Nejdůležitějším úkolem je efektivní správa znalostí

Partnerem letošního prvního CD-ROMu Computerworldu, který předplatitelé zdarma obdrží spolu s CW 22/99, se stala spole...


Partnerem letošního prvního CD-ROMu Computerworldu, který předplatitelé zdarma
obdrží spolu s CW 22/99, se stala společnost Lotus Development. Kromě řady
užitečných programů, které jsme pro vás vybrali v redakci, zde najdete i
demoverze produktů od partnerů Lotusu, vystavěné na jeho groupwarovém systému
Domino/Notes. Proto jsme požádali o rozhovor technology manažera českého
zastoupení Lotusu, Vojtěcha Trše.
Ve stejném čísle najdou všichni naši čtenáři i speciální přílohu věnovanou
nejnovější verzi vlajkové lodi Lotusu, tedy již zmíněným Domino/Notes. Verze 5
přináší řadu vylepšení a společnost Lotus si od ní slibuje, jak její zástupci
říkají, další zvýšení náskoku před konkurencí. Naše první otázka však
nesměřovala přímo k tomuto produktu, ale ke kořenům...
Čtenář, který nemá zkušenosti s žádným groupwarovým produktem, si teď možná v
duchu klade otázku: k čemu je to vlastně dobré? Vždyť stačí zavést v podniku
elektronickou poštu, případně šířit dokumenty na Webu firemního intranetu. V
čem je řešení, založené na groupwaru, lepší?
V prvé řadě groupware není jen kombinací elektronické pošty a intranetové
technologie. Oba jmenované prostředky pro sdílení informací jsou jednoúčelové.
Groupware poskytuje komplexní platformu pro práci týmu tak, aby se dosáhlo co
nejvyšší produktivity, a stále se nehledaly informace, které byly někde v
nějakém mailu nebo asi někde na intranetu, a neputovaly pak v informačním
systému v různých verzích.
Groupwarem rozumíme takový systém sídlení dat, který zajišťuje řízení přístupu
k datům dle potřeby, umožňuje řídit jejich tok, koordinuje je a zajišťuje vazbu
na poštovní systém. Tím se liší od sdílených databází, které pouze zpřístupňují
data určitému, třeba velmi širokému, okruhu uživatelů ale neřídí jejich
zpracování. Groupware tedy poskytuje prostředky pro komunikaci, kooperaci a
koordinaci v jejich průniku, nikoliv separátně.
Lotus Notes jsou v oblasti groupwaru skutečně pojmem. Co přináší jejich nová
verze 5.0?
Novinek je spousta, zvláště ve funkčnosti, ale nejviditelnější změnou je vzhled
uživatelského rozhraní a rozdělení klientského prostředí na tři samostatné
části. První z nich je vlastní Lotus Notes klient, který umožňuje uživatelskou
práci s poštovními a kalendářovými službami, s Lotus Notes databázemi a
integruje do sebe také některé vlastnosti pro práci s Internetem.
Druhou částí je Lotus Domino Designer. Jedná se o komplexní vývojářské
prostředí pro vývoj Lotus Notes/Domino aplikací. Poslední, třetí částí, je
Lotus Domino Administrator. Tento nástroj umožňuje efektivní a přehlednou
administraci systému Lotus Notes/Domino, a to nejen ve spolupráci se servery
verze 5, ale i se servery verze 4 a 3.
S jakými typy dokumentů dokáží Notes plnohodnotně pracovat, včetně např.
fulltextového vyhledávání?
Prakticky se všemi standardními typy dokumentů. Fulltextové indexování je pak
uplatněno na tyto dokumenty, vyjma specifických typů, jako jsou výkresy a
některé další komplikovanější formáty. Pokud ale vaše otázka směřuje na použití
prostředků MS Office, mohu vás ubezpečit, že standardní desktopové produkty
jsou podporovány v plném rozsahu.
Jak si vedou Notes ve srovnání s konkurencí, především s tou největší, která
vytáhla do boje pod vlajkou Digitálního Nervového Systému?
Osobně si myslím, že o pozici na trhu plně vypovídají čísla zveřejněná
společností IDC, která je pravděpodobně jedním z nejvíce nestranných a
respektovaných zdrojů. Jasně z nich vyplývá výrazný náskok systé-mu Lotus
Notes/Domino před konkurenty; potvrzují tak naše celosvětové prvenství na trhu
s groupware, trvající více než jedno desetiletí.
Vámi zmiňovaná koncepce (DNS) je v současné době stále ještě jen koncepcí.
Lotus společně s IBM definoval architekturu moderního informačního systému již
před několika lety, pod dnes již známým označením Knowledge Management. Naši
zákazníci ji již dva roky úspěšně realizují. K naší koncepci se ostatně velmi
uznale vyjadřuje nedávná analýza od Gartner group, potvrzuje naše vedoucí
postavení i v této oblasti.
