Nejde jen o písmenka

Na začátku října IBM kompletně přejmenovala své serverové produkty. To, co se může na první pohled jevit jen jako h...


Na začátku října IBM kompletně přejmenovala své serverové produkty. To, co se
může na první pohled jevit jen jako hra s písmenky, je však ve skutečnosti
podle vyjádření představitelů IBM zásadní a dlouho připravovaná globální změna
marketingové strategie v této oblasti.
"Právě jsme ohlásili změny, které spočívají v integraci všech našich
marketigových týmů (stalo se 23. října pozn. red.). Tím vzroste síla našeho
marketingu a všechny produkty z rodiny našich serverů budou vstupovat na trh se
stejným důrazem.
Myslím, že se nám uvedením eServeru podařilo dosáhnout oproti minulosti zásadní
změny. Velice zřetelně jsme nyní představili všechny čtyři členy naší serverové
rodiny a zároveň jsme velmi jasně specifikovali roli, kterou každý z nich v
této rodině hraje."q

"Když si koupíte server od IBM, přináší to totiž určité výhody oproti nákupu
serveru od kohokoli jiného. A právě tyhle globální výhody chceme zdůraznit
prostřednictvím nového společného názvu eServer. Je pravda, že před uvedením
nového jména pro naše severy vznikaly mezi uživateli určité obavy z tohoto
kroku, ale nyní se ukazuje, že zákazníci přijali změnu pozitivně.
Zvláště u iSeries došlo v důsledku aktivit spojených s přejmenováním k
vyzdvižení unikátní role tohoto produktu na trhu. Pro iSeries je důležité, že
lze vzít aplikace z různých prostředí UNIXu, Linuxu, Windows NT, Javy a to vše
může společně pracovat v jednotném prostředí. A právě tuto integraci
symbolizuje písmenko "i" v novém názvu. AS/400 byla skvělá značka, ale mnoho
lidí ji mělo stále spojenou s rokem 1989 a nevědělo, jak výrazně se tento
systém v od svého uvedení na trh změnil. Dnes je všechno jinak a my chceme
ukázat nové vlastnosti dostupnost, bezpečnost a ochranu investic, které náš
systém nabízí."q

iSeries versus AS/400
V souvislosti s říjnovým uvedením řady eServer iSeries 400 vzniky některé
dohady kolem nového označení bývalých "AS čtyřstovek". Vysvětlení nám podal
Petr Havlík z pražské pobočky IBM:
"Do nové kategorie eServer iSeries 400 nepatří všechny bývalé systémy AS/400,
ale pouze systémy osazené nejnovějšími technologiemi. Jde tedy o řadu iSeries
400 Model 820/830/840 (škálovatelné servery určené pro smíšenou transakční
zátěž, ve kterých byly letos v květnu poprvé představeny procesory I-Star s
technologií SOI křemík na izolantu), dále o aplikační a webový server iSeries
400 Model 270, o aplikační servery iSeries 400 Model SB2/SB3 a o stroje iSeries
400 Dedicated Server for Domino 270 a 820 (oba optimalizované pro Domino R5).
Naopak modelová řada AS/400e Server Model 7XX a model AS/
/400e Server Model 250 si i nadále zachovaly své původní názvy, pod nimiž je
bude IBM nadále dodávat do skupiny iSeries však tyto stroje nepatří." q

IBM eServer iSeries má namířeno do světa B2B
Budoucnost patří řešením B2B takto lze formulovat jednu z nejdůležitějších
myšlenek, které zazněly na konferenci uživatelů systémů eServer iSeries 400
(postaru AS/400) od IBM. Tato konference s názvem Common Fall 2000 se konala na
sklonku října v americkém Baltimore a kromě špiček IBM se jí účastnilo přes 3
000 odborníků, kteří se se servery IBM pravidelně setkávají při své každodenní
práci.

