Nejen o knihovnách a rukopisech...

Informace nejsou jen ty veřejně přístupné na internetových serverech, ale existují i profesionální zdroje. A právě ...


Informace nejsou jen ty veřejně přístupné na internetových serverech, ale
existují i profesionální zdroje. A právě o nich byl letošní ročník konference
Inforum.
Jedním z hlavních témat konference byla úloha knihoven. V ČR existuje velmi
kvalitní infrastruktura veřejných i odborných knihoven připojených na Internet,
a třebaže tyto instituce mnohdy mají finanční problémy, přesto mohou sehrát
velmi významnou úlohu v přechodu k informační společnosti. Knihovny by se z
míst, kde se půjčují knihy a časopisy, měly stát skutečnými informačními
centry. K tomu je ovšem potřeba jejich aktivnější role, nové marketingové
aktivity atd.
Diskutována byla samozřejmě i otázka po míře podnikatelských forem, které mohou
tyto nekomerční organizace (knihovny, vysoké školy apod.) vykazovat. Může např.
vysoká škola prodávat přístup k určité databázi někomu jinému než svým
studentům či pedagogům? Instituce jako školy a knihovny navíc získávají mnohé
produkty za speciální ceny, ovšem předpokládá se, že je nebudou využívat
komerčně, ale pouze pro účely výuky a výzkumu...
Konference dříve existující pod jménem Infomedia byla společným dílem firmy
Albertina icome Praha a pražské VŠE. Albertina kromě prodeje celé řady
odborných databází připravuje velmi zajímavý projekt právě v oblasti knihoven.
Cílem je zastřešit všechny knihovny s jejich různými informačními systémy a
databázemi do jediného portálu, umožňujícího např. vyhledávání z jednoho místa.
Tzv. server Infotéka by se měl objevit ve druhé polovině tohoto roku. K velmi
zajímavým aktivitám Albertiny patří i digitalizace vzácných rukopisů a tisků a
Národní knihovny ČR.(pah)
0 1490 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.