Nejrychlejší DNA počítač

Izraelští vědci postavili podle agentury Reuters DNA počítač, který dokáže provést až miliardu operací za sekund...


Izraelští vědci postavili podle agentury Reuters DNA počítač, který dokáže
provést až miliardu operací za sekundu. Zařízení má přitom velikost pouhé
zkumavky.
Jak zdůraznil vedoucí projektu, profesor Ehud Shapiro z izraelského
Weizmanova institutu, z DNA je přitom jak vlastní počítač, tak i paměť (do 1
gramu čisté DNA lze alespoň teoreticky uložit zhruba tolik informace, jako na
miliardu CD-ROMů), čtečka vstupu a generátor výstupu. Na práci systému se
účastní okolo bilionu molekul DNA, což samozřejmě představuje obrovskou
paralelní výpočetní sílu.
Přesnost 99,8 % zatím neumožňuje provádět skutečně zásadní výpočty. Izraelští
vědci však věří, že po dalším zdokonalení se před zařízením otevřou nedozírné
perspektivy. Nemá jít pouze o výpočetně náročné úlohy typu lámání šifer, ale
na základě těchto DNA počítačů by mohly být vytvořeny i nanomechanismy, které
by pracovaly přímo uvnitř buněk živých organismů, sledovaly potenciálně
škodlivé změny a umožňovaly syntézu opravných enzymů. Protože matrice DNA
slouží jako vzor pro tvorbu bílkoviny (a enzymy jsou téměř výhradně
bílkoviny), příslušný počítač by na základě vyhodnocení situace změnil svou
vlastní strukturu a poskytl buňce patřičně upravenou DNA.
Nanomechanismy však nemají být jediným využitím DNA počítačů. Takový přístroj
by např. mohl velmi rychle číst DNA při studiu genomu dalších organismů.
Proces by přitom opět probíhal paralelně, ne sekvenováním řetězce nukleotidů
báze po bázi, jako se to děje dnes.
Bližší podrobnosti o novém izraelském počítači nejsou bohužel známy. Jako
nadějný se každopádně jeví být především fakt, že molekuly DNA realizují
nejenom vlastní výpočty, ale i další funkce "klasického" počítače. Toho se
podařilo dosáhnout zřejmě poprvé.
Podle zveřejněných informací pracuje navíc počítač přímo v prostředí buněk
mikroorganismů.
1 1948 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.