Platforma midrange serverů AS/400 doznala v průběhu posledního roku řady
významných změn, které vyvrcholily jejím nedávným přejmenováním na eServe
iSeries 400. Díky těmto změnám jsou nyní tyto servery plně připraveny na
podporu e-businessových řešení v segmentu středně velkých zákazníků. Jednalo se
především o nástup nové generace rychlých měděných procesorů, kterými byly
osazeny jak stroje z nejvýkonnější řady 8XX, tak i vybrané servery nižší třídy.
Mezi další důležité inovace patří poslední verze operačního systému OS/400
Verze 4 Release 5, rychlá technologie komunikační smyčky High Speed Link nebo
rozhraní PASE, které umožňuje spouštět na této platformě vybrané unixové
aplikace. Podrobně jsme se těmito technologiemi zabývali v článku Patří AS/400
do starého železa?, CW 30/2000, str. 18. Podle produktového manažera pro
iSeries Iana Jarmana je právě přechod k procesorům I-Star (měděný procesor s
technologií SOI) a následné přejmenování na iSeries v pořadí třetím významným
mezníkem v bohaté historii systémů AS/400/iSeries. Předchozími dvěma mezníky
bylo uvedení platformy AS/400 v roce 1989 a přechod z procesorové architektury
CISC na riscové procesory PowerPC v roce 1995. Connect pro B2B str. 13: IBM
eServer iSeries...
Oblast transakcí B2B (business-to-business) je z hlediska e-businessu jako
celku jakousi pod hladinou ukrytou částí ledovce. Pro koncového zákazníka nad
hladinu vyčnívá špička tohoto ledovce v podobě segmentu transakcí B2C
(business-to -customer). Každý prodej hotového výrobku koncovému zákazníkovi
však vyžaduje celou řadu transakcí typu B2B mezi jednotlivými podniky, které
zasahují do výrobního řetězce daného produktu. Podle nedávné studie zveřejněné
firmou Jupiter Research vzroste obrat v segmentu B2B na americkém trhu ze
současných 336 miliard dolarů na 6,3 bilionu dolarů v roce 2005. To představuje
ohromnou příležitost pro středně velké podniky, které tak mohou prostřednictvím
Internetu výrazně rozšířit okruh svých obchodních partnerů. "Řada IBM eServer
iSeries je navržena tak, aby umožnila snadnou realizaci integrovaných řešení,
která dovolí středně velkým uživatelům využít výhod boomu v oblasti B2B
komerce," uvedl ve svém příspěvku na konferenci Tom Jarosh, generální manažer
IBM pro oblast serverů pro středně velké zákazníky. "V současné době
disponujeme rozvinutými technologiemi, vysoce flexibilními aplikacemi a novými
nástroji, které uživatelům pomohou při zvládání všech obtíží, které s sebou
e-business nové generace přináší." Nejvýznamnější novinkou na konferenci bylo
oznámení softwaru Connect for iSeries. Jedná se o aplikační rámec pro B2B,
který umožní uživatelům napojit jejich existující data a aplikace na data a
aplikace jejich obchodních partnerů prostřednictvím bezpečných internetových
transakcí. Toto řešení je založeno na otevřených standardech, jako je Java a
XML, a dokáže tak ochránit uživatele před zbytečnými technologickými změnami a
s nimi spojenými investicemi. Snahou je umožnit modifikaci stávajících aplikací
do podoby vhodné pro zapojení do B2B transakcí a současně umožnit jejich
doplnění o nové užitečné funkce z oblasti B2B.
Connect for iSeries obsahuje základní nástroje, konektory a katalogové funkce,
které umožní uživatelům efektivně rozvíjet jejich B2B aktivity včetně napojení
jejich byznysu na veřejná nebo privátní internetová tržiště, jako je Ariba
Commerce Services Network nebo Intellisys. Na trhu by měl být Connect for
iSeries dostupný již od února příštího roku.q

