Nechcete změnit kancelář?

V posledních letech se díky pozici produktové řady MS Office zdálo, že v této oblasti nás hned tak nějaká revoluce n...


V posledních letech se díky pozici produktové řady MS Office zdálo, že v této
oblasti nás hned tak nějaká revoluce nezastihne. Protože penetrace mezi
uživateli je až strašidelně vysoká a míra nabízených funkcí značná, bylo a je
zřejmé, že potenciální konkurence má velmi těžkou úlohu. Jak se však ukázalo v
praxi, silný konkurenční tlak je možno vyvolat změnou jednoho ze základních
parametrů nabídky a právě v případě kancelářského balíku OpenOffice.org, o němž
bude řeč, je jím cena. Vlastně fakt, že je dostupný zcela zdarma.
Sdružení tvůrců z komunity okolo OpenOffice.org, společnost Sun Microsystems a
také firma SuSE CZ, uvedlo v nedávné době na trh lokalizovanou verzi
kancelářského balíku OpenOffice.org ve verzi 1.0.1, a to hned pro tři operační
systémy Linux, Windows a Solaris. Ačkoliv za vývojem stojí komunita charakteru
open source, v žádném případě to neimplikuje neúplnost, pochybnou funkčnost či
provizorní řešení.
Níže popisované vlastnosti se týkají verze pro OS Windows, neboť se jedná o
nejrozšířenější platformu na pracovních počítačích typu PC. Pokud se hovoří v
textu o konverzi, máme na mysli postup, při němž používáte OpenOffice.org jako
primární nástroj pro tvorbu dokumentu a s jeho pomocí něj ukládáte soubory
např. do formátu DOC nebo XLS.

Textové dokumenty
Možnosti zpracování textových dokumentů a vzájemná kompatibilita právě souborů
tohoto typu jsou velmi často klíčovým parametrem pro výběr kancelářských
aplikací, neboť se bezesporu jedná o nejběžnější nasazení. Zásadní vlastností,
jež zaručuje bezproblémové převody, je plné využití znakových sad v rámci
Unicode, takže potíže s češtinou jsou tímto eliminovány. Textový editor Writer,
jak se aplikace analogická MS Wordu nazývá, nabízí v jakékoliv fázi tvorby
dokumentu export do formátu MS Word 97/2000/XP či starších MS Word 95 či MS
Word 6.
Pokud pracujete s prostým textem v základním formátování, jako jsou odstavce,
nemusíte se obávat potíží. Použité fonty jsou přebírány z operačního systému,
takže jejich interpretace je bezproblémová, a to samozřejmě i v případě
češtiny. Korektně jsou převáděny i některé sazebně kritické znaky, jako je
pevná mezera, spojovník, horní a dolní index či uvozovky, pokud jsou na straně
textového editoru vloženy příslušnou klávesovou zkratkou. Na potíže nenarazíte
ani při zvýraznění textu ("reflexní pozadí"), nastavení barvy písma či použití
jednolitého barevného pozadí pro celý odstavec.
Mezi pokročilejší formátování jistě patří zalomení sloupců Writer v možnostech
nastavení za MS Wordem nijak nezaostává, a konverze opět funguje dobře, neboť
zachovává jak šířku sloupců, tak jejich definovaný odstup, a pochopitelně též
směr toku textu. Dále patří k nejpoužívanějším funkcím číslování odrážených
odstavců, jež pracuje v obou editorech velmi podobně a převodem nijak neutrpí
zůstává zachováno v "živé" formě, takže editor si pamatuje i složitější
hierarchii a při dodatečném vkládání či mazání ji zohledňuje a aktivně
upravuje. Při systematické práci s textovými dokumenty je rovněž důležité
použití stylů. Editor Writer nabízí velmi přehledné a intuitivní ovládání se
širokými možnostmi a při uložení do MS Wordu jsou zachovány jak faktické,
stylem definované vlastnosti odstavců či slov, tak i přiřazení ke stylům.
Zkušenější psavec se jistě neobejde bez vložených tabulek. I na tomto poli má
Writer co nabídnout, takže pokryje dle našeho odhadu běžné požadavky
stoprocentně. Navíc ani v tomto případě jej při konverzích nepřivedete do
úzkých: zarovnání, barva znaků v buňkách či další formátovací vlastnosti nejsou
překážkou, a automaticky definované styly ("Nadpis tabulky", "Obsah tabulky")
zůstávají na svých místech.

