Nejsme tady sami

Vývoj trhu s informačními a telekomunikačními technologiemi v České republice řadí naši zemi na jedno z předních m...


Vývoj trhu s informačními a telekomunikačními technologiemi v České republice
řadí naši zemi na jedno z předních míst regionu střední a východní Evropy
(CEE). Bylo proto zajímavé navštívit konferenci společnosti IDC, kde Steven
Frantzen, ředitel IDC Central Europe, hovořil o postavení tohoto regionu v
kontextu vývoje světového trhu ICT.
Není pochyb, že ekonomika zemí střední a východní Evropy nejen "absorbovala"
moderní informační a komunikační technologie do své stávající struktury, ale
zároveň je pod jejich vlivem sama měněna. ICT se stávají hnací silou rozvoje
ekonomiky a zasahují i do oborů, kde se zatím příliš neuplatňovaly. Podstatnou
součástí celého procesu je komunikační boom, který souvisí jednak s koncem
monopolu operátorů pevných sítí v jednotlivých zemích regionu a jednak s
překotným nástupem bezdrátových technologií především mobilních telefonů.
Zároveň dochází v podnikové (enterprise) oblasti k další reorganizaci procesů,
která má za cíl využívat moderní technologie nejen jako podporu hlavního
byznysu, ale i k vlastní tvorbě hodnoty.

Čísla napoví...
V roce 2000 se na celém světě utratilo za IT celkem 977 miliard dolarů, přičemž
západní Evropa se na této sumě podílela 29,1 %, když její výdaje na IT dosáhly
284 miliard dolarů. Podíl střední a východní Evropy (CEE) je i proti západu
minimální tvoří pouze 1,1 %, tedy 11,48 miliardy dolarů. Jde o 12,8% meziroční
růst. Ostatně jen pro srovnání: v Africe a na Středním východě utratili za IT
16,1 miliardy dolarů, což představuje 1,7 % celosvětových výdajů.
Vezmeme-li v úvahu jiný ukazatel, v tomto případě podíl výdajů na IT vzhledem k
hrubému domácímu produktu (HDP), potom lze říct, že ČR se spolu s Maďarskem a
Slovenskem již dostaly na úroveň obvyklou v zemích západní Evropy. Průměr
západoevropských zemí se pohybuje kolem 2,5 %, přičemž ČR dosahuje zhruba 3 %,
Maďarsko 2,5 % a Slovensko 2,2 %. Jinak to ale vypadá, pokud vztáhneme výdaje
na IT na jednoho obyvatele zatímco průměr zemí západní Evropy se pohybuje kolem
550 dolarů na obyvatele, dosahují nejlepší země z CEE v tomto případě Slovinsko
a ČR pouhých 150 dolarů na obyvatele. Jak vypadají podíly jednotlivých zemí na
celkových výdajích za IT v regionu, najdete v přiloženém grafu.
Pokud jde o skladbu technologií, které se na trzích CEE prodávají, tak služby
IT dosáhly v roce 2000 téměř jedné čtvrtiny (24,6 %) celkových výdajů. Nejvíc
se v regionu CEE stále utrácí za jednouživatelské systémy, jejichž podíl činí
40,5 %, zatímco víceuživatelské systémy mají 10,9 procenta.
"Balíkový" (packaged) software dosáhl 16 % a na komunikace (datacoms) dat zbylo
8 procent z celkových výdajů.
1 1109 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.