Nejčastější závady disků

Výrobce: Fujitsu, řady MPB, MPC Příznaky závady: Disk detekuje vyšší kapacitu, než je jeho skutečná kapacita tzv. ...


Výrobce: Fujitsu, řady MPB, MPC
Příznaky závady: Disk detekuje vyšší kapacitu, než je jeho skutečná kapacita
tzv. megalománie.
Tato závada je u uvedených modelů poměrně častá. Je způsobena poškozením
firmwaru v paměti flash ROM řadiče disku. Tyto řady pevných disků využívají
čipy flash ROM se 64KB strukturou postavenou na 16bitových slovech s
programovacím napětím 5 nebo 12 V a souborem programů typu PLCC44. Závadu lze
odstranit pouhým přeprogramováním flash čipu, tedy nahráním spolehlivě
správného firmwaru odpovídající verze. Číslo verze pevných disků Fujitsu je
uvedeno v pravém spodním rohu štítku pod čárovým kódem a má následující
strukturu: xyy-zzzz, kde x značí měsíc výroby v hexadecimálním kódu, yy značí
předponu verze a zzzz značí verzi firmwaru, tedy vypadá například takto:
C02-2009. Z hlediska kompatibility řad MPB a MPC se musí shodovat pouze číslo
verze firmwaru, předpona a měsíc výroby nejsou důležité.
Výrobce: IBM, řady: DJNA, DPTA, DTLA, AVER, AVVA
Příznaky závady: Disk spustí vřetenový motor, překalibruje se, nahlásí
pohotovostní stav, BIOS jej správně identifikuje, avšak při pokusu o čtení se
začne ozývat "škrábání" a na povrchu disku je detekováno mnoho vadných (bad)
sektorů.
Tato závada je způsobena nesouladem mezi kontrolním kódem cyklické redundance v
datových polích a informacemi zaznamenanými v servisním poli sektoru. K
takovéto situaci dojde, pokud se nedokončí zápis do sektoru. To může být
způsobeno špatným kontaktem v konektoru mezi mechanickou (HDA) a elektronickou
(PCB) částí disku. Konektor tvoří jehlovité kolíky, které se dotýkají
pocínovaných plošek na tištěném obvodu. Měkký cín se časem naruší a kvalita
spoje se zhorší. K odstranění závady odpojte a sejměte řídicí desku, odstraňte
starou pájku z kontaktních plošek a tyto plošky pokryjte stříbrnou pájkou.
Místo pájení pečlivě omyjte. Poté řídicí desku připájejte zpět na mechanickou
část disku. Nakonec je třeba smazat celý povrch disku a pomocí volně dostupného
softwaru jej přepsat libovolným kódem.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.