Nejrychlejší z rychlých

V současnosti vchází do první fáze projekt Blue Sky, v jehož rámci IBM zkonstruuje superpočítač pro National Center ...


V současnosti vchází do první fáze projekt Blue Sky, v jehož rámci IBM
zkonstruuje superpočítač pro National Center for Atmospheric Research. Ten má
dosáhnout výkonu 2 Tflops a jde o cluster 300 serverů IBM p690 s celkovým
počtem 1 308 procesorů Power3 375 MHz, který poběží pod operačním systémem IBM
AIX. Ve druhé fázi by měl být maximální výkon zvýšen na 7 Tflops.
Blue Sky je prvním superpočítačem IBM, který využívá diagnostickou technologii
eLiza, jež by měla zabezpečit jeho maximální spolehlivost bez lidského zásahu.
Superpočítač bude využíván pro simulaci klimatických změn, globálního
oteplování apod.
Superpočítač Blue Gene/L je součástí projektu Blue Gene, na němž IBM pracuje.
Měl by být 15x rychlejší než současný nejrychlejší stroj, přitom by měl mít 15x
nižší spotřebu energie a zabírat 50x méně prostoru. Jeho dokončení je plánováno
na rok 2005. Předpokládaný výpočetní výkon by se měl pohybovat okolo 200 Tflops
což je více než součet výkonů všech superpočítačů z Top 500.
Nedávno se objevila zmíněná nejnovější 18. edice žebříčku Top 500
superpočítačů, která byla realizována ve spolupráci University of Mannheim a
University of Tennessee. Největší úspěch zde zaznamenala společnost IBM, která
obsadila 3 z pěti horních pozic včetně první příčky. Ze všech 500 superpočítačů
jich 32 % patřilo právě pod tuto značku. Počítače HP se nedostaly výše než na
148. místo se strojem HP SuperDome/Hyperplex s výpočetním výkonem 196,7 Gflops,
avšak z hlediska zastoupení značky mezi 500 nejrychlejšími počítači získaly
překvapivých 30 %. Počítačům Silicon Graphics, Cray a Sun patřilo postupně 8, 8
a 5 % podílu zastoupení. Za zmínku stojí, že druhé místo obsadil Compaq, který
byl ještě v půl roku starém žebříčku nejvýše na 43. místě.
1 2048 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.