Výpočetní tabulky
Analogí letité a velmi populární aplikaci MS Excel nabízí OpenOffice.org svůj
editor s názvem Calc, a my se přesvědčíme, že se opět jedná o dospělý nástroj.
Princip ovládání a práce s daty je u obou programů prakticky shodný: základní
jednotkou je buňka, jíž náleží definice pro formátování i pro vlastní výpočty
(např. datový typ či vložená funkce). Uspořádané buňky na listech je pak možno
považovat za databázové tabulky a takto s nimi i nakládat.
Po stránce grafických úprav jsou možnosti Calcu velmi široké, takže docílit
profesionálního vzhledu dokumentu není problém. Samozřejmostí je volba fontu,
barvy písma či pozadí, ale také efekty jako podtržení, přeškrtnutí či reliéfní
protlačení. Nechybí natočení textu o libovolný úhel, definování okrajů a
zalomení textu v buňce. Uvedené parametry nečiní potíže ani při konverzi do
XLS, takže vzhled zůstane zachován. A ještě drobnost při převodu nepřijdete ani
o poznámky u jednotlivých buněk.
Z hlediska funkcionality je zásadní definice datového typu, jež se odehrává
rovněž na úrovni buněk. Calc samozřejmě nabízí širokou základní řadu typů, jež
postačují pro naprostou většinu úloh: patří sem číslo, procento, měna, datum,
vědecká notace či text. Automaticky rozpoznává po vložení hodnoty její typ, a
lze tedy používat běžně známou silnou funkci automatického vyplňování seznamů
pomocí myši, případně kláves.
Pojďme k tomu, co od kalkulačního programu očekáváme ke vzorcům. Calc
samozřejmě nabízí jak vlastní definici pro každou buňku, tak mnoho desítek
předem připravených funkcí, jež i pokročilý uživatel jen stěží v dohledné době
vyčerpá. Pro vkládání je k dispozici průvodce, jenž vše usnadňuje a rovnou
odhaluje chyby, a ačkoliv jsou funkce pojmenovány anglicky, v dialogovém okně
najdete české vysvětlení, co která počítá. Pokud existuje u programu MS Excel
odpovídající definice, je funkce z Calcu při konverzi korektně interpretována a
navíc i správně pojmenována. Velmi důležitou vymožeností je také používání
abstraktních názvů pro buňky či jejich oblasti, neboť ty lze poté velmi účinně
nasadit ve vzorcích. Ani zde Calc při uložení do XLS nemívá potíže.
Postupme na chvíli od zpracování dat k jejich prezentaci, tedy ke grafům. I v
této oblasti je Calc dosti silný a nijak nebude narušovat vaše případné návyky,
jež jste získali např. s MS Excelem. Průvodce zajistí výběr relevantního typu
grafu, přiřazení popisků, definování datové osy či mřížky a umístění kamkoliv
do dokumentu. Dodatečná editace pomocí kontextového menu pravého tlačítka myši
je bezproblémová a všestranná, a čeština v popiscích opět není problém. I zde
je zajímavý průběh konverze do formátu XLS Calc se snaží zachovat typ zvoleného
grafu, a pakliže cílová možnost přesně neodpovídá, je vybrána graficky
nejbližší. Interpretace dat je samozřejmě zachována v nezměněné podobě.
Pokud jste opravdu náročnými uživateli, připomeneme, že Calc nabízí i velmi
pokročilé funkce, jako jsou kontingenční tabulka či hledání řešení na základě
iterací. Zde ovšem musíme poznamenat, že nastaly potíže s exportem. Přesněji
řečeno, po přidání listu s kontingenční tabulkou měl MS Excel potíže, avšak
Calc vše znovu otevřel a korektně interpretoval, ačkoliv se jednalo o soubor
XLS. Stoprocentní kompatibilitu u těchto komplikovaných struktur tedy zřejmě
nelze zaručit především dochází k degradaci "živých" funkcí na výsledné číselné
hodnoty.