Na CD-ROMu, který naši předplatitelé najdou v příštím čísle Computerworldu,
neprezentujete sebe, ale aplikace vašich partnerů postavené na systému
Domino/Notes. Jaký důraz kladete na spolupráci s partnery?
Lotus používá v České republice nepřímého modelu prodeje, to znamená, že
zákazníkům neprodáváme sami, ale prostřednictvím svých obchodních partnerů. Ti
disponují širokým portfoliem komerčních aplikací řešících konkrétní úlohy a
problémy zákazníků.
Partneři a jejich aplikace jsou pro nás klíčem k téměř veškerým prodejům,
protože je již dávno pryč doba, kdy zákazník hledal technologii, na které se
následně pokoušel vytvořit řešení svého problému. Zákazník dnes přichází za
odborníkem s problémem, který potřebuje vyřešit. Kdo je schopen dodat rychleji
kvalitní řešení, ten zcela logicky vyhrává. Kde jsou požadovány služby přímo od
Lotusu, což se týká pouze největších zákazníků, zpravidla s nadnárodní
působností, nabízíme Lotus Consulting, což byla před pár lety naše dceřiná
firma.
Které konkrétní problémy zákazníků vlastně lze prostřednictvím partnerských
aplikací řešit?
Dnes jsou nabízeny aplikace pro prakticky každou část podniku, která řeší
nějaké administrativní otázky. Od databází s údaji o zákaznících či pro
zákazníky, přes personalistiku až po komplexní systémy řešící celou firemní
administrativu.
Myslím, že z připravované přílohy a CD-ROMu si vaši čtenáři udělají podrobnější
představu o šíři záběru aplikací. Rád bych ale zdůraznil, že hlavním cílem je
vybudovat takovou architekturu informačního systému, aby poskytovala uživateli
veškeré potřebné informace odpovídající jeho pracovnímu zařazení. A to z
jednoho místa, ve zcela nejpřehlednější a nejkomplexnější formě. Z hlediska
uživatele je totiž velice komplikované, je-li při své práci nucen používat více
aplikací. V jednom okně píše dopis, ve druhém pracuje s databází, ve třetím s
podnikovým intranetem a stále musí hledat vazby mezi informacemi obsaženými v
těchto různých zdrojích.
Dá se tedy říci, že naši partneři používají naší technologie k vybudování
uživatelsky přístupných systémů, a přes své aplikace zpřístupňují další
informační zdroje.
Je tedy vůbec účelné pořizovat si samostaně Notes a snažit se na nich vystavět
firemní aplikaci vlastními silami?
Pokud jde o firmu nebo organizaci s velkým oddělením IT, pak samozřejmě může
řešit své potřeby vlastními silami a využívat naše partnery na konzultace. V
několika případech tak vznikly velmi kvalitní systémy. V praxi je ale běžnější,
že náš partner dodá základní moduly, které jsou pak ve spolupráci s IT
oddělením uzpůsobeny na specifické potřeby zákazníka.
Rád bych zmínil jednu z nesporných výhod naší technologie, totiž možnost velmi
rychlého vývoje aplikací. Podle našich zkušeností se termíny pro první
beta-verze aplikací dají počítat ve dnech. Pro menší zákazníky, kteří nemají
vlastní IT pracovníky, jsou k dispozici takzvaná krabicová řešení jak přímo od
Lotusu, tak od našich partnerů.
Blíží se půlka roku, co pro své zákazníky připravujete v jeho druhé půli?
Druhá půle roku již bude postižena stigmatem problému roku 2000, kdy většina
firem a organizací bude usilovně dokončovat příslušná opatření a následně uvalí
moratorium na jakékoliv změny. Ale naše produktové portfolio je natolik
rozsáhlé, že prakticky každý měsíc se objevuje nějaká novinka.
Jako nejzajímavější vidím počeštěnou verzi 5, se kterou přijdeme na podzim, a
nové verze našeho systému pro distanční vzdělávání LearningSpace a systému pro
správu dokumentů Domino.Doc. Zajímavou novinkou bude také rozšířená podpora
kapesních diářu PSION a Pilot, i inteligentních mobilních telefonů. Z hlediska
marketingu je pak nejvýznamější Evropskou akcí Lotusphere v Berlíně a český
Invex v říjnu, na které bych rád vaše čtenáře pozval.
A jaké jsou vaše plány do vzdálenější budoucnosti?
Koncepci Knowledge managementu jsem již zmiňoval, ale s její pomocí chceme
našim zákazníkům poskytovat co nejkvalitnější řešení jejich potřeb.
Děkuji vám za rozhovor.
9 1272 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.