Nečekejte déle, než je nezbytně nutné

Je vaše připojení do Internetu čím dál pomalejší? Stěžují si koncoví uživatelé na World Wide Wait (tedy celosvě...


Je vaše připojení do Internetu čím dál pomalejší? Stěžují si koncoví uživatelé
na World Wide Wait (tedy celosvětové čekání)? Instalujete nové internetové nebo
intranetové aplikace, které by mohly vyžadovat další přenosovou kapacitu? Možná
je načase uvažovat o implementaci webové vyrovnávací paměti.
Zařízení pro webový caching uschovává kopie zobrazovaných WWW stránek, a
eliminuje tak potřebu jejich opětovného stahování z Internetu, až je bude
požadovat další koncový uživatel. Díky snížení provozu na lince do Internetu a
zlepšení provozu sítě vám zařízení pro webový caching umožní odložit upgrade
vašeho připojení do Internetu.
Většinu produktů pro caching nyní kupují poskytovatelé připojení do Internetu
(ISP), ale analytici předpovídají, že se v nejbližší době začnou o zařízení pro
caching zajímat i společnosti, protože požadavky uživatelů přerostou možnosti
jejich softwarových proxy-serverů.
"Trh produktů pro caching bude nakonec obrovský," říká Peter Christy, analytik
u Collaborative Research v Kalifornii. Očekává, že trh vzroste do roku 2002 až
na 2 miliardy dolarů, s dominantním postavením specializovaných zařízení. Ta
jsou ovšem poměrně drahá nejvýkonnější model může stát i 100 tisíc dolarů. A to
společnosti, které s aplikací začaly jako první, říkají, že caching jim sice
pomohl redukovat provoz na lince do Internetu, ale nakonec stejně musely
provést upgrade připojení díky explodujícímu zájmu uživatelů.
"Caching není všemocné kouzlo," říká Christy. "Neznamená to, že navěky
vystačíte s linkou T1 (linka s kapacitou 1 544 Kb/s)."
V praxi se ukáže
Ray Smith, ředitel internetových služeb v konzultační společnosti CSC (Computer
Sciences Corp.), to vše ví moc dobře. Zaměstnanci CSC na 450 detašovaných
pracovištích se připojují prostřednictvím podnikové WAN do ústředí společnosti
ve Falls Church ve Virginii. Odtamtud mají přístup do Internetu přes 3 různá
připojení o celkové šířce pásma 9 Mb/s. Nicméně požadavky na šířku pásma WAN
dále kulminovaly až na 18 Mb/s, takže internetový provoz zahlcoval celou síť
pro vzdálený přístup. Bylo třeba něco podniknout.
Smith instaloval 2 zařízení od CacheFlow současně s přepínačem na 4. vrstvě
ACEdirector od Alteon Web Systems. Přepínač zachytí veškerý HTTP provoz a
přesměruje ho do cache, čímž sníží zatížení směrovače pro vzdálený přístup a
celkově zlepší výkon WAN. Zařízení rovněž snížila provoz na připojeních do
Internetu a koncoví uživatelé pocítili rychlejší odezvu při zobrazení
vyžádaných WWW stránek. Produkty CacheFlow registrovaly působivý poměr
vyřízených požadavků 65 % (hit rate), který vyjadřuje objem požadovaných
materiálů nalezených v cache. Prodejci uvádějí průměrný poměr vyřízených
požadavků asi 35 až 40 %.
Ale Smithe stejně čekalo zklamání : "Šířka pásma, kterou jsme ušetřili, byla
rychle spotřebována jinak." 2 000 konzultantů společnosti začalo více využívat
spoje vzdáleného přístupu pro další aplikace a jejich zájem o surfování na Webu
rovněž vzrostl. Výsledkem bylo, že Smith musel upgradovat připojení do
Internetu na 32 Mb/s pomocí několika dílčích linek T3. A přece Smith tvrdí, že
má rád zařízení od CacheFlow, až na jejich žlutou barvu.
Pozor na uživatele
Jeff Wade, síťový specialista u SAIC (Science Applications International
Corp.), systémového integrátora ze San Diega, má podobnou historku. Asi před
třemi lety instaloval Netscape proxy server, jehož cena začínala na 525 dolarů
za licenci pro 100 uživatelů. Proxy server je levný ve srovnání se zařízeními
pro caching, ale nemůže se jim rovnat ve výkonu, řízení a škálovatelnosti.
Proxy servery mají další nevýhodu pro zprovoznění systému je třeba, aby koncoví
uživatelé nasměrovali prohlížeče na proxy server, což může být noční můra pro
správce sítě. Správci musí konfigurovat každý browser tak, aby posílal všechny
HTTP požadavky přímo na URL adresu proxy serveru.
Wade poskytuje podporu 25 000 koncových uživatelů na 150 pracovištích po celých
Spojených státech a nemá možnost na dálku (pomocí vzdáleného přístupu) měnit
nastavení na PC koncových uživatelů nebo posílat svůj personál na všechna
pracoviště. Rozeslal tedy alespoň oznámení různými interními kanály, ale po 6
měsících pouze 30 % koncových uživatelů vyhovělo požadavkům změnit nastavení
prohlížeče. To znamená, že požadavky 70 % uživatelů nešly přes cache.
