Nebojte se Excelu a Accessu 2000!

Dnes přichází řada na druhé pokračování našeho kratičkého seriálu, v němž vám chceme přiblížit novinky jedno...


Dnes přichází řada na druhé pokračování našeho kratičkého seriálu, v němž vám
chceme přiblížit novinky jednoho z nejrozšířenějších kancelářských balíků
Microsoft Office verze 2000. Náplní následujícího pokračování
je seznámit vás s aplikacemi Access a Excel.
Není pochyb o tom, že databázové prostředí Access a tabulkový procesor Excel
náleží k velmi často používaným aplikacím. Novinky jejich nových verzí jsou
obecně velmi podobné jako u ostatních aplikací balíku, o nichž jsme si řekli v
minulém čísle. Excel 2000
Na prvním místě zmiňme celkové zjednodušení práce, dále oceníte podporu formátu
HTML a spolupráci s Webem, jakož i podporu více jazyků. Větší možnosti se
nabízejí např. pro práci s kontingenčními grafy. Lze pracovat v architektuře
klient server a velmi zajímavou, i když zdaleka ne pro všechny využitelnou
novinkou, je podpora analytického nástroje OLAP.
Propojení aplikace s Internetem je rysem takřka nejdůležitějším. Verze 2000
nabízí velmi jednoduchý přístup k WWW stránkám. Můžete zveřejnit zjednodušené
verze tabulek na vašich stránkách, či načítat data z Webu do listu, vytvářet
posloupnosti komentářů v diskuzích, nebo si on--line nastavit schůzku.
Tip Přístup k Webu
Na panelu nástrojů zvolíte Zobrazit a poté Panely nástrojů. Z nich si vyberete
Síť WWW, načež se zobrazí nabídka, v níž do příslušného pole napíšete adresu
požadované stránky. Excel se přepne do internetového prohlížeče a stránku
zobrazí.
Velmi jednoduše lze také zasílat dokumenty poštou přímo z prostředí Excelu na
zadanou adresu. Zde máte dvě možnosti: Buďto vložíte aktuální list do e-mailu
přímo, častějším a výhodnějším případem však je poslat jej jako přílohu.
Samozřejmě je možné dopsat libovolný text, či vložit více dokumentů. Jako
předmět zprávy se automaticky vkládá název tabulky.
Tip Zaslání dokumentu poštou
V hlavním menu kliknete na Soubor/Odeslat. Nyní máte na výběr: chcete-li
vkládat list přímo, pokračujte volbou Příjemce pošty, pro zaslání formou
přílohy slouží Příjemce pošty (jako příloha). Do pole Komu píšete adresu
příjemce. Ta obsahuje znak @, který můžete napsat buďto po přepnutí na
anglickou klávesnici (Alt + Shift a poté Shift + 2), nebo jednoduše Alt + 064
(na numerické klávesnici).
Zmínili jsme se o podpoře formátu HTML. Chcete-li tedy vaše data jakéhokoliv
druhu (ceník, hospodářské výsledky) prezentovat na Internetu, lze dokument do
příslušného formátu převést velmi jednoduše. Aplikace si navíc zapamatuje
umístění posledního publikování a původní nastavení, což je praktické při
provádění dodatečných změn v dokumentu.
Tip Formát HTML
V hlavním menu zvolíte Soubor/Uložit jako stránku WWW a pokračujte tlačítkem
Publikovat. Zde zadáte položky z aktivního listu, které hodláte zveřejnit, a
jméno stránky. Poté potvrdíte tlačítkem Publikovat a proběhne konverze do
formátu HTML.
Access 2000
Databázové prostředí je součástí pouze dvou verzí balíku Office 2000, a to
Professional a Premium. U této aplikace došlo k vylepšení rozhraní. Po zavření
dokumentu dochází k automatické kompresi. Díky průvodci tiskem relací si můžete
vytvořit sestavu, zobrazující strukturu databáze.
Tip Tisk relace
Na liště Databáze klikňete na tlačítko Relace. Pak zvolíte Soubor/Vytisknout
relace a zobrazí se vám náhled sestavy relací.
Součástí balíku Office 2000 je také 6. verze Visual Basicu, což je konkrétně u
této aplikace velmi významným faktem. Ti, kdo se zabývají tvorbou náročnějších
aplikací, zřejmě ocení možnosti propojení s SQL Serverem nebo průvodce
databázemi klient-server.
Důležitá je nepochybně integrace s ostatními aplikacemi balíku Office, což
znamená např. výrazné zjednodušení při exportu do Excelu. S podporou Internetu
úzce souvisí tzv. datové stránky, které jsou určitým typem WWW stránky vhodné
pro zobrazení dat z Accessu na Síti. Datovou stránku můžete vytvořit
automaticky nebo pomocí průvodce a používat je na Internetu, intranetu nebo je
zasílat elektronickou poštou.
Tip Rychlý export do Excelu nebo Wordu
Zvolte Nástroje/Propojení programů Office a potom Analyzovat v tabulce MS
Excel. Vytvoří se jediný sešit, ke spuštění Excelu a dojde automaticky. Stejným
způsobem můžete exportovat i do formátu Word v tomto případě zvolíte Publikovat
v dokumentu MS Word.
0 0920 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.