Nebezpečné rozpoznávání řeči

V souvislosti s ergonomií se poměrně často mluvilo o možnosti nahrazení klávesnic a myší mikrofony a softwarem pro ro...


V souvislosti s ergonomií se poměrně často mluvilo o možnosti nahrazení
klávesnic a myší mikrofony a softwarem pro rozpoznávání mluvené řeči. Zvláště
pro pracovníky postižené následky nepřiměřeného namáhání rukou při častém psaní
se měl stát univerzální alternativou. Nicméně čas ukazuje, že ani tudy cesta
tak docela nevede.
Problémové jsou zejména starší produkty, které vyžadují oddělování mezerami
mezi jednotlivými slovy. Potíže se však dostavují i obecně zvýšeným používáním
hlasivek. Dnešní generace technologií umožňuje už mluvit spojitě bez nucených
přestávek, což je pro hlasivky mnohem přirozenější. Nicméně ani to, jak se zdá,
není zcela definitivním řešením. Zatím sice neexistuje dostatek studií, které
by prokázaly případnou korelaci mezi soupajícím počtem pacientů s postiženými
hlasivkami a používáním technologií pro rozpoznávání řeči, ale nelze tuto
možnost vyloučit.
Potíže s hlasem se mohou dostavit stejně, jako tomu bývá u rukou při přemíře
psaní na klávesnici. Pravidelné přetěžování svalů (ať už při psaní nebo při
mluvení) vede k jejich oslabení, někdy až k omezení jejich pohyblivosti. Z
těchto důvodů je vhodné nepodceňovat určité příznaky, které mohou svědčit o
přílišném přepínání hlasivek vedoucím k jejich poškození.
Některé z těch hlavních příznaků si můžeme vyjmenovat: Mezi prvními z nich bývá
často chronická chraplavost, bližšího vysvětlení snad nepotřebuje ani dráždivý
kašel. Dalším je např. únava při řeči, kdy jen s obtížemi měníte tón a
kontrolujete svůj hlas. Bolest či únava krčních svalů signalizuje, že hlasivky
jsou oslabeny, a proto si těmito svaly pomáháte. S častým používáním se hlas
stává hlubším. Jistě nepřeslechnutelným příznakem je pak úplná ztráta řeči.
Pochopitelně i s ní se lze setkat (jako ostatně i s předchozími příklady) v
běžném životě, avšak pokud frekvence výskytu těchto problémů vzrůstá, nebo
dokonce nabývá trvalejšího charakteru, je na místě alespoň konzultace s lékařem.
Patologové upozorňují, že existují 2 způsoby, jakým bývají produkty pro
rozpoznávání řeči používány, a sice dobrý a špatný. Zde je tedy několik tipů,
jak si udržet hlasivky v dobrém stavu o nějaký ten pátek déle:
Střídání: Používejte software pro rozpoznávání řeči ve spojení s jinými
produkty, především s klávesnicí a myší, případně s tužkou a papírem, u běžných
klíčových kombinací používejte makra. Tím poskytnete hlasivkám dobu pro
relaxaci.
Vyvarujte se monotónního hlasu: Během řeči či diktování měňte intonaci,
přesvěčte se, zda správně dýcháte. Dostatek vzduchu je pro hlasivky velmi
důležitý.
Časté přestávky: Zacházejte se svým hlasem stejně opatrně jako s rukama při
psaní na klávesnici. Jakmile se objeví jakýkoliv příznak bolesti, přestaňte
mluvit.
Mluvte přirozeně: Tedy ne zbytečně příliš nahlas, používejte běžný konverzační
tón a nevystavujte hlasivky zbytečné námaze.
Neodkašlávejte: Odkašlávání zbytečně dráždí hlasivky, proto je lépe se jej
vyvarovat i tehdy, pokud nepoužíváte rozpoznávání řeči. Jestliže si však
odkašlat přece jen potřebujete, učiňte tak co možná nejtišeji.
Správné držení těla: Zejména při sezení není vhodné se hrbit. Se změnou polohy
brady, která s tímto souvisí, hlasivky mění polohu a mluvení je mnohem
namáhavější.
Monitorujte pracovní prostředí: Hlasivky jsou citlivé na příliš mnoho nebo
naopak málo vlhkosti. Ideální vlhkost je 40-50 %.
Pozor na léky: Některé i z těch naprosto běžných, jež dostanete za levný peníz
bez receptu (např. aspirin), mohou způsobovat sucho v ústech/krku. Tím se opět
zvyšuje podráždění hlasivek.
Nešilhejte: To už zní tak trochu neuvěřitelně. Pokud však při řeči pokukujete
stranou např. na monitor počítače, dochází tím k jistému napětí v obličeji a
především také v krčním svalstvu, což má rovněž neblahý vliv na námahu hlasivek.
Upgradujte: Zejména používáte-li některou ze starších technologií softwaru,
která vyžaduje oddělování slov pauzami, je vhodné upgradovat na produkt pro
kontinuální řeč. Ten vám umožní mluvit mnohem přirozeněji.
0 1819 / wepn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.