Ve snaze dosáhnout lepšího výkonu a získat lepší možnosti řízení provozu sítě
investoval Wade 60 tisíc dolarů do zařízení NetCache od Network Appliance. Tato
cena zahrnuje 100 GB diskového prostoru a záložní zdroj napájení. Pak nastavil
směrovače od Cisca tak, že veškerý HTTP provoz prochází přes cache. To
umožňuje, aby NetCache zařízení pracovalo v tzv. transparentním módu, což
eliminuje většinu administrativní zátěže vyloučením závislosti na koncovém
uživateli.
Wade získává poměr vyřízených požadavků (hit ratio) asi 50 %, ale co je
významnější pro využití pásma skutečná úspora je pouze asi 28 %. Vysvětluje to
tím, že cache obsahuje mnoho ikon, obrázků, log a malých teček, které se
nemění, takže poměr úspěšně vyřízených požadavků pro tyto malé GIF soubory je
mimořádně velký. Ale obsah, který je potřeba obnovovat a tedy stahovat z
Internetu častěji, zahrnuje i velmi rozsáhlé datové soubory.
Wade je ovšem s celkovou funkcí NetCache spokojen. Registruje 2 miliony
požadavků denně a má uloženo víc než 2 miliony objektů. "Ten stroj se ani
nezadýchá," říká. Cachovací zařízení mu umožnila oddálit upgrade přístupu do
Internetu o několik měsíců, rostoucí nároky na šířku pásma ho však nakonec
přece jen donutily provést upgrade linky ze 4,5 Mb/s na 10 Mb/s.
Všechno má své meze
Cachingová zařízení mají ovšem svá omezení. Zaprvé nelze ukládat do cache
stránky, které obsahují cookies, a dynamické stránky, jako jsou např. stránky
generované pomocí CGI (Common Gateway Interface) skriptů. Prodejci cachovacích
systémů ovšem tvrdí, že požadavky na tento druh stránek představují jen asi 5 %
z celkového počtu požadavků.
A zadruhé se ukládání do cache týká pouze provozu podle protokolu HTTP, netýká
se provozu ostatních protokolů na internetových spojích, jako je e-mail a FTP.
Caching také nefunguje v případě stránek generovaných na základě dotazu do
databáze.
Mezi prodejce výlučně softwarových proxy serverů patří Netscape, Novell a
Microsoft. Výrobci cachingových zařízení jsou CacheFlow, InfoLibria a Network
Appliance, kteří nabízejí přístroje fungující i s proprietárními operačními
systémy. Caching zařízení firmy Cisco, Cache Engine, používá proprietární
operační systém, který pracuje nejlépe, když je zařízení připojeno ke směrovači
Cisco běžícímu pod IOS. A caching software od Inktomi je zase určen speciálně
pro SPARC servery poskytovatelů připojení do Internetu.
Kudy dál
James Staton, analytik Dataquestu, říká, že trhu budou v budoucnu dominovat
specializovaná cachovací zařízení, a to díky jejich lepšímu výkonu. Většinu
jich v následujících měsících budou kupovat poskytovatelé připojení do
Internetu, ale i podnikatelské kruhy zvýší svůj zájem o tento druh produktů.
Vše podle něj závisí na tom, kdy síťoví specialisté vyslyší stížnosti koncových
uživatelů na loudavý přítok dat, říká Staton. Navrhuje správcům sítě začít s
velkou cache v datovém ústředí, pak uvažovat o cache na zahraničních pobočkách,
protože mezinárodní spojení je velmi drahé. Nakonec navrhuje zřídit caching na
domácích pobočkách. To by mělo problémy s rychlostí alespoň částečně vyřešit.
Provozujete-li populární webový server, Staton doporučuje použít něco, co se
nazývá obrácený caching (reverse caching). Znamená to nainstalovat caching
zařízení na webový server tak, aby mohlo posílat často vyžadované stránky
zákazníkům na Internetu. Přináší to dvojí užitek, jednak tím, že nabízí lepší
výkon potenciálním zákazníkům, jednak tím, že odebírá část zatížení webového
serveru.
Christy dodává, že trh cachovacích produktů může jenom růst, protože
společnosti začínají více používat aplikace pro Web. Říká, že rozhodující je
to, že prostor na disku je levnější než přenosová kapacita WAN, takže má větší
smysl ukládat lokálně kopie informací, než je prostřednictvím WAN znovu
stahovat.
Co je webový caching
na úrovni sítě
Myšlenka vyrovnávací paměti rozhodně není nijak nová. Ve skutečnosti např. i
standardní prohlížeče jako Navigator a Internet Explorer automaticky ukládají
kopie webových stránek do cache na disk koncového uživatele. Když uživatel
příště požaduje některou z těchto stránek, je poskytnuta přímo z disku a
nestahuje se znovu z Internetu. Systém vyrovnávacích pamětí však může být
podstatně komplexnější.
Síťový caching používá stejný princip. Zařízení pro caching nebo proxy server
je instalováno v místě, kterým přistupuje k Webu mnoho uživatelů. Pokaždé, když
nějaký uživatel požaduje webovou stránku, cache provádí interní hledání.
Jestliže zařízení stránku nalezne, pošle ji uživateli; jestliže ne, cache načte
stránku z Internetu a kopii uloží.
V průběhu času obsah cache vzrůstá a přináší užitek pro provoz sítě, protože se
významně snižuje počet stránek stahovaných z Webu. Místo toho se nahrávají z
cache.
9 2573 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.