Ne každý manažer je VIP

Zkratky VIP a CEO z americké angličtiny jsou jistě již známy i v našich krajích. Jen pro oživení ta první zmamená V...


Zkratky VIP a CEO z americké angličtiny jsou jistě již známy i v našich
krajích. Jen pro oživení ta první zmamená Very Important Person aneb velmi
důležitá osoba, zkráceně prominent, případně celebrita. Ta druhá představuje
výraz Chief Executive Officer, což je souhrnné označení vedoucích pracovníků,
kteří řídí firmu.
Sal F. Marino, čestný předseda mediální společnosti Penton z Clevelandu v USA
uspořádal anketu, ve které požádal publikum, aby ve slovíčku VIP dosadilo za
písmenko "I" výrazy, kterými by ohodnotilo lidi v pozici CEO, jak je zná ze
svého okolí. Jaký byl výsledek? Na Marinově stole se nahromadily dopisy, ve
kterých respondenti uvedli k onomu písmenku "I" celkem 400 různých slov. To je
jistě zajímavé. Avšak k Marionovu překvapení z tohoto počtu bylo pouze 99
pozitivních, zatímco negativních bylo 298 a zbývající tři víceméně neutrální.
Pan Marino se obrací na řídící manažery a říká jim: "Pohleďte, co si o vás v
anonymní anketě myslí lidé a poučte se z toho!"
Jelikož jde o americkou angličtinu a jistě nezaškodí se v ní trochu procvičit i
touto formou tak slova vybraná dotázanými v USA zůstanou pro potřebu tohoto
článku ve své originální podobě. Za písmenko "I" popisující charakteristiku
nejlepších CEO se nejčastěji objevilo těchto 10 slov: innovative (novátorský),
intuitive (rychle chápající), imaginative (vynalézavý), inspirational
(podnětný), informed (informovaný), industrious (pilný), impressive (působivý),
ingenious (duchaplný), inclusive (všeobsažný), incisive (pronikavý).
Za písmenko "I" popisující charakteristiku nejhorších CEO se nejčastěji
objevilo těchto 10 slov: insensitive (necitlivý), immature (nevyzrálý),
indecisive (nerozhodný), incompetent (nezpůsobilý), inept (pošetilý),
ill-mannered (nezdvořilý), irritating (prchlivý), insincere (neupřímný),
idiotic (hloupý), impulsive (vznětlivý).
Deset nejčastěji se objevujících nejdelších slov popisujících nejlepší CEO:
interdependent (vzájemně závislý), indefatigable (neúnavný), imperturable
(klidný), irrepressible (nezkrotný), inexhaustible (trpělivý), indemonstrable
(pevný v názoru), indestructible (nezničitelný), illuminating (instruktivní),
incorruptible (nepodplatitelný), inconspicuous (nenápadný).
Deset nejčastěji se objevujících nejdelších slov popisujících nejhorší CEO:
incomprehensible (nechápaný), indistinguishable (nejasný), inconsequential
(bezvýznamný), idiosyncratic (alergický), ignominious (nevychovaný),
indiscriminate (nevybíravý), irresponsible (nezodpovědný), indescribable
(nepopsatelný), inefficacious (neúčinný), individualistic (individualistický).
Deset nejkratších slov popisujících nejlepší CEO: idyllic (idylický) intrepid
(neohrožený), incisive (pronikavý), intensive (důrazný), ideal (ideální),
iconic (uctívaný), igniter (iniciátor), inviter (hostitel), inspired
(nápaditý), integral (stmelující).
Deset nejčastěji se objevujících nejkratších slov popisujících nejhorší CEO:
icy (chladný), icky (protivný), iffy (nerozhodný), intent (zaujatý), idle
(jalový), inept (nevhodný), irate (zlostný), iconic (uctívaný), itchy
(nervózní), insipid (neslaný nemastný).
Když Sal Marino všechno sečetl a podtrhl, tak prý mu vyšlo, že se lidé v pozici
CEO alespoň podle této ankety nacházejí někde pod "iffy" a nad "icky". Tedy
mezi "nerozhodnými" a "protivnými". Takže nikoliv všichni činitelé ze skupiny
řídících manažerů prý mají oprávnění považovat se za VIP, jak si to až dosud
mysleli.
Kde hledat východisko? Marino se domnívá, že v lepším vyhledávání talentů do
funkcí špičkových vedoucích pracovníků. Měli by to být lidé vyzbrojení nejen
kvalitními vědomostmi, ale především vysokým IQ a mravní úrovní. Vzorem by
mohly být skutečné osobnosti hodné titulu VIP, jak je známe z minulosti.
Například René Descartes měl IQ údajně 180, zatímco Galileo Galilei a Leonardo
da Vinci 185 a Goethe dokonce 210.
0 0449 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.