Nebojte se začínajících dodavatelů

I když nákup od nové firmy může představovat určité riziko, mnohdy se vyplatí. Ve firmě Chicago Mercantile Exchange...


I když nákup od nové firmy může představovat určité riziko, mnohdy se vyplatí.

Ve firmě Chicago Mercantile Exchange (CME) vzrostly podle Craiga Taylora,
náměstka ředitele otevřených systémů této společnosti, během dvou a půl let
požadavky na úložné systémy ze 4 terabajtů na současných více než 180
terabajtů. Zálohování všech těchto dat přetížilo jejich páskové knihovny značky
StorageTek, způsobilo poruchy robotického ramene a vyústilo v to, že jedna ze
čtyř záloh dokonce selhala.
"Měli jsme problémy s výkonem a zálohy se v průběhu doby staly značně
fragmentovanými," říká Taylor. Proto se rozhodl najít produkt, který by problém
vyřešil a umožnil mu zálohovat 4,2 milionu obchodů a opčních kontraktů, které
burza každý den zpracovává.
Počátkem roku 2003 začal Taylor vyhodnocovat tradiční úložná zařízení. V roce
2004 zvolil novou technologii od společnosti Copan Systems, start-upu
zaměřeného na ukládání dat, který byl založen v roce 2002 a svůj první produkt
dodal na trh až v roce 2003. První nákup CME uskutečnila koncem roku 2004 a pak
dodatečně kupovala další vybavení s tím, jak jej během roku 2005 zaváděla do
provozu.
"Zajímali jsme se o technologie Serial ATA od firem IBM, EMC, StorageTek či
Sun," říká Taylor. "Když přišla řeč na cenu a funkcionalitu, produkt Copan
Revolution 200T všechny předčil." Tento systém představuje virtuální páskovou
knihovnu, která využívá diskové jednotky s rozhraním Serial ATA namísto
dražších Fibre Channel mechanik. Virtuální pásková knihovna přitom emuluje akce
a procesy tradičních páskových knihoven.

MAID na objednávku
Vzhledem k tomu, že CME zpravidla nakupuje konzervativním způsobem, pořízení
vybavení od začínajícího výrobce bylo pro Taylora i jeho šéfy důvodem pro
znepokojení. "Přemýšleli jsme o riziku použití nové technologie, jako je ta od
Copanu, a provedli jsme vyhodnocení rizik," popisuje Taylor. "Usoudili jsme, že
by bylo větší riziko, kdybychom změny neprovedli, než když je provedeme takto."
Taylor se poohlížel po vybavení, které používá Serial ATA disky. Pracovní
cyklus tedy doba, kdy se disky točí se u Serial ATA disků pohybuje mezi 25 a 50
procenty. U produktů od ostatních firem, o které se Taylor zajímal, se jejich
Serial ATA disky točily po 100 procent času, což znamená, že by zřejmě
docházelo k častějším poruchám disků.
Naproti tomu Revolution 200T používá technologii označovanou jako Massive Array
of Idle Disks (MAID), tedy masivní pole nečinných disků. Když jsou data
požadována, disky se roztočí, když není vyžadována žádná aktivita, disky
zůstávají v nečinnosti a čekají na další požadavky na diskovou operaci. Použití
této technologie ušetří firmám spotřebu energie i tepla a jako zákazníkům jim
uspoří i peníze.
Navíc, protože jsou disky po velkou část doby nečinné, je zde velká šance, že
bude docházet k méně poruchám, než když se točí nepřetržitě. Copan pravidelně
kontroluje provoz disků s použitím nástroje, který označuje jako Disk Aerobics,
jenž zkouší každý z disků a monitoruje jej tak, aby se ujistil, zda jsou v
pořádku.
Disky s použitím technologie MAID produkuje pouze malý počet výrobců, což
činilo jejich adopci v Taylorově firmě ještě nebezpečnější. Mezi další výrobce
patří Asaca a Exavio, dvě společnosti, které se specializují na trh video
broadcastu, a také Nexsan, která nedávno představila svůj produkt SATAbeast.
Ačkoliv Taylor odmítá mluvit o tom, kolik za systém Copanu zaplatil, odhaduje,
že během příštích 3 let ušetří až 30 tisíc dolarů ročně jenom na samotných
nákladech na spotřebu elektrické energie. Podle představitelů firmy Copan stojí
jeho produtk Revolution 200T okolo 3,5 dolaru v přepočtu na jeden gigabajt,
kdežto ostatní virtuální páskové knihovny se pohybují v rozsahu od 8 do 20
dolarů za jeden gigabajt.

Rozvrstvené terabajty
Taylor přidal 320terabajtový Revolution 200T ke své síti SAN (Storage Area
Network) jako čtvrtou úložnou vrstvu. Data první vrstvy tvoří aplikace a
databáze, které zajišťují každodenní byznys burzy spočívají v úložišti EMC
Symmetrix DMX. Druhá vrstva označuje starší pole Hitachi Data Systems 9960, na
nichž jsou uložena pro obchod méně kritická data. Informace, jež je třeba
uchovávat po dlouhou dobu, jsou přesunuty do třetí vrstvy, která v současnosti
prochází procesem migrace z magneto-optického řešení HP 2200MX na obsahově
adresovatelné úložiště EMC Centera.
A konečně data uložená v první a druhé vrstvě jsou zálohována na systém Copanu
ve čtvrté vrstvě. Přidání Copanu k SAN uvolnilo starší páskové knihovny
StorageTek PowerHorn pro vzdálené ukládání dat a pro případnou obnovu po
havárii. Nicméně tyto knihovny jsou nyní vyměňovány za páskové knihovny IBM
3584.
"Systém Copan je určen pro data, která jsou jednou zapsána a téměř nikdy nejsou
čtena," vysvětluje Taylor. To je také důvod, proč mu nevadí technologie, u níž
se disky točí jen tehdy, je-li to potřeba. Nepotřebuje se k nim dostat tak
často, a pokud ano, neovlivní pomalejší přístup k datům provoz firmy. "Čekat 15
sekund na data, která téměř nikdy nepotřebujete, přece není žádný problém,"
říká.

Výkonnostní zisky
Dokonce i s pomalejším přístupovým časem technologie MAID je Taylor schopen
dokončit zálohy rychleji, než tomu bylo u dřívějšího zálohování se systémem
StorageTek. "Testování Copanu vykazovalo až 228% zlepšení u času pro zálohování
a obnovy," říká Taylor. "Nikdy se už nedostaneme mimo zálohovací okno."
Navíc od té doby také nezaznamenal žádné další poruchy spojené s páskovými
médii a během používání Revolution 200T v průběhu posledního roku obsluha
nezaznamenala dokonce jakékoliv poruchy disků. Taylor používá pro ochranu dat
software NetBackup od společnosti Symantec. Aby byl zaveden nový zálohovací
provoz a aby se zálohy opět dostaly do pohybu, nebyly potřeba žádné jiné změny
než výměna knihoven StorageTek za pole Copan.
Pokud jde o to, že se firma CME spoléhá na začínajícího výrobce a na novou
technologii, Taylor bez váhání dodává: "Stále máme instalovány pásky, a pokud
by Copan opustil trh, mohli bychom znovu začít zálohovat na pásky," říká.
V letošním roce Tailor plánuje vyhodnotit použití dalšího systému Copan
Revolution 200T ohledně replikace dat pro obnovu po havárii a ohledně archivace
dat nutných pro dodržení legislativních norem.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.