iSeries 400 v kostce
Systém eServer iSeries 400 (dříve AS/400) od společnosti IBM patří ve světě k
nejznámějším víceuživatelským aplikačním platformám. Předností této platformy
je její revoluční návrh, kterým se v mnoha směrech výrazně liší od řešení
známých ze světa Windows nebou UNIXu/Linuxu a který nabízí jejím uživatelům
řadu výhod.
Základním rysem architektury iSeries je odstínění uživatelských aplikací od
konkrétního technického řešení serveru. Uživatelé tak mohou provozovat své
stávající aplikace i při přechodu na nejmodernější technologické prvky, vše bez
dodatečných investic do těchto aplikací.
ISeries jako integrovaný systém využívá plného propojení operačního systému
OS/400, databáze DB/2 a hardwarové platformy samotné. Všechny tyto komponenty
jsou součástí dodávky iSeries. V současné době je uživatelům iSeries k
dispozici více než 30 000 nativních aplikací, navíc mohou na iSeries bez
problémů provozovat aplikace pro platformy Java, Windows NT, UNIX nebo Lotus
Notes.

Co nás čeká v příštím roce
Na konferenci Common Fall 2000 bylo prezentováno několik novinek, které
očekávají serverovou řadu iSeries v příštím roce. Zde je jejich stručný přehled:
Integrovaný adaptér xSeries
Jde o nové řešení integrovaného intelského serveru ve formě adaptéru, který se
zasune do slotu serveru iSeries 8XX a 270. Tím dojde ke zpřístupnění dat
uložených na serveru iSeries pro aplikace pod Windows NT/2000. Pro toto řešení
budou použity čtyřcestné SMP intelské servery xSeries 7100, 7600 a 6000R
(budoucí model). Ty budou vybaveny vlastní pamětí, nebudou však mít vlastní
pevné disky. Do diskového prostoru serveru iSeries budou přistupovat
prostřednictvím technologie High Speed Link.
Logické partitions
IBM počítá s výrazným zvýšením flexibility systému logických partition
prostřednictvím možnosti dynamického přesouvání zdrojů mezi nimi. Jednotlivým
partitios, z nichž jedna musí být vždy primární, bude možné dynamicky
přiřazovat procesory a paměť.
Pracuje se také na tom, aby mohl jeden procesor obhospodařovat několik
logických partitions najednou. Toto řešení však bude podporováno pouze u
systému iSeries 830 (až 8 procesorů a 11 TB diskového prostoru), který bude
zároveň možné rozčlenit až na 32 partitions. Linux v sekundární partition
V rámci své globální strategie podpory Linuxu na všech serverových platformách
pracuje IBM na implementaci Linuxu v sekundární logické partition na vybraných
modelech řady eSeries 400. To umožní provozovat na této platformě linuxové
aplikace v jejich nativní (nebo takřka nativní) podobě. Linuxové aplikace
přitom budou moci využívat všech schopností serveru iSeries a zejména možností,
které nabízí tento server v rámci konektivity na jiné na něm běžící aplikace.
Vylepšený Operations Navigator
Přechod od "zelených obrazovek" ke grafickému uživatelskému rozhraní ve stylu
Windows a s tím související zatraktivnění patformy AS/400 pro široký počet
uživatelů to je zásluha, která historicky patří integrovanému rozhraní pro
správu serveru Open Navigator. Nyní se tento produkt dočká nových komponent.
Půjde o grafická uživatelská rozhraní pro Work Managemet (aktivní úlohy, fronty
úloh, subsystémy, paměťové pooly), pro BRMS (Backup, Recovery a Media
Services), pro integrovaný server xSeries, pro PSF/400 (Print Services
Facility) a v neposlední řadě také pro Clustering a LPAR (správa logických
patritions). Nových vylepšení se dočkají také GUI pro správu databází a disků,
pro správu monitorů a pro správu uživatelů.
Centrální pervasivní management
Už v současné době je prostřednictvím operačního systému ve verzi V4R5 možná
vzdálená správa systému iSeries za pomoci vybraných mobilních telefonů a
handheldů přes webové rozhraní. IBM považuje tuto technologii za velmi
perspektivní a hodlá ji nadále rozvíjet. Bližší informace o této technologii
lze získat na adrese www.iseries.ibm.com/sftsol/pervasive.htm.
0 3040 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.