Nejmenší z trojúhelníku aac

Vikomt začal na trhu IT působit od konce roku 1991 jako jeden z prvních dovozců a prodejců počítačových komponent. D


Vikomt začal na trhu IT působit od konce roku 1991 jako jeden z prvních dovozců
a prodejců počítačových komponent. Díky schopnému týmu pracovníků a rychle
získaným přímým kontaktům s výrobci se záhy dokázal prosadit do popředí na nově
vznikajícím českém trhu. Výroba montáž PC z dovážených dílů se samozřejmě
postupně rozběhla dle požadavků zákazníků vedle prodeje samostatných komponent.
Tzv. noname komponenty a PC z nich složená si našla v krátké době poměrně velké
množství zákazníků. Technika této úrovně však nemohla oslovit vznikající
skupinu náročnějších uživatelů. Za tím účelem byla zahájena distribuce
světových značek PC (Zenith, Digital). Vedle toho pak vznikala jako pro firmu
daleko lepší varianta i montáž vlastního PC z komponent předních výrobců
(Intel, ATI, WD, Teac, Microstar atd.). Díky dosahované spolehlivosti, dobrému
poměru cena/výkon a propracovaným servisním službám se Vikomtu dařilo vcelku
úspěšně čelit nástupu světových značek PC na český trh. Daleko větším problémem
pro další rozvoj společnosti se ukázal nepříznivý vývoj ekonomiky, na který
Vikomt nedokázal adekvátně reagovat a který se projevil i logickým poklesem
zájmu zákazníků především z oblasti státní správy. Kvalita základem obnovení
Jako jediné možné řešení obnovení růstu společnosti na trhu se ukázalo postupné
výrazné snižování vlastních nákladů, redukce některých činností, posílení
vztahů s hlavními dodavateli, zachování a rozvoj masivního prodeje kvalitních
komponent a zkvalitnění výroby vlastních PC řady Monsoon. Vikomt se dále
orientuje na zákazníky jak z oblasti dalších prodejců dealerů, kteří opouštějí
montáž svých PC, tak i na přímé dodávky větším koncovým zákazníkům. Důraz na
dosahovanou spolehlivost byl podpořen získáním certifikátu kvality podle norem
řady ČSN EN ISO 9000 a certifikací výrobků v akreditovaných státních
zkušebnách. Jako další perspektivně se rozvíjející obor činnosti bylo zvoleno
rozšiřování služeb pro zákazníky.
Rentabilita výroby v našich podmínkách, kdy Vikomt může stále těžit z vysokého
objemu prodeje komponent, se pohybuje kolem 5 tisíc kusů PC ročně.
V souvislosti se vstupem našeho státu do EU se Vikomt neobává ohrožení vlastní
výroby PC. V zemích EU působí úspěšně celá řada lokálních výrobců PC a k
zákazníkům Vikomtu se stále více přiřazují i mnohé společnosti působící v ČR,
jež mají mateřskou firmu v EU.
1 0584 / vox

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.