Nejrychlejší internet

Přenos dat rychlostí 923 Mb/s Mezinárodní vědecký tým zlomil rychlostní rekord v dálkovém přenosu dat, když se mu...


Přenos dat rychlostí 923 Mb/s
Mezinárodní vědecký tým zlomil rychlostní rekord v dálkovém přenosu dat, když
se mu za necelou minutu podařilo přenést 6,7 GB (téměř 4 hodiny filmu na DVD)
na vzdálenost 10 978 km. Průměrná přenosová rychlost tak činila 923 Mb/s, což
je v porovnání s předchozím rekordem z dubna roku 2002 více než dvojnásobek.
Úspěšný tým sestával z členů amerických výzkumných center Stanford Linear
Accelerator Center (SLAC) a California Institute of Technology a z nizozemských
vědců na Amsterodamské univerzitě. Data doputovala z kalifornského Sunnyvale do
Amsterodamu za 58 sekund. Hardwarovou podporu v ceně 1 milionu dolarů poskytly
experimentu firmy Level 3 Communications a Cisco.
Pokus proběhl v rámci projektu Internet2, jehož cílem je vybudovat novou verzi
vysokorychlostního internetu nejprve pro akademické a výzkumné účely, později
otevřenou i komerční sféře. Pod názvem Internet2 land speed record je soutěž o
rychlostní prvenství otevřena všem zájemcům. Přestože se jedná o jakousi špičku
technologického ledovce, na kterou běžný uživatel internetu stěží v dohledné
době dosáhne, mají tyto rekordy i své zcela praktické opodstatnění.
"Objevování hranic současných technologií nám umožní implementovat nové
technologie. Nové aplikace by například měly umožnit lékařům sdílet a vzájemně
konzultovat záznamy o zdravotním stavu pacientů a plánovat léčbu," řekl Les
Cottrell, asistent vedoucího výzkumu v SLAC.
Cees de Laat z Amsterodamské univerzity, zase dodal, že "poprvé dosahujeme
výkonu, který umožní mezinárodním vědeckým týmům sdílet rozsáhlé databáze.
Odstraní se tak mj. i potřeba zálohovacích pásek."
Jednou z podmínek soutěže je užití prostředků reálného provozu internetu
(protokol TCP, alespoň dva směrovače v cestě, atd.). Data musejí být dopravena
z počítače do počítače to je důležitá podmínka, neboť na trasách páteřních sítí
je podobných rychlostí dosahováno vcelku běžně, o skutečné dostupnosti dat z
nich do koncového bodu na stole uživatele to však mnoho nevypovídá. V právě
popsaném pokusu experimentátoři použili standardní PC s operačním systémem
Debian Linux v Amsterodamu a Red Hat Linux v Sunnyvale.
Harvey Newman, profesor fyziky na California Institute of Technology, pokládá
za úspěch fakt, že k přenosu nebylo potřeba použít sdílené pásmo a změnit
nastavení protokolů. Poznamenal ovšem, že i kdyby bylo zítra možné přenášet
ohromná množství dat za přiměřenou cenu, současné počítače by nedokázaly
takovou zátěž zpracovat. "Blíží se okamžik, kdy úzkým hrdlem nebude rychlost
internetu, ale spíše rychlost vašeho počítače," řekl Newman.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.