Nejen o tom, jak bezpečně a rychle obchodovat na Webu...

Na titulní straně jste si mohli mj. přečíst základní informaci o řešení společnosti Hewlett-Packard s názvem Web Q...


Na titulní straně jste si mohli mj. přečíst základní informaci o řešení
společnosti Hewlett-Packard s názvem Web QoS, které má omezit nepříjemné čekání
a riziko přerušení transakce při využívání komerčních aplikací na Internetu.
Zmíněna byla i její platforma pro elektronickou komerci s názvem HP Domain
Commerce, která Web QoS využívá. Těmto produktům a konferenci stejné
společnosti o datových centrech je věnován následující text.
Web QoS
Řešení s názvem Web QoS (Quality of Service) využívá ke své činnosti tří
základních postupů. První z nich řeší situaci, kdy je plně vytížen server, ke
kterému se chce uživatel připojit. V takovém případě mu přidělí pořadové číslo
a informuje ho o předpokládané době čekání. Jakmile se potom k serveru připojí,
zaručí mu nikým nerušenou práci s ním až do ukončení požadované akce tedy např.
objednávky.
Další 2 možnosti pro usměrnění vytížení Webu představuje přidělování různých
priorit jednotlivým typům uživatelů a aplikací. V případě uživatelů tak lze
např. upřednostnit velké nebo často nakupující zákazníky, případně zákazníky,
kteří mají smluvně garantován určitý typ přístupu. Pokud jde o aplikace, tady
je zase možné přiřadit vyšší prioritu návštěvníkům, kteří jsou v procesu
objednávky, než těm, kteří si pouze prohlížejí obsah stránek. Podobně lze
přiřadit vyšší prioritu aplikacím typu on-line banking apod.
Společnost Hewlett-Packard ohlásila spolupráci na vývoji této technologie s
firmou Cisco, čímž by se v budoucnu měla zajistit nejen její podpora na straně
uživatelů a webových serverů, ale v celém prostředí Internetu. Podle zástupců
Cisca jde o to, aby se podařilo přesvědčit poskytovatele připojení k Internetu
(ISP) o výhodách pořízení produktů podporujících Web QoS, čímž by se umožnilo
její rozšíření v celé síti. Pádným argumentem může být schopnost ISP garantovat
zákazníkům určitou úroveň služeb.
"Naši zákazníci nám říkají, že nemohou nasazovat Internet do elektronické
komerce tak rychle, jak by chtěli, protože nemohou snadno předvídat a řídit
provoz na Internetu," řekl k tomu Nigel Ball, hlavní manažer divize Internetu a
aplikačních systémů HP. "Technologie Web QoS a HP ServiceControl odstraní z
Internetu nejistotu. Dodáním řiditelného a předvídatelného prostředí, které
pomůže našim zákazníkům použít Internet v nových obchodních příležitostech,
můžeme zvýšit jejich důvěru v použití Internetu pro kritické komerční aplikace."
HP Domain Commerce
Využití Web QoS umožňuje aplikace HP ServiceControl, která je součástí
komplexní platformy pro elektronický byznys HP Domain Commerce, jejíž 3.
generaci představila společnost HP v San Franciscu novinářům z celého světa.
Dalšími součástmi tohoto řešení jsou aplikace pro centrální správu systému,
vlastní sítě i aplikací pro elektronický obchod prostřednictvím webového
prohlížeče, software pro placení na Internetu vyvinutý firmou VeriFone, který
nabízí standardy SSL (Secure Socket Layers) a SET (Secure Electronic
Transaction) nebo software HP OpenPix umožňující přenos grafiky v závislosti na
požadované kvalitě a dostupné šířce přenosového pásma.
Dalšími součástmi jsou HP-UX JVM (Java Virtual Machine), Java JIT kompilátor a
HP-UX vývojový kit pro Javu a webový server Netscape Enterprise Server.
Volitelně je k dispozici též HP VirtualVault, který poskytuje bezpečné
runtimové prostředí pro internetové komerční aplikace, zajištěna je spolupráce
systému s MC/ServiceGuard.
Podle zástupců společnosti HP je hlavní přínos celého řešení nejen v jeho
nových prvcích, ale z nemenší části také v zajištěné spolupráci všech jeho
komponent. Zprvu lze samozřejmě na Webu vytvářet třeba pouze katalog, později
lze přidávat další prvky až po složité objednávkové systémy se spoustou
současně běžících aplikací, které jsou škálovatelné tak, jak narůstají počty
zákazníků. Tyto systémy pak umožňují obchodníkům propojit objednávky s dalšími
odděleními. Zmíněná platforma může pracovat jak pod HP-UX, tak pod Windows NT.
Partneři
Platformu HP Domain Commerce využívá při tvorbě svých aplikací také řada
partnerů HP, jejichž zástupci vystoupili na konferenci se svými příspěvky.
Jed-ná se např. o firmy BroadVision, iCat, Intershop nebo OpenMarket. Velkou
chloubou je pro HP řešení společnosti 3 Suisses, která vytvořila internetové
stránky pro Světový pohár ve fotbale ve Francii. Jejich prostřednictvím si
mohou zájemci z celého světa zakoupit upomínkové předměty související s touto
událostí.
Za zmínku stojí myšlenka šéfa společnosti OpenMarket, po-dle nějž Internet
přinese do byznysu největší změnu, kterou každý v konferenčním sále ve svém
životě zažije. Těžko odhadnout, kolik přítomných s ním souhlasilo, ale tato
idea jakoby doznívala ještě v okamžiku, kdy jsme se před odletem do Atlanty na
chvíli vrátili do ulic plných nakupujících lidí.
Datová centra
"Systémy, které nabízíme našim zákazníkům, používáme samozřejmě také sami u
sebe," zaznělo mj. v místnosti o velikosti středně velké tělocvičny, ve které
ovšem místo různého tělocvičného nářadí postávaly řady serverů a systémů pro
uchování dat. Na rozdíl od venkovní teploty, která se vyšplhala ke třicítce,
zde byl samozřejmě příjemný chládek.
Pozvaným novinářům se tu nabízel pohled nejen na unixové a NT-servery, ale také
na knihovny DLT nebo systémy HP AutoRAID a EMC Symmetrix (ve výčtu by se
samozřejmě dalo pokračovat). Skryty zrakům naopak zůstaly databáze Image,
Informix, Oracle a Sybase a stovky aplikací zpracovávajících nejen např.
objednávky zákazníků, ale třeba také firemní e-maily.
Ke správě sítě se používá řada součástí HP OpenView, HP NetMetrix, ale také
CiscoWorks od Cisca. Celý systém je využíván více než 18 000 uživatelů,
samozřejmě i vzdálených, zpracovávána jsou nejen data, ale také hlas.
Na návrhu datových center a konsolidaci informačních systémů zákazníků z řad
velkých podniků spolupracuje s HP firma BMC, která se specializuje i na vývoj
softwaru pro zabezpečení kritických podnikových aplikací.
Závěr
V rámci konference byla řeč také o připravenosti operačního systému HP-UX na
očekávaný procesor IA-64 firmy Intel, se kterou společnost Hewlett-Packard v
této oblasti úzce spolupracuje. Před rozloučením s Atlantou pak byli evropští
novináři seznámeni též s postavením a aktivitami pořádající firmy na starém
kontinentu. Zdůrazněn byl především dominantní podíl na trhu unixových serverů
(25,3 %) a dostupnost všech produktů, o kterých byla řeč výše, a to včetně
řešení pro elektronickou komerci.
8 1184 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.