Největší bezdrátová síť světa

Lampy s přístupem k internetu začnou lemovat britské dálnice Světová mapa bezdrátových sítí se možná již během t...


Lampy s přístupem k internetu začnou lemovat britské dálnice
Světová mapa bezdrátových sítí se možná již během tohoto roku rozroste o zatím
největší exemplář kompletní síť dálničních a rychlostních komunikací Velké
Británie. Páteří celého komunikačního systému mají být obyčejné lampy a sloupy
podél silnic. Cílem projektu je pak jeden obrovský aktivní monitorovací proces,
sledující a regulující dopravu. Větší část přenosového pásma však má zůstat k
dispozici volnému komerčnímu využití, a tak si příznivci internetu pod
otevřenou oblohou mohou mnout ruce. Rizikoví investoři si pak zase mohou
brousit zuby na velmi perspektivní kořist malou firmu Last Mile Communications
(http://www.lastmilecoms.co.uk), která vlastní všechny potřebné patenty k
technologii a bude britskou správou dálnic s největší pravděpodobností vybrána
pro realizaci celého projektu.

Boj o bezpečnost
Smyslem celého projektu původně nebylo pokrytí všech hlavních silnic Velké
Británie bezdrátovým připojením k internetu; to je spíše vedlejší důsledek
zvoleného způsobu financování. Na začátku stála celosvětová snaha o co
nejdokonalejší řízení silničního provozu. Počet automobilů neustále vzrůstá a
spolu s tím rostou i požadavky na bezpečnost na silnicích. S dostupnými
technologiemi přestává být fantazií představa víceméně autonomního kontrolního
systému. Ten by měl zahrnovat jak aktivní monitorovací prvky jako CCTV (zkratka
z Closed Circuit TeleVision, česky se nejčastěji překládá jako systémy
průmyslové televize) kamery, tak i prvky sloužící k řízení provozu, jako jsou
proměnlivé dopravní značky. O něco vzdálenějším bodem, ke kterému celá tato
snaha směřuje, je pak samozřejmě doprava s minimální nutnou účastí
přepravovaných osob. Počítačem řízený automobil bude sám udržovat bezpečnou
rychlost s bezpečnou vzdáleností od ostatních vozidel a trasu k cíli vybere
podle aktuálních informací o provozu, dodaných od monitorovacího systému.
Britská správa dálnic (UK Highway Agency) vypsala již v roce 2001 tendr na
dodavatele síťové infrastruktury, která by měla pokrýt místní dálnice. Po změně
některých technických specifikací bylo výběrové řízení dočasně zastaveno, nyní
se však podařilo celou záležitost dovést do finálního stadia a výstavba sítě by
měla být zahájena zřejmě ještě letos.
Základní myšlenka je velmi jednoduchá: Nevyužitý prostor v tělech lamp podél
silnic vybavit elektronikou a vysílacími jednotkami tak, aby data z jedné
jednotky (lampy) mohla proudit k dalším buňkám sítě. Některé z buněk pak budou
navíc vybaveny konektivitou "ven", do internetu či nadřazeného segmentu
monitorovací sítě. Celý řetěz si tak bude předávat požadavky mezi sebou a ve
vzdálenější budoucnosti by mohl řídit i jednotlivá vozidla. Skromnější aplikace
obnášejí například informování kolem jedoucích řidičů o nehodách či aktuálních
dopravních zácpách.

Volné pásmo
Podstatným aspektem celého projektu je skutečnost, že se UK Highway Agency
zavázala přenechat nevyužitý prostor v přenosovém pásmu ke komerčnímu využití
té firmě, která vyhraje ve výběrovém řízení. V případě nasazení standardního
typu Wi-Fi by z reálných cca 5 Mb/s jistě ještě zůstalo dost, aby si
projíždějící motorista mohl pohodlně zasurfovat po internetu či stáhnout svoji
poštu.
Co v případě, že se provoz zahustí a na jednu buňku by připadlo více než třeba
20 uživatelů? S vysokou pravděpodobností by přenosová kapacita každému z nich
spadla na minimum a někteří se třeba ani vůbec nepřipojili. Takové technické
omezení se však podle všeho do hry nedostane. Firma Last Mile, předpokládaný
vítěz celého tendru, totiž disponuje technologií s poměrně překvapivými
parametry.
Last Mile přišla s konceptem bezdrátového připojení přenosných a pohyblivých
jednotek, jako jsou notebooky, PDA či jiná zařízení, na velmi vysokých
rychlostech. Systém používá vysoké frekvence na nízkém výkonu vyzařování
pracuje na 63 GHz při 200 miliwatech vyzářené energie.
"Většina naší elektroniky se vejde do těla lampy," uvádí výkonný ředitel firmy
Last Mile Antony Abell, "a na vršek umístíme transceiver. Zvážili jsme různé
varianty, jak provádět spojení s uživateli, a jsme přesvědčeni, že většina
informací, které budou lidé vyžadovat, bude po většinu času uložena v cache
paměti transceiveru. Pro ten účel je vybavíme pamětí o kapacitě 1-4 GB."
Firma Last Mile chce volné pásmo prodávat dalším poskytovatelům služeb a
obsahu. "Odhadujeme, že budeme schopni spustit náš systém při rychlostech kolem
40 Mb/s pro každého uživatele v dosahu buňky okolo stožáru lampy. A jsme
přesvědčeni, že jej dokážeme vylepšit tak, aby maximální výkon dosahoval až 200
Mb/s možná ne pro úplně každého uživatele, ale alespoň pro několik z nich, a to
v okruhu 200 až 300 metrů. To je víc dat, než kdokoliv v současnosti umí
zpracovat," tvrdí Abell.

Šance i překážky
Možností praktického využití vznikající sítě je velmi mnoho. Kromě "obecného"
přístupu k internetu se přímo vnucují aplikace spojené s konkrétní lokalitou
nabízí se např. reklamy na místní restaurace či ubytovací zařízení.
Snad jedinou vážnou překážkou, která může celý nadějný projekt zhatit, je možná
obava veřejnosti z nadměrného zatížení krajiny mikrovlnným zářením. Tato módní
hysterie se přitom neřídí racionálními argumenty. Nakonec může být mimořádně
obtížné přesvědčit některé lidi, že záření z dálniční lampy nemá výkon větší
než půl procenta vyzařovacího výkonu běžného mobilního telefonu. Vyhlídky
celého projektu na úspěšnou realizaci se však i přes tuto výhradu prozatím
pokládají za nadějné.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.