Malujeme a prezentujeme
Ačkoliv tvorba prezentací a obzvláště malování již nepatří mezi tak běžné
práce, jako např. zpracování textů, nabízí pro tyto situace OpenOffice.org
velmi dobré možnosti. Editor Impress je analogií MS PowerPointu, a grafický
nástroj Draw přímou paralelu v MS Office momentálně nemá, neboť jeho
funkcionalita je nahrazována možnostmi malování v jednotlivých aplikacích.
Program Impress je zřejmě nejsnáze ovladatelnou aplikací z celého balíku. Ihned
po spuštění vás obsluhuje jeden z průvodců a návrh jednotlivých snímků
prezentace je značně automatizován, takže lze rychle postupovat k cíli. Máte-li
dopředu k dispozici např. zásobu šablon a loga své firmy, dostaví se výsledky
velmi brzy. Je zde řada efektů pro přechody mezi snímky, průběh promítání lze
detailně časovat a velmi snadné je také vkládání grafických prvků. Rá-di bychom
zde vyzdvihli především možnost exportu prezentace na web opět je k dispozici
průvodce, a možnosti jsou velmi zajímavé, od statické stránky bez rámů až po
ASP či PERL aplikaci! Mimochodem, uložení do formátu PowerPointu není problém.
Aplikace Draw je opravdu kouzelným doplněním již tak dost silné nabídky. Z
vymožeností nesmíme opomenout např. tvorbu vektorových objektů pomocí
Bézierových křivek, vkládání 3D objektů (rovněž pomocí vektorů), převody na
rastrovou grafiku či vrstvení a slučování sestavených útvarů. Nechybí široká
škála efektů a např. předpřipravené barevné přechody pro plochy jsou opravdu
výborné. Samozřejmě i zde jsou k dispozici různé exportní formáty, a to jak
bitmapové (TIFF či BMP), tak vektorové (WMF či stále populárnější univerzální
SVG).

Ostatní možnosti
Výborně lze v jednotlivých dokumentech použít vzájemné sdílení datových zdrojů.
Balík obsahuje rozhraní pro práci s databázovými tabulkami a není žádný problém
nasadit funkce typu hromadná korespondence či tisk štítků, jež vyžadují
dynamické generování dat. Pro tvorbu jakéhokoliv dokumentu či šablony lze s
úspěchem využívat průvodce, což zvýší jistotu obzvláště u uživatelů-
začátečníků. Jste-li naopak zkušenými harcovníky, nepřehlédněte možnosti
konverze maker v dokumentech MS Office. Důležitým faktem je také existence
českého slovníku a kontroly pravopisu, jež jsou plně funkční. Mezi velmi
zajímavou funkcionalitu patří rovněž systém pro správu verzí dokumentů a
detailní sledování změn, pokud se na tvorbě podílelo více uživatelů. Při práci
s daty lze pak použít širokou škálu rozhraní OpenOffice.org si "popovídá" se
zdroji přes rozhraní ODBC či dBase, ale také JDBC či ADO, což vám poskytuje
velmi široké možnosti.

Pár dalších argumentů
Důležitou vlastností nativních souborových formátů kanceláře OpenOffice.org je
jejich podstata ačkoliv jsou ukryty pod specifickými příponami (sxw, sxc atd.),
ve skutečnosti se jedná o prosté archivy ve formátu ZIP, v nichž jsou dokumenty
uloženy jako struktury XML. Důsledkem je malá velikost souboru (on-line ZIP
komprese) a také snadná dostupnost dat v prosté textové podobě, což se v
různých havarijních situacích může hodit v tomto ohledu MS Office se svými
nativními formáty zaostává. Navíc je formát souborů OpenOffice.org shodný na
všech platformách, na nichž kancelář běží.
Jedním z nejsilnějších argumentů zastánců MS Office je fakt, že placený produkt
s jasně identifikovaným výrobcem nabízí možnost podpory a navíc open source
řešení nemusí být průchozí u managementu. Ani v tomto případě nenarazíte na
základní problém, neboť paralelně s OpenOffice.org nabízí společnost Sun
Microsystems balík s názvem StarOffice 6.0. Jedná se o placenou variantu, jež
obsahuje rozšířenou funkcionalitu a samozřejmě také podporu výrobce.
OpenOffice.org se jednoznačně stává dobrou volbou v oblasti kancelářského
softwaru. Pokud jsou pro vás taková hlediska jako např. TCO klíčová, pak není o
čem diskutovat, neboť poměr cena/výkon konkurenty odsouvá do pozadí.

OpenOffice.org 1.0.1
+export do formátů doc a xls, dostupnost, podpora OS
-nároky na hardware
Poskytl: Sun Microsystems, www.sun.cz
Cena (bez DPH): program je zdarma
Platformy: Windows, Linux, Solaris

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.