údajů a už vůbec ne s ochranou proti nevyžádané poště.
Je třeba si uvědomit, že společnosti, které poskytují e-mailové služby zdarma,
je samy musejí z něčeho financovat, a právě reklamní patičky jsou jedním z
takových prostředků. Opatření, které by znemožnilo používat reklamní patičky,
je tak namířeno jen proti uživatelům e-mailových služeb, jež jsou poskytovány
zdarma.
Atlas.cz řeší již několik týdnů tuto problematiku s ministerstvem informatiky,
nicméně ani tato instituce není k dnešnímu dni (tj. k 18. 8. 2004, pozn. red.)
schopna vydat závazné stanovisko. Je vůbec otázkou, zdali ministerstvo
informatiky je tím správným orgánem, který může takové právně závazné
stanovisko vydat.
V případě, že se ukáže, že přidávání reklamních patiček do e-mailových zpráv je
v rozporu s platným právním řádem, máme několik možných řešení. Například
vkládat reklamu do příchozích e-mailů po souhlasu uživatele služby. Takový
souhlas by uživatelé mohli na základě svého uvážení udělit při potvrzení
podmínek používání služby mail.atlas.cz. Druhým možným řešením je ukončení této
formy reklamy, čímž se připravíme o část výnosů ale vzhledem k tomu, že se
jedná o jednotky procent, věřím, že by se nám tuto ztrátu podařilo nahradit
jinými aktivitami. V případě, že nebudou následovat další opatření, která by
nás podobným způsobem připravovala o možnost financovat naše aktivity,
neuvažujeme v žádném případě o zpoplatnění našich standardních e-mailových
služeb.

Diana Dobálová, manažerka firemní komunikace, Eurotel
Dopady tzv. protispamového zákona nejsou pro Eurotel nijak zásadní, protože
Eurotel vždy postupoval tak, aby zákazník nebyl nadmíru obtěžován reklamními
sděleními. Rovněž služba SMS zpráv zdarma není s novým zákonem nijak v rozporu.
V otázce rozesílání reklamních zpráv na mobilní telefony dojde pouze k drobným
úpravám reklamních sdělení v souladu se zákonem. Souhlas majitele telefonního
čísla předem se zasíláním reklamních zpráv, požadovaný zákonem, je již v tuto
chvíli upraven ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.