Nejhorší možná klávesnice?

Pravděpodobně všichni dnes používáme klávesnici QWERTY. Rozložení písmen této klávesnice pochází ještě z dob p...


Pravděpodobně všichni dnes používáme klávesnici QWERTY. Rozložení písmen této
klávesnice pochází ještě z dob psacího stroje. Je tedy logické předpokládat, že
výsledkem tak dlouhého vývoje je skutečně ergonomické řešení...
Neexistuje žádný monopol na výrobu klávesnic. Ťukáním trávíme obrovské množství
času a rychlost psaní je velice důležitá z hlediska pracovní výkonnosti.
Zdánlivě tedy existuje dost důvodů, aby klávesnice QWERTY byla tou nejlepší
možnou. Situace je však paradoxní: Rozmístění písmen je naopak prakticky
nejhorší možné nejpoužívanější písmena jsou například rozmístěna na levé
straně, takže praváci by psali rychleji na klávesnici alespoň zrcadlově
otočené. Co je příčinou vzniku něčeho tak očividně neergonomického? Tvůrci
klávesnice QWERTY totiž opravdu chtěli, aby se vám psalo co nejhůře. Situace v
70. letech 19. století byla taková, že klávesnice prvních psacích strojů se při
rychlém psaní často zasekávaly. Cílem technologů tedy bylo písaře zpomalit a
snížit poruchovost zařízení.

text ON-LINE
Kompletní podobu tohoto článku najdete na portálu Science World s datem 22. 2.
2002.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.